Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przestrzeń zdarzeń elementarnych - pojęcie pierwotne w rachunku prawdopodobieństwa; zbiór, którego elementy interpretuje się jako zdarzenia elementarne przestrzeń zupełna - przestrzeń metryczna, w której każdy ciąg podstawowy jest zbieżny do elementu przestrzeni przesunięcie -przemieszczenie w pamięci ciągu kolejnych bitów, znaków, słów, pól lub bloków danych o określoną liczbę miejsc, które następuje w wyniku działania odpowiedniego rozkazu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przesunięcie akustyczne, wychylenie akustyczne - wektor, którego koniec znajduje się w położeniu cząstki w danej chwili, a początek w położeniu, które zajmowałaby cząstka w tej samej chwili, gdyby w środowisku nie było drgań akustycznych przesunięcie arytmetyczne - przesunięcie reprezentacji danej liczby, w wyniku którego otrzymuje się reprezentację nowej liczby, będącej wynikiem pomnożenia lub powielenia danej liczby przez całkowitą potęgę podstawy systemu liczbowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przesunięcie batochromowe, efekt batochromowy, przesunięcie czerwone - przesunięcie absorpcji światła w kierunku mniejszych częstotliwości przesunięcie chemiczne - przesunięcie częstości rezonansowej v0 lub rezonansowego natężenia statycznego pola magnetycznego //0 w magnetycznym rezonansie jądrowym, spowodowane ekranowaniem magnetycznym jądra przez otaczające je powłoki elektronowe przesunięcie cykliczne - przesunięcie, w którym bity lub znaki wychodzące poza rejestr są do niego wprowadzane ponownie z drugiego końca (uprawnienia budowlane).

Przesunięcie fazowe

Przesunięcie fazowe - wielkość fizyczna wprowadzona przy jednoczesnym rozpatrywaniu dwóch przebiegów wielkości fizycznych zmieniających się periodycznie w czasie z taką samą częstotliwością, gdy jeden przebieg spóźnia się względem drugiego; miarą p.f. jest iloczyn pulsacji i różnicy czasu, w którym rozpatrywane przebiegi zaczynają swoje cykle (program egzamin ustny).

Przesunięcie hipsochromowe, efekt hipsochromowy, przesunięcie niebieskie - przesunięcie absorpcji światła w kierunku większych częstotliwości przesunięcie koła - najmniejsza odległość między osią geometryczną koła, mierzona przy kołach ustawionych symetrycznie do osi podłużnej pojazdu obciążonego, a sworznia zwrotnicy lub główki ramy motocykla przesunięcie niebieskie - przesunięcie hipsochromowe (opinie o programie).

Przesunięcie objętościowe, wychylenie objętościowa - iloczyn pola elementu powierzchni przez składową przesunięcia akustycznego prostopadłą do tego elementu przesunięcie przygotowane, przesunięcie wirtualne - mech. nieskończenie małe przesunięcie układu mechanicznego, które dopuszczają w danej chwili więzy nałożone na układ przesunięcie ramanowskie - częstość ramanowska (segregator aktów prawnych).

Przesunięcie równoległe, translacja - przekształcenie przestrzeni euklidesowej na siebie wyznaczone przez obraz A jednego punktu przestrzeni A czyli przez wektor AA’\ każdy inny punkt B przestrzeni zostaje odwzorowany na punkt B’ taki, że wektory AA’ i BB’ mają jednakową długość, kierunek i zwrot; p.r. jest więc wyznaczone przez pewien wektor swobodny przesunięcie rzeczywiste - przesunięcie u- kładu mechanicznego; p.rz. jest zależne zarówno od charakteru więzów, jak i od sił działających na układ oraz warunków początkowych przesunięcie wirtualne - przesunięcie przygotowane przesuw styku, prześlizg styku - najkrótsza względna droga dowolnego punktu powierzchni styczności jednego styku zestyku po powierzchni styczności drugiego styku zestyku, liczona od chwili zetknięcia się styków do chwili zamknięcia łącznika (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami