Przewieszka

Przewieszka

Przewieszka, zawieszka - wada wiersza w postaci oczka wystającego poza płaszczyznę czołową wiersza przewietrzanie - chłodzenie (np. maszyn elektrycznych) powietrzem przepływającym wokół nagrzewających się części podczas pracy maszyny (program uprawnienia budowlane na komputer).

przewietrznik kanałowy ściekowy, świetlik kanałowy - pionowy przewód rurowy wmontowany w sklepienie kanału ściekowego i wyprowadzony na powierzchnię terenu, przykryty skrzynką uliczną z pokrywą i kratą; służy do przewietrzania oraz kontroli kanału przewiewnia - pomieszczenie przylegające do hali ubojowej w rzeźni służące do wstępnego ochłodzenia (do temperatury otoczenia), odparowania i osuszenia tusz (półtusz, ćwierćtusz); p. wyposażona jest w kolejkę napowietrzną i rozpinacze przewijanie - tłoczenie, przy którym powierzchnia zewnętrzna ścianek wytłoczki lub tulci zostaje przekształcona w jej powierzchnię wewnętrzną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

przewijanie przędzy - w dziewiarstwie - zabieg mający na celu oczyszczenie przędzy z błędów przędzalniczych oraz uszlachetnianie przędzy przez natłuszczanie; (2) w tkactwie - cewienie; (3) p.p. osnowowej - tworzenie z pojedynczych nitek przędzy nawoju osnowowego; podczas p.p. można nieco poprawić jej jakość przez usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz nadmiernych zgrubień przewijarka maszyna przewijająca drut lub przewód elektryczny z kręgu lub szpuli na inną szpulę przewlekarka - maszyna do przewlekania nitek osnowy (uprawnienia budowlane).

Przewodnictwo cieplne

Przewodnictwo cieplne - forma rozchodzenia się ciepła w ciałach stałych, ciekłych i gazowych, polegająca na przekazywaniu, wskutek zderzeń, energii kinetycznej bezładnego ruchu jednych cząstek drugim; warunkiem p.c. jest istnienie różnicy temperatury między różnymi punktami ciała (lub ciał) przewodnictwo domieszkowe - przewodnictwo niesamoistne w półprzewodnikach wywołane wprowadzeniem do sieci krystalicznej atomów obcych pierwiastków (program egzamin ustny).

przewodnictwo dziurowe, przewodnictwo typu p - przenoszenie ładunku elektrycznego przez kryształ pod działaniem zewnętrznego pola elektrycznego, polegające na tym, że elektrony pozostające w niecałkowicie zapełnionym paśmie podstawowym przesuwają się do nie zajętych poziomów kwantowych (dziur elektronowych) w obrębie tego pasma w kierunku przeciwnym do wektora pola elektrycznego, co formalnie odpowiada przesuwaniu się ładunków dodatnich zgodnie z kierunkiem wektora pola elektrycznego (opinie o programie).

przewodnictwo elektronowe, przewodnictwo typu n - przenoszenie ładunku elektrycznego przez kryształ pod działaniem zewnętrznego pola elektrycznego, polegające na tym, że elektrony zajmujące stany kwantowe w obrębie pasma przewodnictwa przesuwają się do sąsiednich nie obsadzonych stanów kwantowych w obrębie tego pasma, w kierunku przeciwnym do kierunku wektora pola elektrycznego przewodnictwo elektryczne - zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki prądu (np. elektrony, jony) w ośrodku pod działaniem pola ekektrycznego (segregator aktów prawnych).

przewodnictwo jonowe - przewodnictwo elektryczne, przy którym nośnikami prądu są jony przewodnictwo niesamoistne - przewodnictwo elektryczne w przewodnikach uwarunkowane występowaniem zakłóceń atomowych sieci krystalicznej przewodnictwo samoistne - przewodnictwo elektryczne w półprzewodnikach nieuwarunkowane występowaniem zakłóceń atomowych sieci krystalicznej, lecz powstające na skutek pobudzenia cieplnego lub pod wpływem pola elektrycznego; p.s. występuje we wszystkich półprzewodnikach, lecz zwykle jest bardzo małe w porównaniu z przewodnictwem niesamoistnym (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami