Przewody instalacyjne murowane z cegły


Przewody instalacyjne murowane z cegły

Podać rodzaje przewodów murowanych z cegły:


W zależności od funkcji jakie spełniają przewody są następujące ich rodzaje:

1. przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych trzonów kuchennych i pieców grzewczych.

2. przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych.

3. przewody wentylacyjne indywidualne o jednym wlocie odprowadzające powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku.

4. przewody dymowe awaryjne.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Czy przewody murowane mogą być odchylone od pionu?


Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie od kierunku pionowego nie więcej niż 30°. Za zgodą terenowego organu administracji państwowej właściwego w sprawach pozwoleń na budowę dopuszcza się odchylenie do 45° pod warunkiem umieszczenia na załamaniach otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. Długość odchylenia nie powinna przekraczać 2,0 m. W miejscu załamań powierzchnię należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej.


Wymień co najmniej 5 rodzajów badań , obejmujących wykonane przewody.


5 rodzje badań odpowiednio z 13 następujących: - drożności przewodów, - prawidłowości prowadzenia przewodów, - kierunku przewodów, - wielkości przekroju przewodu, - grubości przegród, - wiązania cegieł, - kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami, - wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów, - szczelności przewodów, - wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych, - wylotu przewodów, - prawidłowości ciągu.


Jakie powinny być powierzchnie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych?


Przewody te powinny być gładkie. Cegły otaczające przewody powinny być ułożone gładkimi powierzchniami do przewodów. Wewnętrzne powierzchnie przewodów dymowych i spalinowych nie powinny być tynkowane. Kominy ponad dachem powinny być wyprawione tynkiem dwuwarstwowym lub spoinowane.


Jaka powinna być wielkość przewodów murowanych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych?


Wielkość przewodów określa dokumentacja techniczna. Niemogą one być mniejsze niż 14 x 14 cm. Przewody powinny mieć w przekroju kształt kwadratu lub prostokąta. Odchyłki od wymiarów określonych w dokumentacji nie powinny przekraczać +1,0 i -0,5 cm.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami