Przesiewniki wibracyjne

Przesiewniki wibracyjne

Przy odpowiedniej liczbie obrotów wału mimośrodowego następuje nie tylko wstrząsanie, lecz również podrzucanie kruszywa.

Poszczególne ziarna kruszywa wykonują wówczas skoki po sicie (program uprawnienia budowlane na komputer). Normalna liczba drgań wynosi 200-M000 na min. Sito pierwsze, na które ładowane jest kruszywo, ma oczka największe, w następnych sitach są one coraz mniejsze. Oczka w sitach mogą być kwadratowe lub prostokątne. Pierwsze najlepiej nadają się do przesiewania kruszywa suchego. Przy kruszywie wilgotnym oblepionym drobnymi frakcjami następuje zatykanie sit. Znacznie lepiej przebiega przesiewanie na sitach o oczkach prostokątnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dla polepszenia pracy sit o oczkach kwadratowych, usunięcia zanieczyszczeń kruszywa częściami gliniasto-ilastymi i zwiększenia wydajności stosuje się zraszanie kruszywa wodą.
Przesiewniki wibracyjne ze względu na sposób wprawiania sit w drgania dzielą się na przesiewniki, w których źródłem drgań jest działanie siły odśrodkowej, wywołanej przez niewyważone koła zamachowe lub przez wal mimośrodowy, i na przesiewniki, w których źródłem drgań jest wibrator umocowany do ruchomej ramy sit.

Liczba drgań w przesiewnikach wibracyjnych wynosi 1200-3000 na minutę, a więc znacznie więcej niż w przesiewnikach wstrząsanych; dlatego też intensywność przesiewania przesiewników wibracyjnych jest większa niż wstrząsanych (uprawnienia budowlane).
Płuczki służą do usuwania zanieczyszczeń występujących w kruszywie; w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia kruszywa stosowane są płuczki płaskie lub bębnowe. Jeżeli zanieczyszczenia nie są zbyt wielkie, a ziarna kruszywa nie są silnie oblepione zanieczyszczeniami, wówczas płukania kruszywa dokonuje się bezpośrednio w czasie przesiewania na sitach płaskich.
Przy większym stopniu zanieczyszczenia, a przede wszystkim przy silnym przyleganiu cząstek materiału zanieczyszczającego do ziarn, do przemywania kruszywa używa się płuczek cylindrycznych różnej konstrukcji (program egzamin ustny).

Płuczka cylindryczna

Płuczka cylindryczna, składa się z bębna stalowego, wzmocnionego pierścieniami; dwa z nich, tzw. pierścienie toczne, opierają się na rolkach połączonych z napędem. Wewnątrz bębna umieszczony jest przenośnik śrubowy (ślimakowy) oraz łopatki, służące do mieszania kruszywa. Materiał załadowany przez lej 1 do bębna przesuwa się w kierunku otworu wyładunkowego.

Woda z sieci wodociągowej doprowadzona przewodem 4 omywa silnym strumieniem ziarna kruszywa i spływa do wylotu 3.
Wydobywanie, składowanie i segregacja kruszywa naturalnego. Surowiec mineralny do produkcji kruszywa może zalegać powyżej lub poniżej poziomu wód gruntowych albo na dnie rzek lub zbiorników wody. W zależności od warunków zalegania surowca stosuje się odpowiednią technologię wydobycia (na sucho lub na mokro) (opinie o programie). Przy zaleganiu kruszywa powyżej poziomu wody gruntowej surowiec wydobywa się zazwyczaj koparkami (np. przedsiębiernymi) i ładuje na środki transportu, które dostarczają materiał na składy przy wytwórni kruszywa. Zależnie od odległości przesuwu i ilości wydobywanego surowca, dobiera się odpowiedni rodzaj transportu - wodny przy rzekach żeglownych przepływających w pobliżu miejsc zalegania złóż, kolejowy normalno- lub wąskotorowy, samochodowy, za pomocą przenośników taśmowych (przy mniejszych odległościach przewozu) itd.

Przy małej odległości przewozu surowca składy i wytwórnie kruszywa lokalizuje się na placu budowy przy wytwórni masy betonowej; przy większej odległości - niedaleko miejsca wydobycia, jeśli można tam korzystać z energii elektrycznej i wody (segregator aktów prawnych).
Gdy złoża zalegają pod wodą, wówczas do wydobycia materiału używane są często koparki zbierakowe lub też stosuje się metodę hydromechanizacji. Zastosowanie koparek zbierakowych jest szczególnie wskazane przy eksploatacji złóż rzek górskich, w których występują żwiry gruboziarniste. Parametry koparki muszą być dostosowane do warunków terenowych, niemniej jednak pożądane jest, aby miały one możliwie duży wysięg (promocja 3 w 1). Podobną technologię zastosowano w czasie budowy zapory w Rożnowie.

Wydobyty koparkami urobek z Dunajca i jego odsypisk ładowano na odkład lub do koleb kolei wąskotorowej, w których przewożono go na odległość ok. 7 km do wytwórni kruszywa położonej przy wytwórni masy betonowej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !