Przewieszka

Przewieszka

Przewieszka, zawieszka - wada wiersza w postaci oczka wystającego poza płaszczyznę czołową wiersza przewietrzanie - chłodzenie (np. maszyn elektrycznych) powietrzem przepływającym wokół nagrzewających się części podczas pracy maszyny (program uprawnienia budowlane na komputer).

przewietrznik kanałowy ściekowy, świetlik kanałowy - pionowy przewód rurowy wmontowany w sklepienie kanału ściekowego i wyprowadzony na powierzchnię terenu, przykryty skrzynką uliczną z pokrywą i kratą; służy do przewietrzania oraz kontroli kanału przewiewnia - pomieszczenie przylegające do hali ubojowej w rzeźni służące do wstępnego ochłodzenia (do temperatury otoczenia), odparowania i osuszenia tusz (półtusz, ćwierćtusz); p. wyposażona jest w kolejkę napowietrzną i rozpinacze przewijanie - tłoczenie, przy którym powierzchnia zewnętrzna ścianek wytłoczki lub tulci zostaje przekształcona w jej powierzchnię wewnętrzną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

przewijanie przędzy - w dziewiarstwie - zabieg mający na celu oczyszczenie przędzy z błędów przędzalniczych oraz uszlachetnianie przędzy przez natłuszczanie; (2) w tkactwie - cewienie; (3) p.p. osnowowej - tworzenie z pojedynczych nitek przędzy nawoju osnowowego; podczas p.p. można nieco poprawić jej jakość przez usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz nadmiernych zgrubień przewijarka maszyna przewijająca drut lub przewód elektryczny z kręgu lub szpuli na inną szpulę przewlekarka - maszyna do przewlekania nitek osnowy (uprawnienia budowlane).

Przewodnictwo cieplne

Przewodnictwo cieplne - forma rozchodzenia się ciepła w ciałach stałych, ciekłych i gazowych, polegająca na przekazywaniu, wskutek zderzeń, energii kinetycznej bezładnego ruchu jednych cząstek drugim; warunkiem p.c. jest istnienie różnicy temperatury między różnymi punktami ciała (lub ciał) przewodnictwo domieszkowe - przewodnictwo niesamoistne w półprzewodnikach wywołane wprowadzeniem do sieci krystalicznej atomów obcych pierwiastków (program egzamin ustny).

przewodnictwo dziurowe, przewodnictwo typu p - przenoszenie ładunku elektrycznego przez kryształ pod działaniem zewnętrznego pola elektrycznego, polegające na tym, że elektrony pozostające w niecałkowicie zapełnionym paśmie podstawowym przesuwają się do nie zajętych poziomów kwantowych (dziur elektronowych) w obrębie tego pasma w kierunku przeciwnym do wektora pola elektrycznego, co formalnie odpowiada przesuwaniu się ładunków dodatnich zgodnie z kierunkiem wektora pola elektrycznego (opinie o programie).

przewodnictwo elektronowe, przewodnictwo typu n - przenoszenie ładunku elektrycznego przez kryształ pod działaniem zewnętrznego pola elektrycznego, polegające na tym, że elektrony zajmujące stany kwantowe w obrębie pasma przewodnictwa przesuwają się do sąsiednich nie obsadzonych stanów kwantowych w obrębie tego pasma, w kierunku przeciwnym do kierunku wektora pola elektrycznego przewodnictwo elektryczne - zjawisko skierowanego przenoszenia ładunków elektrycznych przez dodatnie lub ujemne nośniki prądu (np. elektrony, jony) w ośrodku pod działaniem pola ekektrycznego (segregator aktów prawnych).

przewodnictwo jonowe - przewodnictwo elektryczne, przy którym nośnikami prądu są jony przewodnictwo niesamoistne - przewodnictwo elektryczne w przewodnikach uwarunkowane występowaniem zakłóceń atomowych sieci krystalicznej przewodnictwo samoistne - przewodnictwo elektryczne w półprzewodnikach nieuwarunkowane występowaniem zakłóceń atomowych sieci krystalicznej, lecz powstające na skutek pobudzenia cieplnego lub pod wpływem pola elektrycznego; p.s. występuje we wszystkich półprzewodnikach, lecz zwykle jest bardzo małe w porównaniu z przewodnictwem niesamoistnym (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !