Urządzenia montażowe

Urządzenia montażowe
Urządzenia montażowe

W pierwszym przypadku urządzenia montażowe zainstalowane są na stanowisku stałym, na drodze kołowej względnie na torze szynowym (wszelkiego rodzaju żurawie budowlane), przy czym tory te mogą być ułożone na zewnątrz obiektu lub w jego obrębie - w drugim zaś - na oddzielnej konstrukcji, umożliwiającej zmianę stanowiska roboczego urządzenia montażowego w miarę postępu robót montażowych na obiekcie (samopodnośne żurawie wieżowe i masztowe do budowy budynków wysokościowych, żurawie samopodnośne do budowy masztów radiowych i wież, czy wreszcie lekkie żurawie przesuwne na torach do montażu konstrukcji połaci dachowej itp.) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sposoby zwykłe stosowane są przy montażu występujących przeważnie w naszym budownictwie konstrukcji obiektów miejskich i przemysłowych, których wymiary nie przekraczają zasięgu dostarczanych przez nasz przemysł urządzeń montażowych, a ciężar poszczególnych elementów - nie przekracza (poza nielicznymi przypadkami i w niewielkim zakresie) udźwigu tych urządzeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Sposoby specjalne polegają na zmontowaniu całej konstrukcji lub głównej jej części (np. konstrukcji dachu, trzonu wieży, masztu, szybu, przęseł mostu itp.) na terenie budowy, a następnie na ustawieniu tak zamontowanej konstrukcji na miejsce przewidziane w projekcie technicznym (a więc montaż blokowy lub montaż konstrukcji obiektu jako całości) (uprawnienia budowlane).

Metoda podbudowania

Przy ustawianiu w projektowanym położeniu konstrukcji zmontowanej na terenie mogą być stosowane sposoby zależnie od rodzaju podnoszonej konstrukcji:

  • przez wciągnięcie pionowo do góry całej konstrukcji przy pomocy wciągników czy wciągarek przy użyciu masztów montażowych (konstrukcje wielkowymiarowych przekryć dachowych, wielkich zbiorników, mostów przeładunkowych itp.);
  • przez podniesienie pionowo do góry całej konstrukcji przy pomocy dźwigników, opartych na wspornikach, tężnikach lub bezpośrednio na słupach montowanej konstrukcji - konstrukcje jw.;
  • przez kolejne podnoszenie i wciąganie pionowo do góry poszczególnych części konstrukcji całego obiektu (przy pomocy wciągników lub dźwigników - podobnie przy metodach poprzednich) z jednoczesnym montażem następnych części na terenie - i podsuwaniem ich pod część konstrukcji już zmontowanej - tzw. metoda podbudowania;
  • przez ustawianie kolejno poszczególnych scalonych w poziomie terenu części montowanej konstrukcji jednych nad drugimi - tzw. metoda narastania;
  • przez ustawienie w pozycji pionowej, zmontowanej „na leżąco” konstrukcji, metodą „obrotu” przy pomocy montażowych „masztów ruchomych” i zespołu wciągarek, wciągników i lin odciągowych (maszty radiowe, wieże górnicze itp.);
  • przez nasuwanie w poziomie z wykorzystaniem części konstrukcji już ustawionych (konstrukcje przęseł, mostów i wiaduktów) (program egzamin ustny).

Ponadto w odniesieniu do poszczególnych rodzajów konstrukcji budowlanych istnieje szereg metod specjalnych i sposobów montażu poszczególnych elementów i całych konstrukcji, właściwych dla tych rodzajów konstrukcji, które są przedstawione w dalszych częściach rozdziału.

Przyjęcie danego sposobu montażu konstrukcji obiektu budowlanego zależne jest od indywidualnych cech technicznych tej konstrukcji oraz od warunków, w jakich będzie przebiegał jej montaż i powinno być dokonane na podstawie szczegółowej, porównawczej analizy techniczno-ekonomicznej (opinie o programie).

Sposoby specjalne stosowane są zazwyczaj do montażu konstrukcji obiektów nietypowych, charakterystycznych przez skomplikowany układ i znaczne wymiary (w planie lub przekroju pionowym) oraz znaczne ciężary poszczególnych elementów lub scalonych zespołów, przekraczających udźwig będących do dyspozycji urządzeń montażowych (segregator aktów prawnych). Konieczność stosowania tych metod może być wreszcie wyznaczona warunkami ekonomicznymi, gdyż nawet dla konstrukcji, które mogą być zmontowane przy zastosowaniu zwykłych metod, a więc przy użyciu ciężkich maszyn montażowych, może okazać się celowe zastosowanie sposobu specjalnego ze względu na niższe koszty użytych maszyn montażowych (wciągarki, dźwigniki i maszyny montażowe, zamiast kosztownych ciężkich żurawi budowlanych) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !