Przetrząsaczo-zgrabiarka

Przetrząsaczo-zgrabiarka

Przetrząsaczo-zgrabiarka - maszyna do przetrząsania lub zgrabiania siana w wały przetwarzanie danych, obróbka danych - inf. wykonywanie usystematyzowanego ciągu operacji na zbiorze danych; operacjami tymi mogą być: łączenie, sortowanie, wyliczanie i in. przetwarzanie (danych) bezpośrednie, przetwarzanie (danych) on-line - przetwarzanie danych, w trakcie którego komputer bezpośrednio współpracuje ze źródłem danych i odbiorcą przetwarzanie (danych) czołowe - przetwarzanie danych w wydzielonym komputerze satelitarnym w celu dopasowania postaci i organizacji danych wprowadzonych do wymagań komputera głównego i odwrotnie, tj. w celu dopasowania postaci i organizacji danych wyprowadzonych z komputera głównego do wymagań użytkownika (program uprawnienia budowlane na komputer).

przetwarzanie (danych) in-line- przetwarzanie (danych) swobodne przetwarzanie (danych) na bieżąco, przetwarzanie (danych) w czasie rzeczywistym - przetwarzanie danych dostatecznie szybko, aby wynikami przetwarzania można się było posłużyć do sterowania wykonywanych operacji; także przetwarzanie danych bezpośrednio po ich uzyskaniu przetwarzanie (danych) off-line przetwarzanie (danych) pośrednie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

przetwarzanie (danych) okresowe - przetwarzanie danych polegające na gromadzeniu danych źródłowych przez pewien czas, a po jego upływie - prowadzeniu ich do komputera i poddaniu przetwarzaniu partiowemu przetwarzanie (danych) on-line - przetwarzanie (danych) bezpośrednie przetwarzanie (danych) partiowe, przetwarzanie (danych) wsadowe - przetwarzanie danych polegające na grupowaniu kilku programów użytkownika, opisaniu ich za pomocą dyrektyw specjalnego języka i następnie grupowaniu opisanych programów w tzw. wsady, wprowadzane do pamięci (najczęściej zewnętrznej) przetwarzanie (danych) pośrednie, przetwarzanie (danych) off-line - przetwarzanie danych, w trakcie którego wykonywane są fazy pośrednie przetwarzania (np. przesortowanie według określonego klucza) w celu dostosowania danych; przy p.d.p. kolejność, w jakiej dane są poddawane obróbce jest niezależna od kolejności, w jakiej były wygenerowane (uprawnienia budowlane).

Przetwarzanie priorytetowe

Przetwarzanie (danych) priorytetowe - przetwarzanie w systemach komputerowych z podziałem czasu, w którym wybranie kolejnych operacji realizowanych w określonym etapie odbywa się automatycznie, zgodnie z priorytetami przydzielonymi poszczególnym pracom przetwarzanie (danych) sekwencyjne - przetwarzanie, w którym pliki zarówno stałe, jak i transakcyjne - uporządkowane wg tego samego klucza - przetwarzane są kolejno; w celu osiągnięcia efektów ekonomicznych p.d.s. wymaga grupowania zapisów w partie przetwarzanie (danych) swobodne, przetwarzanie (danych) in-line - przetwarzanie danych w kolejności ich otrzymywania bez uprzedniego ich uporządkowania (program egzamin ustny).

przetwarzanie (danych) na bieżąco przetwarzanie (danych) wsadowe - przetwarzanie danych partiowe przetwarzanie (danych) zdalne - automatyczne przetwarzanie danych, przy którym pulpity użytkowników są połączone z jednostką centralną liniami transmisji danych (promocja 3 w 1). Przetwarzanie (danych) zintegrowane - przetwarzanie danych, w którym zbieranie danych oraz wszystkie etapy ich przetwarzania stanowią nierozłączną całość przetwarzanie energii - przemiana energii jednego rodzaju w energię innego rodzaju, np. energii cieplnej w mechaniczną, mechanicznej w elektryczną, chemicznej w cieplną przetwarzanie energii elektrycznej - uzyskiwanie energii elektrycznej przez zużywanie energii elektrycznej o innych właściwościach (rodzaju, postaci, częstotliwości) (opinie o programie).

przetwarzanie fotomechaniczne zdjęcia lotniczego - przetwarzanie zdjęcia lotniczego za pomocą optycznego rzutowania na ekran i utrwalania jego obrazu na materiale światłoczułym przetwarzanie optyczne zdjęcia lotniczego - przetwarzanie zdjęcia lotniczego za pomocą rzutowania optycznego z wykreśleniem otrzymanego obrazu (segregator aktów prawnych).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !