Blog

Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 10
16.04.2021

Przeróbka tartaczna

W artykule znajdziesz:

Przeróbka tartaczna

Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 11
Przeróbka tartaczna

Miejscem przeróbki surowca drzewnego jest tartak obejmujący:
- skład materiału okrągłego, klocowisko,
- właściwy tartak, czyli miejsce przecierania drewna, inaczej halę tartaczną,
- skład materiału tartego (tarcicy) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponieważ elementy te odgrywają rolę przy przeróbce surowca, dlatego należy je odpowiednio dobrać, by ułatwić i podnieść wydajność pracy. Miejsce pod tartak musi być odpowiednio wybrane i obejmować wszystkie elementy tartaku.
Klockowisko - winno być równe, suche, w razie potrzeby zmeliorowane, odpowiednio duże, przylegać do budynków tartacznych, posiadać dogodny dowóz, podzielone na odpowiednie części, umożliwiające sortowanie według długości, grubości i przeznaczenia drewna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poza tym ważną rzeczą jest założenie na klocowisku odpowiedniej sieci komunikacyjnej, umożliwiającej manipulacje klocami i dowóz kloców na klocowisko i do traków. Klocowisko obejmuje przy normalnym i należytym obliczeniu wszystkich czynników, wpływających na tartaczną przeróbkę drewna, 75% ogólnej powierzchni tartacznej, czyli ca 4000 m2 na jeden trak, licząc się z różną sortymentacją, zależną poza tym od grubości, długości i gatunku drewna (uprawnienia budowlane). Niektórzy przewidują na 1 m3 drewna 2 - 10 m2 powierzchni sortowni. Ponieważ łatwiej jest sortować drewno w wodzie niż na lądzie, dlatego w niektórych wypadkach opłaca się wyzyskać istniejący lub założyć nowy basen (staw), w którym przeprowadza się rozdział sortymentów. Klocowisko posiada często kształt prostokąta, którego boki krótsze są położone równolegle do frontowej ściany hali trakowej.

Dla zapobieżenia psucia się drewna, przeznaczone do przetarcia kloce kładziemy na podkłady stałe lub czasowe, czyli wymienne. Odległość podkładów od ziemi wynosi 50 - 70 cm. Ponieważ przy zwózce drewna, szczególnie zimą, i przy dużych odległościach lasu od tartaku i przy trudnych warunkach transportowych, zachodzi konieczność wyładowywania drewna po ciemku, dlatego ważną rzeczą jest zaprowadzenie oświetlenia elektrycznego, jako najbardziej celowego ze względów na możliwość oświetlenia dowolnej przestrzeni i chociażby ze względów bezpieczeństwa pracy (program egzamin ustny).
Powody, dla których sortujemy drewno.

Materiał dowożony

Materiał dowożony, czy dopływający na skład sortujemy pod następującymi względami:
- Każdy gatunek, każda długość i grubość dają różne sortymenty o różnej wartości.
- Uprzednie sortowanie zezwala na ciągłość pracy traku i ustalenie Wydajności tarcicy.
- Każdy gatunek posiada swe specyficzne wady (opinie o programie).

Wskazówki, którymi należy się kierować na klocowisku:
1) Drewno w stosach przeznaczone do przetarcia (poza kantówkowym) układamy na podkładach, grubszymi końcami zwróconymi w stronę traku.
2) Stosy o wysokości max. 3 m układa się na działkach, przyległych do torów dodatkowych tak, by osie długościowe drewna były równoległe do torów.
3) Między stosami należy zachować odstępy i odległości, a przestrzeń przypadającą pod stosy, jak i przerwy należy starannie oczyścić z odpadków i trocin.
4) Na każdym stosie należy podać wymiary drewna z zaznaczeniem klasy jakości (segregator aktów prawnych).
5) Drewno w stosach przeznaczone do przetarcia odpowiednio wydłużone, winno posiadać prawidłowo poobcinane końce, powinien być przejrzane i oczyszczone z obcych ciał (żwir, piasek, gwoździe, odłamki pocisków itp.).

Do wykonywania pracy na klocowisku potrzebny jest sprzęt w postaci wózków, dźwigarek wozowych, wyciągów, żurawi, pił tarczowych, poprzecznych, łańcuchowych.
Przy wyborze miejsca pod skład materiałów tartych należy uwzględnić takie czynniki, jak odległość od zabudowań ludzkich, wysokość i spad terenu, przepuszczalność gruntu, kierunek panujących wiatrów. Przetarty materiał układa się w stosy pod gołym niebem z wyjątkiem specjalnych sortymentów, które przechowuje się w szopach, lub pod specjalnym nakryciem (promocja 3 w 1).

Przy zakładaniu składu tartacznego należy poza tym obrać formę działki gruntowej i jej powierzchnię, dzieląc obraną powierzchnię na miejsca przypadające pod stosy, lub grupy stosów. Ważną rzeczą jest przewidzieć kierunek dowozu i wywozu, by w czasie ruchu nie było zatorów. Szczegóły składów będą omówione w części dotyczącej składowania.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 16 Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 17 Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 18
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 19
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 20 Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 21 Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 22
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 32 Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 33 Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 34
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 35
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 36 Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 37 Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 38
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Słupy linii elektroenergetycznych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami