Przepona dolna

Przepona dolna

Przepona dolna stanowi dno dolnego zbiornika, środkowa przekrycie dolnego i dno górnego zbiornika, przepona górna przekrycie górnego zbiornika. Przy takim kształcie zbiornika małe jest zużycie betonu i stali oraz uzyskuje się dużą szczelność, gdyż ściany zbiornika są ściskane. Konstrukcje tego typu mogą być wykonane z łupin prefabrykowanych, a przepony sprężone kablami. Zbiorniki prostokątne ze względu na prostszą konstrukcję są łatwiejsze w wykonaniu. Opisana konstrukcja została wykonana w Anglii w ciągu 6 tygodni, dzięki zastosowaniu rusztowania rurowego i deskowania stalowego. Beton zagęszczano wibratorami przyczepnymi i wgłębnymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wieża o wysokości 25 m podtrzymuje zbiornik o pojemności 72 m3. Zbiornik o wymiarach w rzucie 6,55×6,25 m i wysokości ok. 3,0 m spoczywa na 4 słupach o przekroju 46 X 46 cm, stężonych belkami poziomymi o przekroju 20 X 46 cm, w odstępach 5,20 m. Dno zbiornika jest płytą wzmocnioną żebrami, grubość ścian płytowych wynosi 19 cm, stropu zaś 15 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Coraz częściej wieże wodne są ozdobą miasta oraz połączone są z rozmaitymi obiektami przemysłowymi lub komunalnymi. Typowym przykładem połączenia wieży z innym obiektem może być wieża wodna w Caen (Francja), której projekt został uzyskany w drodze konkursu. Część dolna konstrukcji została wyzyskana jako duża hala targowa, a na pierwszym piętrze wokół hali umieszczono różnego rodzaju biura komunalne i pomieszczenia użyteczności publicznej (uprawnienia budowlane).

Konstrukcja nośna wieży

Konstrukcja nośna wieży jest dosyć oryginalna. Składa się ona z 16 skośnych słupów płaskich ustawionych wachlarzowato na fundamencie centralnym i usztywnionych (na parcie wiatru) 16 poziomymi belkami ułożonymi radialnie i opartymi na 16 słupach ze wspornikami, na których znajdują się pomieszczenia biurowe (program egzamin ustny). Na skośnych słupach oraz na centralnie umieszczonej rurze stalowej 0 1,59 m spoczywa zbiornik o pojemności 2500 m3 posiadający szkielet złożony z 8 ram żelbetowych. Skośne ściany zbiornika, dno oraz przekrycie dachowe wykonano w postaci cienkich łupin sklepionych między żebrami. Taka forma pozwoliła na uzyskanie ściskania w betonie łupin od naporu wody i wskutek tego uzyskano większą szczelność. Zbiornik ma przekrój kolisty, hala targowa natomiast kształt eliptyczny. Belki poziome szkieletu stanowią oparcie dla żelbetowych łupin przekrycia dachowego nad halą (opinie o programie).

Cała konstrukcja posiada aż 49 przegubów, z tego 6 przegubów ma każda z 8 ram oraz jeden przegub jest centralny. Zastosowanie tak znacznej liczby przegubów tłumaczy się tendencją uzyskania bardziej przejrzystego schematu statycznego oraz uproszczenia obliczeń. Najmniej uzasadnione są przeguby pod konstrukcją zbiornika. Połączenie monolityczne w tym miejscu byłoby korzystniejsze, gdyż zmniejszyłoby momenty zamocowania słupów w węźle dolnym (segregator aktów prawnych). Przy zabetonowaniu części dolnej musiano dla ściągnięcia rozchylonych słupów założyć ściągi naprężone siłą 4 T. Po wykonaniu części górnej, ściągi zostały odciążone, gdyż siłę tę przejęły żebra poziome, które przekazują ją na pierścień żelbetowy, zabetonowany poniżej dna zbiornika. Pierścień ten oraz drugi pierścień u góry przejmują siły rozciągające, pochodzące od parcia wody.

Słupy skośne zostały usztywnione 2 pierścieniami (promocja 3 w 1). Do ciekawych szczegółów konstrukcji należy przegub centralny systemu Freyssineta, przekazujący na fundament siłę około 5000 T. Fundament okrągły 0 7,70 m ustawiono 7,00 m poniżej terenu na dosyć zwięzłej skale wapiennej. Naprężenie dopuszczalne na grunt wynosiło 10 kG/cm2. Sam przegub wykonano przez podcięcie przekroju słupa 0 2,50 m do przekroju 0 1,40 m. Grubość szczeliny w środku wynosi 5 mm, a na zewnątrz 20 mm. Naprężenie w betonie, licząc cały przekrój o średnicy 1,40 m, wynosi średnio 335 kG/cm2.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !