Blog

11.01.2022

Przesiewanie kruszywa

Przesiewanie kruszywa
Przesiewanie kruszywa

Ogólnie biorąc większą efektywność przesiewania uzyskuje się przy małej częstotliwości i małych amplitudach drgań, gdyż w tym przypadku cząstki kruszywa dokonują krótszych skoków, a więc częściej uderzają o sito, co zwiększa prawdopodobieństwo ich przesiania. Poza tym dla dobrego jakościowo przesiewania sita wibracyjne poziome powinny mieć długość 2 m przy oczkach 25 x 25 mm i więcej oraz 1,2 do 2 m przy oczkach o wymiarach mniejszych niż 25×25 mm. Przesiewanie kruszywa na sitach pochyłych jest mniej efektywne, dlatego długość tych sit powinna przewyższać o 10-15% długość odpowiednich sit poziomych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przesiewniki walcowe nazywane często „sortownikami bębnowymi”. Do niedawna jeszcze przesiewanie kruszywa odbywało się niemal wyłącznie w walcowych (cylindrycznych) bębnach sortowniczych. Obecnie wypierane są one bardzo szybko przez przesiewniki płaskie. Przesiewniki walcowe budowane są jako stałe oraz przewoźne, na kołach stalowych lub pneumatykach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przesiewnik ustawiony jest na fundamentach ze spadkiem wzdłużnym wynoszącym 3 do 4° licząc od otworu załadowczego 1 w kierunku leja zsypowego 5. Ścianka cylindra wykonana jest z perforowanej blachy i składa się z trzech sekcji (carg) 2, 3 i 4 o zwiększających się otworach (uprawnienia budowlane). Pod każdą sekcją znajduje się odpowiedni lej zsypowy 6 dla danej frakcji kruszywa. Cylinder na swych końcach ujęty jest w pierścienie toczne 7, które służą za bieżnie dla rolek napędzających 8, sprzęgniętych ze sobą wałem 9. Silnik 10 napędza rolki 8 za pośrednictwem przekładni pasowej 11, reduktora i pary kół zębatych stożkowych 12 oraz dodatkowej przekładni 13. Charakterystyka techniczna jednego z przesiewników walcowych, produkowanych w kraju (program egzamin ustny).

W porównaniu z przesiewnikami płaskimi - wstrząsanymi i wibracyjnymi - przesiewniki bębnowe zajmują zbyt dużo miejsca, gdyż długość bębnów w niektórych typach przesiewników dochodzi do 10 m, a ich średnica - do 2 m, wskutek czego ciężar tego typu urządzenia przesiewnego jest znaczny. Ponadto ich powierzchnia robocza przesiewu wynosi zaledwie powierzchni sit, a efektywność przesiewu jest mała (0,64-0,8) (opinie o programie). Oprócz tego sita z małymi otworami często się zatykają, a koszt eksploatacji tych przesiewników jest duży. Z tych względów przesiewniki walcowe niemal zupełnie wychodzą z użycia i obecnie spotykane są jako część sortująca kruszywo łącznie z kruszarką szczękową w przewoźnych zespołach (np. drogowych).

Przewoźne zespoły do kruszenia i przesiewania stosowane są coraz częściej w przypadkach krótkiej eksploatacji kruszywa w kopalniach i na placach budowy. Zespoły te mogą obejmować urządzenia oraz z reguły urządzenia przesiewne (sortownicze), a nieraz i do płukania. Zespoły te najczęściej budowane są w postaci przyczep przystosowanych do holowania przez ciągniki drogowe (segregator aktów prawnych).

Jako przykład tego rodzaju zespołu do kruszenia, przesiewania i płukania może służyć zespół typu SK-2, składający się z kruszarki szczękowej typu 40.26 lub 40.31, wibracyjnego dwupokładowego przesiewnika typu 30-52 lub 30-54 (3 frakcje) oraz urządzenia do płukania o rozchodzie wody 80-120 m3/godz. Ciężar całkowity zespołu 11 500 kG.

Najlepszym sposobem oczyszczania kruszywa ze szkodliwych zanieczyszczeń jest przemywanie go wodą, w której zanieczyszczenia jako lżejsze od czystego kruszywa unoszą się w wodzie w postaci zawiesiny i usuwane są wraz z nią. Sposoby płukania kruszywa zależne są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń zawartych w kruszywie, a w szczególności od tego, jak silnie zanieczyszczenia te przywierają do ziaren (promocja 3 w 1).

Gdy zanieczyszczeń jest niewiele i gdy związane są luźno z powierzchnią ziaren, wówczas płukanie ich odbywa się w samym procesie przesiewania kruszywa za pomocą zwykłego zraszania go wodą tryskającą z dziurkowanej rury umieszczonej nad sitem; woda rozpryskując się równomiernie ponad sitem unosi ze sobą łatwo odzielające się zanieczyszczenia. Kierunek przepływu wody jest taki sam jak przesiewanego kruszywa.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami