Blog

30.05.2018

Przewody instalacyjne murowane z cegły

W artykule znajdziesz:

Przewody instalacyjne murowane z cegły


Przewody instalacyjne murowane z cegły

Podać rodzaje przewodów murowanych z cegły:


W zależności od funkcji jakie spełniają przewody są następujące ich rodzaje:

1. przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych trzonów kuchennych i pieców grzewczych.

2. przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych.

3. przewody wentylacyjne indywidualne o jednym wlocie odprowadzające powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku.

4. przewody dymowe awaryjne.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Czy przewody murowane mogą być odchylone od pionu?


Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie od kierunku pionowego nie więcej niż 30°. Za zgodą terenowego organu administracji państwowej właściwego w sprawach pozwoleń na budowę dopuszcza się odchylenie do 45° pod warunkiem umieszczenia na załamaniach otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. Długość odchylenia nie powinna przekraczać 2,0 m. W miejscu załamań powierzchnię należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej.


Wymień co najmniej 5 rodzajów badań , obejmujących wykonane przewody.


5 rodzje badań odpowiednio z 13 następujących: - drożności przewodów, - prawidłowości prowadzenia przewodów, - kierunku przewodów, - wielkości przekroju przewodu, - grubości przegród, - wiązania cegieł, - kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami, - wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów, - szczelności przewodów, - wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych, - wylotu przewodów, - prawidłowości ciągu.


Jakie powinny być powierzchnie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych?


Przewody te powinny być gładkie. Cegły otaczające przewody powinny być ułożone gładkimi powierzchniami do przewodów. Wewnętrzne powierzchnie przewodów dymowych i spalinowych nie powinny być tynkowane. Kominy ponad dachem powinny być wyprawione tynkiem dwuwarstwowym lub spoinowane.


Jaka powinna być wielkość przewodów murowanych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych?


Wielkość przewodów określa dokumentacja techniczna. Niemogą one być mniejsze niż 14 x 14 cm. Przewody powinny mieć w przekroju kształt kwadratu lub prostokąta. Odchyłki od wymiarów określonych w dokumentacji nie powinny przekraczać +1,0 i -0,5 cm.

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami