Elektroenergetyczna sieć zasilająca - uprawnienia budowlane

Korzystając z licznych urządzeń elektrycznych w swoich domach, mało kto zastanawia się nad tym, w jaki sposób dostarczana jest do nich energia. Wiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że nie byłoby możliwe korzystanie z nich, bez potężnej infrastruktury sieciowej, która gwarantuje ciągłą i nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej, o odpowiednich parametrach, w każdych warunkach.

Program do nauki TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer oraz wersja na telefon. Tryb Egzamin Ustny przygotowujący do egzaminu ustnego oraz segregator z rozporządzeniami z podziałem na specjalności. Śledź opinie o nas.  

Czym jest elektroenergetyczna sieć zasilająca?

Elektroenergetyczna sieć zasilająca to nic innego, jak sieć niskiego napięcia, której zadaniem jest dostarczenie energii elektrycznej do indywidualnych odbiorców. W Polsce, Europie i większości krajów świata lokalna sieć elektroenergetyczna dostarcza prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz, pod napięciem fazowym 230 V. Odbiorcy, którzy wymagają większej mocy energii zasilani są z sieci trójfazowej o napięciu 400 V.

W miastach napięcie takie doprowadzane jest do budynków kablami ukrytymi pod ziemią, natomiast na wsiach stosuje się linie napowietrzne niskiego napięcia, wykonane z przewodów aluminiowych, zawieszonych na słupach, które wyposaża się w odpowiednie izolatory. Obecnie coraz częściej stosuje się prostszy sposób montażu instalacji, bardziej niezawodny i bezpieczny. Używa się bowiem splotu izolowanych przewodów, co w dużym stopniu eliminuje zwarcia spowodowane przez zwierzęta lub warunki atmosferyczne.

Wymagania odnośnie sieci elektroenergetycznej

Sieć elektroenergetyczna powinna spełniać podstawowe wymagania, do których należy: 

  • wysoka jakość dostarczanej energii elektrycznej, 
  • niezawodność zasilania odbiorców, 
  • możliwość łatwego przystosowania do zasilania nowych odbiorców i wzrastających obciążeń sieci, 
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i obsłudze.

Kiedy zanika napięcie

Zanik napięcia może nastąpić z różnych przyczyn, np.:

  1. w wyniku sprzężeń elektromagnetycznych w urządzeniach występujących w sąsiedztwie.
  2. z powodu przepięć - wynikających nierzadko z dynamicznych włączeń lub wyłączeń dużych obciążeń.
  3. w wyniku awarii lub planowego wyłączenia określonych odbiorców.

Można zabezpieczyć się przed nieprawidłowościami napięcia sieciowego poprzez zakup, np. zasilacza awaryjnego. Jego zadaniem jest właśnie utrzymanie zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w razie zaniku lub nieprawidłowych parametrów napięcia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami