Przyczepność płytek

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości powierzchni podłoża, właściwości zaprawy czy kleju i powiązania zaprawy z płytkami i z podłożem. Zaprawa może powiązać się dobrze z podłożem (zwykle jest nim powierzchnia jastrychu), gdy jest ono wolne od luźnych cząstek i zanieczyszczeń. Poza tym nie może ono być ani zbył wilgotne, gdyż wówczas zaczyn cementowy z zaprawy nie może przedostać się do podłoża, ani tak suche, że odciągnięciu ulega woda potrzebna do hydratacji zaprawy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Szczególnie wysokie wymagania co do jakości podłoża, tj. jego wytrzymałości, czystości, malej zawartości wilgoci, a także równości, stawia się w przypadku mocowania płytek wykładziny na klej. Cienka warstwa kleju może w znacznie mniejszym stopniu niż zaprawa wyrównywać braki przyczepności lub niedokładności podłoża, ponieważ warstwa zaprawy ma grubość co najmniej 10 mm (szczegóły co do wykonania jastrychu). Właściwości podłoża z zaprawy zależą zarówno od jej składu, jak i od grubości warstwy i jej zagęszczenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szczególne znaczenie ma staranne zagęszczenie zaprawy w podłożu wykładziny, w przypadku gdy jest ona układana jako ciągła warstwa podobna do jastrychu bezpośrednio na przykrytej folią warstwie izolacyjnej. W takim przypadku zbrojona warstwa zaprawy musi przejąć funkcję jastrychu polegającą na rozdzielaniu nacisków, a zaprawa musi dokładnie otulać siatkę zbrojeniową w celu ochrony stali przed korozją. Nawet jeśli zaprawa jest układana i zagęszczana w dwóch warstwach, to wykładzina wykonywana w ten sposób jest bardziej podatna na szkody niż wykładzina układana na jastrychu (uprawnienia budowlane).

Zagruntowanie podłoża żywicą

Zwilżenie zaprawą całej spodniej powierzchni płytki poprawia się przez ostukanie płytki po jej ułożeniu na wzbogaconej w środek wiążący i obciągniętej powierzchni zaprawy. Zagruntowanie podłoża żywicą syntetyczną poprawia przyczepność klejów dyspersyjnych stosowanych w postaci past i zapobiega odciąganiu z cienkiej warstwy zaprawy cementowej (służącej zamiast kleju do przyklejania płytek) wody potrzebnej do hydratacji. Materiały do gruntowania zawierające rozpuszczalniki nie mogą przeniknąć do kapilarów wypełnionych wodą (program egzamin ustny).

Warstwa kleju musi być na tyle gruba, aby mogła zapewnić przyklejenie płytek całą powierzchnią nawet przy dużych tolerancjach równości podłoża i przy płytkach żeberkowanych od spodu. Równomierną grubość warstwy kleju osiąga się przez rozprowadzenie kleju szpachlą grzebieniową.  Już po 10 minutach powierzchnia kleju może pokryć się zaschniętą błonką, uniemożliwiającą przyklejenie płytek (opinie o programie).

Kleje dyspersyjne są mniej odporne na wilgoć niż kleje z żywicy epoksydowej lub cementu. Podłoże wykładzin z płytek musi być wolne od luźnych cząstek i innych zanieczyszczeń. Dopuszczalne nierówności podłoża przy układaniu płytek na zaprawie nie mogą przekraczać 5 mm na 0,1 m, a przy naklejaniu ich 2 mm na 0,1 m. Przy układaniu płytek na zaprawie należy zwilżać ich spodnią stronę i suche podłoże.

Przed ułożeniem i obstukaniem płytek oraz po wstępnym zagęszczeniu i obciągnięciu naniesionej na podłoże zaprawy o konsystencji wilgotnej należy nanieść cienką warstwę zaprawy drobnoziarnistej (o stosunku 1:1 do 1 : 2) (segregator aktów prawnych). Przy plastycznej konsystencji zaprawy wystarczy jej powierzchnię posypać cementem. Grubość warstwy zaprawy po ułożeniu płytek powinna wynosić co najmniej 10 mm, lepiej zaś 15-20 mm.

Jeśli zaprawę pod płytki układa się jako warstwę podobną do jastrychu, zbrojoną prefabrykowaną siatką prętów, bezpośrednio na przykrytej folią izolacji cieplnej, to należy układać ją w dwóch warstwach o łącznej grubości 4-5 cm i starannie zagęszczać, tak aby zapewnić osiągnięcie wytrzymałości wymaganej od jastrychów (zgodnie z normą DIN 4109). Przy naklejaniu płytek podłoże musi być suche (w przypadku podkładów cementowych może zawierać najwyżej 2,5-3,0% wody wagowo). Należy je zagruntować roztworem żywicy syntetycznej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami