Przestrzeń liniowa

Przestrzeń liniowa

Przestrzeń liniowa, przestrzeń wektorowa - mat. zbiór wektorów, dla których wprowadzono działania dodawania dwóch wektorów oraz mnożenia wektorów przez liczby rzeczywiste (p.l. r z c c z y - wista), zespolone (p.l. zespolona) lub elementy ciała, zwykle spełniająca własności algebry wektorów w przestrzeni trójwymiarowej przestrzeń metryczna - mat. jedno z podstawowych pojęć analizy i geometrii; zbiór X nazywa się p.m. wtedy i tylko wtedy, gdy każdej parze jego elementów x, yjest przyporządkowana nieu- jemna liczba rzeczywista q (jc, y), zwana metryką p.m., spełniająca określone warunki; oznaczana (X, g) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przestrzeń Minkowskiego - zbiór zdarzeń elementarnych o strukturze wynikającej ze szczególnej teorii względności przestrzeń nawojowa - przestrzeń w cewce przeznaczonej na uzwojenie przestrzeń obrazowa - przestrzeń, w której znajdują się promienie wychodzące z układu optycznego i ich przedłużenia przestrzeń ośrodkowa - przestrzeń topologiczna zawierająca podzbiór gęsty i przeliczalny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przestrzeń pomiarowa tunelu aerodynamicznego - część przestrzeni roboczej tunelu aerodynamicznego, w której umieszcza się badany model i przyrządy pomiarowe przestrzeń probabilistyczna - uporządkowana trójka (ii. .’X, p). gdzie ii jest przestrzenią zdarzeń elementarnych, pewnym ustalonym 5-ciałem podzbiorów S2 (elementy ,^są interpretowane jako zdarzenia losowe), a p jest prawdopodobieństwem (uprawnienia budowlane).

Przestrzeń próbek - w statystyce podzbiór przestrzeni R" składający się ze wszystkich możliwych wartości n-elementowych próbek danej cechy przestrzeń przedmiotowa - przestrzeń, w której znajdują się promienie padające na układ optyczny i ich przedłużenia (program egzamin ustny).

Przestrzeń robocza obrabiarki

Przestrzeń robocza obrabiarki - przestrzeń, w której w każdym punkcie może być przeprowadzona obróbka przedmiotu przez narzędzie skrawające, tzn. możliwy jest styk narzędzia z obrabianą powierzchnią; p.r.o. określają skrajne położenia elementów i zespołów roboczych przy obróbce przedmiotu o największych wymiarach, np. największa średnica toczenia nad łożem i największa długość toczenia (rozstaw kłów) - dla tokarek kłowych, powierzchnia robocza stołu oraz przesuwy stołu (wzdłużny, poprzeczny i pionowy) - dla frezarek wspornikowych (opinie o programie).

Przestrzeń robocza pieca martenowskiego - główna część pieca martenowskiego ograniczona trzonem, sklepieniem, skosami, ścianą przednią i tylną oraz głowicami; odbywa się tu proces spalania paliwa i wytapiania stali przestrzeń robocza silnika - przestrzeń ograniczona nieruchomymi ściankami oraz ruchomymi elementami silnika, w której gaz, para lub ciecz zamieniają swą energię w energię kinetyczną ruchomych elementów silnika (tłoka lub wirnika) przestrzeń robocza tunelu aerodynamicznego - część tunelu aerodynamicznego, obejmująca zwężkę, dyszę wlotową i przestrzeń pomiarową (segregator aktów prawnych).

Przestrzeń rzutowa - dla przestrzeni euklidesowej R" przestrzeń P" składająca się z ciągów (rt+ 1) wyrazowych, przy czym ciągi postaci (A, Ajci, …, A.O, gdzie A ^ 0, nazywa się współrzędnymi jednorodnymi punktu zbiór tych ciągów punktem przestrzeni P" odpowiadającym punktowi właściwemu przestrzeni R"\ ciągi postaci gdzie nie wszystkie a, są równe 0, nie mają bezpośredniego geometrycznego odpowiednika w R", a zbiory ciągów tej postaci (o współrzędnych proporcjonalnych) nazywa się punktami przestrzeni P" odpowiadającymi punktom niewłaściwym przestrzeni R".

Przestrzeń szkodliwa (sprężarki tłokowej) - przestrzeń zawarta między dnem tłoka i pokrywą cylindra oraz w zaworach, w której pozostaje część sprężonego gazu, który nie może być wyparty z cylindra przestrzeń topologiczna - mat. zbiór X, w który m wyróżniono rodzinę W podzbiorów X nazwanych otwartymi, spełniającą następujące warunki suma dowolnej przeliczalnej ilości zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym, iloczyn każdych dwóch zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym, A" i Osą zbiorami otwartymi; uzupełnienia zbiorów otwartych nazywa się zbiorami domkniętymi; mówi się, że przez wyróżnienie rodziny % zadano w X topologię; istnieją równoważne sposoby wprowadzania topologii np. przez wyróżnienie rodziny zbiorów domkniętych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !