Przyczyny powstawania sejsz

Przyczyny powstawania sejsz

Wspomniano o niektórych okresowych wahaniach poziomu morza, które noszą nazwę sejsz (program uprawnienia budowlane na komputer). Wahania takie mogą zachodzić także i w mniejszych zbiornikach, jakie stanowią na przykład baseny portowe, przy czym zjawisko to może mieć trojaki charakter:
- sejszy ,,wewnętrznej“ powstałej w danym zbiorniku i do tego zbiornika tylko ograniczonej (np. wskutek przepływu statku przez basen może w szczególnym wypadku powstać w nim sejsza),
- sejszy będącej bezpośrednim skutkiem sejszy w większej skali (np. ogólnomorskiej), na zasadzie prawa naczyń połączonych,
- sejszy wywołanej w danym basenie wskutek innych bodźców pochodzenia zewnętrznego, najczęściej falowania wiatrowego podchodzącego z zewnątrz do wylotu basenu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W tym ostatnim wypadku zdarza się od czasu do czasu w wielu portach, że w którymś miejscu jednego z basenów powstaje nagle silne okresowe wzburzenie powierzchni wody, czasami nawet gwałtowniejsze niż równocześnie występujące na zewnątrz portu na morzu, a charakteryzujące się okresami od kilku do kilkudziesięciu minut. Skutki tego zjawiska mogą być przykre i niebezpieczne, mogą to być awarie statków stojących w basenie i zrywanych z cum (wskutek m. in. poziomych ruchów w jakie zostają wprawione), wlewanie się grzbietów fal na nabrzeża itd. Niektóre porty (np. Kapsztad, Madras) są pod tym względem wprost uprzywilejowane.

Przyczyną tego ostatniego zjawiska jest zwykle rezonans w jaki wpadają wody basenu z okresem jednej ze składowych danego pola falowego, czy innej okresowej przyczyny wzbudzającej. Dlatego też mówi się w odniesieniu do tego rodzaju sejsz o zjawisku, rezonansu (uprawnienia budowlane).
Przyczyny powstawania sejsz w dużej skali mogą być natury sejsmicznej, kosmicznej lub najczęściej atmosferycznej. W małej skali będą to niemal wyłącznie przyczyny pochodzenia atmosferycznego, a ściśle fale wiatrowe.

Do przyczyn sejsmicznych należą trzęsienia lub drżenia dna morskiego, do przyczyn kosmicznych zaś przyciąganie Księżyca i Słońca jednakże w objawach wtórnych, będących jakimś bliżej jeszcze nie znanym, hipotetycznym skutkiem czy „echem“ pływów. Sile Coriolisa raczej nie przypisuje się znaczenia, choć nie można i jej wpływu zupełnie wykluczyć (program egzamin ustny).
Do zjawisk atmosferycznych, które mogą być przyczyną sejsz, należą zmiany ciśnienia barycznego, naganianie mas wodnych przez wiatry ku wybrzeżom, skąd potem wracają ku pełnemu morzu, wprowadzając wody w stan kołysania się, daleko poza bezpośredni obszar generacji rozchodzące się fale wywołane przez cyklony lub sztormy i wreszcie zwykłe (krótkookresowe) fale wiatrowe, które są najczęstszą przyczyną sejsz w małej skali.

Uzależnienie sejsz

Faktycznie jednak przyczyny powstawania sejsz nie są jeszcze dokładnie zbadane, mimo że sejsze zaobserwowano już bardzo dawno na jeziorach i od stu lat co najmniej usiłowano stworzyć ich teorię (opinie o programie).
Znakomity podręcznik fizyki Ziemi Rudzkiego [65] cały prawie 30-stro- nicowy rozdział poświęca sejszom i wspomina, że termin sejsza (seiche) wprowadził do literatury naukowej szwajcarski inżynier Fatio de Duillier, który około 1730 r. o seiche’ach pisał i wyraźnie zauważył, że są to oscylacje powtarzające się w równych odstępach czasu Seiche
jest to miejscowa nazwa, używana przez ludność zamieszkałą nad brzegami Jeziora Genewskiego (segregator aktów prawnych).

Pierwszą zadowalającą teorię sejszy podał w 1905 r. G. Chrystal, lecz literatura na temat sejsz w XIX wieku była już bogata. Sejszę definiowano wówczas krótko jako „drgania swobodne ograniczonych mas wody. Peryody drgań zależą tylko od rozmiarów i kształtu drgającej wodnej masy oraz od siły ciężkości. Chwilowy impuls może wyzwać i w rzeczywistości wyzywa długotrwałe drgania zanikające tylko dzięki tarciu. Definicja ta pozostaje aktualna do dzisiaj.
Uzależnienie sejsz od kształtu, głębokości i położenia akwenu wskazuje wyraźnie na rezonansowy charakter zjawiska (promocja 3 w 1).

Kształt i wymiary akwenów same oczywiście nie wywołują wzmożonych wahań poziomu wody w niektórych punktach powierzchni, ale je warunkują. Dlatego też jednym ze sposobów zapobiegania omawianemu zjawisku w portach jest takie rozplanowanie ich akwenów, aby nie sprzyjały powstawaniu rezonansów, o których mowa.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !