Blog

26.08.2019

Przewody kominowe wentylacyjne

W artykule znajdziesz:

Komin to jeden z elementów nieodłącznie kojarzonych z budownictwem jednorodzinnym


Przewody kominowe wykorzystuje się do wyprowadzania spalin, pochodzących z urządzeń grzewczych, na zewnątrz budynku. Kominy służą także do grawitacyjnego wyprowadzania zużytego powietrza, które z powodu różnic temperatury, wypychane jest na zewnątrz (program na komputer). Jeśli do ogrzewania budynku nie wykorzystuje się kotłów opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym to wentylację grawitacyjną można zastąpić wentylacją mechaniczną, do której poprawnego działania nie potrzeba wytwarzać efektu kominowego. Zamiast komina stosuje się kanały przez, które za pomocą wentylatorów, wmuszany jest ruch powietrza (program na telefon).

Rodzaj komina dostosowuje się do rodzaju spalin, wytwarzanych przez urządzenia grzewcze

Przewody kominowe wentylacyjne

Dostępne na rynku gotowe systemy kominowe pozwalają stworzenie konstrkucji dowolnego typu komina, dostosowanego do rodzaju opału spalanego w kotle centralnego ogrzewania (program egzamin ustny). Przewody spalinowe stosuje się w kominach do odprowadzania spalin paliw gazowych i ciekłych a przewody dymowe do dymu będącym produktem spalania paliw stałych. Przewody spalinowe posiadają zwiększoną odporność na działanie kwasów powstających w procesie kondensacji. Z drugiej strony w przewodach dymowych, ze względu na wyższą temperaturę spalania, wykraplanie się i co za tym idzie, kondensacja zdarza się dużo rzadziej (opinie o programie). Z tego też powodu przewody dymowe w pierwszej kolejności uodparnia się raczej na działanie skrajnie wysokich temperatur niż zwiększa odporność na działanie kwasów.

Przewody kominowe wentylacyjne


Przewody wentylacyjne wykorzystywane są do usuwania zanieczyszczonego powietrza i w związku z tym nie ma potrzeby aby oczekiwać od nich wysokiej odporności na kwasy lub temperaturę (segregator aktów prawnych). Najważniejsze aby przewody wentylacyjne wykonano z materiału niepalnego oraz szczelnie. Sposób montażu przewodów kominowych wentylacyjnych należy przeprowadzić w sposób minimalizujący ryzyko ochładzania się w nim powietrza (promocja 3  w 1). Aby zmniejszyć efekt skraplania się pary wodnej, odsłonięte elementy instalacji wentylacyjnej należy ocieplić za pomocą, co najmniej, wełny mineralnej lub innych materiałów o niskim współczynniku przenikania ciepła.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami