Przewód kanalizacyjny spustowy

Przewód kanalizacyjny spustowy

Przewód kanalizacyjny spustowy, pion kanalizacyjny - przewód kanalizacyjny wewnętrzny zmontowany pionowo lub z odchyleniem od pionu nie przekraczającym 45 przy ścianie wewnątrz budynku, zakończony z góry rurą wywiewną, do którego włączone są podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne; przewód ten jest sprowadzony do najniżej położonej skanalizowanej kondygnacji, gdzie poprzez czyszczak kanalizacyjny włączony jest do przewodu kanalizacyjnego odpływowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przewód kanalizacyjny wewnętrzny - odcinek podziemnego lub przyściennego przewodu kanalizacyjnego odpływowego znajdujący się w budynku, zmontowany z rur i kształtek kanalizacyjnych ułożonych ze spadkiem, odprowadzający ścieki do przewodu zewnętrznego przewód koncentryczny - przewód współosiowy przewód liniowy* - przewód goły stosowany w linii napowietrznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przewód napowietrzny - przewód elektryczny zazwyczaj nieizolowany, zawieszany w określonych odstępach na izolatorach przewód odbojowy* - el. przewód uziemiony zawieszony przy skrzyżowaniu dwóch linii elektrycznych powyżej przewodów roboczych dolnej linii, przeznaczony do ochrony przed zetknięciem przewodów linii dolnej z zerwanym przewodem linii górnej przewód odgałęzieniowy, gałązka (w instalacji wodociągowej) - przewód wodociągowy doprowadzający wodę do punktu czerpalnego z przewodu rozprowadzającego lub doprowadzającego (uprawnienia budowlane).

Przewód odgromowy

Przewód odgromowy - uziemiony przewód elektryczny wykonany zazwyczaj z linki stalowej, umieszczony poziomo nad obiektem wymagającym ochrony od wyładowań atmosferycznych przewód okrężny dmuchu - okrężnica dmuchu przewód otwarty (cieczy) - przewód, w którym płynąca ciecz jest ograniczona częściowo jego ścianami, a częściowo styka się bezpośrednio z otaczającym powietrzem atmosferycznym przewód płaski - przewód elektryczny dwu- lub trzyżyłowy, którego izolowane żyły ułożone są równolegle obok siebie (bez skręcania) i pokryte oponą lub powłoką (program egzamin ustny).

Przewód połączeniowy, sznur połączeniowy - zespół giętkich żył izolowanych o dowolnej długości, którego jeden koniec jest zaopatrzony w nasadkę wtykową, drugi zaś - we wtyczkę przewód pompowy - przewód żerdziowy (opinie o programie).

Przewód próżniowy - przewód umożliwiający przepływ gazu między poszczególnymi elementami aparatury próżniowej przewód przeciwzakłóceniowy - przewód o impedancji lub rezystancji rozłożonej, stosowany do zmniejszania zakłóceń radioelektrycznych przewód przyłączeniowy, sznur przyłączeniowy (przyrządu) - el. zespół giętkich żył izolowanych o dowolnej długości, którego jeden koniec jest trwale połączony elektrycznie z przyrządem, drugi zaś jest zaopatrzony we wtyczkę przewód ratunkowy - zespół połączonych ze sobą rur płuczkowych lub żerdzi wiertniczych z gwintami lewymi, przeznaczony do pracy sprzętem ratunkowym w otworze wiertniczym przewód schematowy - przewód izolowany stosowany do połączeń wewnętrznych w urządzeniach telekomunikacyjnych przewód strzałowy - przewód z żyłą z drutu stalowego przeznaczony do połączenia zapalarki elektrycznej z wyprowadzeniami nabojów wybuchowych stosowanych w górnictwie  (segregator aktów prawnych).

Przewód symetryczny - przewód wielkiej częstotliwości, jednoparowy - z żyłami ułożonymi równolegle lub wieloparowy - ze skręconymi parami przewód uziemiający - przewód zapewniający połączenie elektryczne między jakimkolwiek punktem sieci, korpusem maszyny albo elementem aparatu a uziomem lub szyną uziemiającą przewód wiązkowy - zespół przewodów jednodniowych lub linkowych utrzymywanych w stałej odległości od siebie za pomocą odstępników i połączonych ze sobą równolegle przewód wielożyłowy - przewód elektryczny złożony co najmniej z dwóch izolowanych żył roboczych; przy określeniu liczby żył przewodu bierze się pod uwagę tylko żyły robocze, zerowe i pomocnicze, natomiast nie uwzględnia się żył uziemiających i żył probierczych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !