Blog

28.12.2021

Przestrzenie międzysekcyjne

Przestrzenie międzysekcyjne
Przestrzenie międzysekcyjne

W wielkich kombinatach budownictwa uprzemysłowionego instaluje się w stałych budynkach agregaty bateryjne w postaci zautomatyzowanych maszyn sterowanych hydraulicznie z jednego stanowiska (program uprawnienia budowlane na komputer). Agregat (z registrami grzejnymi) do równoczesnego formowania (dostarczanie masy betonowej pneumatyczne) sześciu żelbetowych płyt o wymiarach 5000×2825 mm. Agregat składa się z korpusu złożonego z dwóch pionowych stałych opór 1 połączonych czterema poziomymi belkami. Po górnych belkach przemieszczają się zawieszone na rolkach pionowe sekcje formy, spośród których sześć jest ruchomych i jedna skrajna 2 nieruchoma, na dolnych zaś przemieszczają się na rolkach dna 5 tychże sekcji. Do wnętrza sekcji szczelnie zamkniętych wprowadza się parę, którą doprowadza się za pomocą kolektorów 8 i giętkich wężów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przestrzenie międzysekcyjne mają kształt geometryczny produkowanych płyt (na rysunku zakreskowane). Przesuwanie sekcji celem przygotowania agregatu do formowania oraz w czasie rozformowania zabetonowanych płyt odbywa się za pomocą hydraulicznych dźwigników zamocowanych do prawej opory kadłuba agregatu (siła rozwijana przez jeden dźwignik hydrauliczny 7500 kG) (uprawnienia budowlane). Wibrowanie betonu odbywa się przez wprowadzenie w drgania szkieletu zbrojeniowego płyty. Dla form bateryjnych i uchylnych przyjęto 221 dni produkcyjnych rocznie, w czym 143 dni po 2 cykle produkcyjne 12-godzinne oraz 78 dni po 1 cyklu 24-godzinnym. Razem 143-2+78 = 364 cykle rocznie. Dla produkcji stendowej przyjęto 221 dni produkcyjnych jednocyklowych.

Z dotychczasowych rozważań widoczne jest, jak istotną rolę w projektowaniu wytwórni sezonowych (ilość stanowisk produkcyjnych, powierzchnia produkcyjna wytwórni, koszt itd.) odgrywają cykle produkcyjne poszczególnych elementów (prefabrykatów), które znowu z kolei uzależnione są przede wszystkim od czasu dojrzewania betonu w formach (program egzamin ustny).

Dojrzewanie betonu

Dojrzewanie betonu może odbywać się w sposób naturalny, tj, bez obróbki termicznej, lecz z możliwością zastosowania domieszek chemicznych (np. CaCl2) lub sztuczny (z obróbką cieplną) (opinie o programie). Dojrzewanie naturalne w wytwórniach sezonowych odbywa się najkorzystniej w krajach z klimatem łagodnym (Francja, Anglia). Dojrzewanie betonu w sposób sztuczny (przyspieszenie dojrzewania) odbywa się w wytwórniach sezonowych przez nagrzewanie („nagrzew”) elementów budowlanych lub przez ich podgrzewanie. Nagrzewanie elementów betonowych polega na obróbce cieplnej świeżego betonu w temperaturze 75+90°C. Nagrzewanie betonu w tej temperaturze powoduje, że procesy fizykochemiczne zachodzące w spoiwie w obecności wody przebiegają w sposób przyspieszony. Nagrzewanie bezpośrednie polega na bezpośrednim działaniu pary wodnej niskoprężnej na beton („naparzanie”). Nagrzewanie pośrednie elementów betonowych polega na pośrednim działaniu na świeży beton pary wodnej lub wody poprzez registry grzejne umieszczone w górnych warstwach form (matryc) betonowych (patrz rys. 16-26) lub w specjalnych komorach form bateryjnych (segregator aktów prawnych).

Podgrzewanie elementów betonowych stanowi również przyspieszony proces dojrzewania betonu, lecz odbywający się w temperaturze niższej, a mianowicie 30+40°C. Również i w tym przypadku podgrzewanie może być pośrednie i bezpośrednie.

Wreszcie należy podkreślić, iż pożyteczne wyniki przy dojrzewaniu betonu daje również wprowadzenie do betoniarki podgrzanych poszczególnych składników masy betonowej (z wyjątkiem cementu). Do przyspieszania dojrzewania betonu poza wyżej opisanymi metodami klasycznymi stosuje się i inne metody (promocja 3 w 1). Na przykład we Francji w wytwórniach polowych stosuje się podgrzewanie punktowe za pomocą zespołów infraczerwonych zasilanych propanem, umieszczonych ponad elementami na wysokości ok. 2 m, co zapewnia rozformowanie elementu po 36 godz. (nie wymaga przykrywania brezentem lub nakrywą).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami