Przyczepność powłok

Przyczepność powłok

Przy omawianiu zagadnień korozji i ochrony przed korozją używa się często wielu pojęć z zakresu wiedzy ogólnej i technicznej związanych bezpośrednio i pośrednio z tematyką korozji, W tekście książki zaznaczono podstawowe z tych pojęć tam gdzie występują one po raz pierwszy przez wydrukowanie ich tłustą czcionką i oznaczenie na marginesie literą D (definicje pojęć) (program uprawnienia budowlane na komputer). Poniżej dla lepszego zrozumienia i przyswojenia tych pojęć podano ich riefinicje, a ponadto definicje pozostałych użytych w książce pojęć, które ze względu na czytelność tekstu nie mogły być w tekście zaznaczone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Adhezja: siły spójności pomiędzy cząsteczkami dwu różnych materiałów Przyczepność powłok i błon z kleju do podłoża polega przeważnie na zjawisku adhezji. Algorytm: całokształt działań matematycznych potrzebnych do rozwiązania pewnego zadania. Amoniak: gaz bezbarwny o ostrym zapachu, pobudzający do łzawienia, rozpuszczalny w wodzie. Powstaje w procesach gnilnych substancji organicznych lub przez syntezę azotu z wodorem. Amoniak działa agresywnie jako silny elektrolit (uprawnienia budowlane).

Amorficzny stan: stan ciała stałego, przy którym, w przeciwieństwie do ciał krystalicznych, atomy i cząsteczki nie są uporządkowane regularnie. Anoda w ogniwie elektrycznym: powierzchnia metalu, z której jony metalu przechodzą do roztworu elektrolitu. W procesie korozyjnym stanowi ona elektrodę rozpuszczającą się (metal ulega na niej korozji).

Antifouling: materiał malarski zawierający dodatki zapobiegające obrastaniu pokrycia malarskiego przez mikroorganizmy, porosty i muszle i chroniące przez określony czas pokrycie przed niszczeniem z powodu obrośnięcia. Antifouling stosuje się do pokrywania podwodnej części kadłubów statków itp. Aparat do spawania tworzyw sztucznych: aparat do spawania gorącym gazem termoplastycznych tworzyw sztucznych mięknących w wyższej temperaturze (program egzamin ustny).

Zanieczyszczenia powietrza

Asocjacja: nie zamierzone skojarzenie wyobrażeń, np. widok czerwonej barwy może wywołać skojarzenie z żarem ognia lub widokiem krwi. Atmosfera przemysłowa: atmosfera w pobliżu ziemi nad terenami przemysłowymi. Różni się ona od normalnej atmosfery w okolicach wiejskich zawartością gazów spalinowych, popiołów lotnych i innych występujących miejscowo zanieczyszczeń powietrza w postaci par gazów i pyłów pochodzących z procesów produkcyjnych. Zanieczyszczenia powietrza wraz z wilgocią znajdującą się w powietrzu tworzą najczęściej silne elektrolity (opinie o programie).

Atmosfera wielkomiejska: warstwa powietrza w pobliżu ziemi nad wielkimi miastami. Różni się ona od atmosfery normalnej, występującej nad miejscowościami wiejskimi, zawartością obcych substancji w powietrzu. Substancje takie w większości przypadków powstają ze spalania węgla, olejów i materiałów pędnych. Są to gazy spalinowe i popioły lotne, które wzmagają korozję. Azotan celulozy (mylnie nazywany nitrocelulozą): celuloza azotowana, która śluzy między innymi do produkowania lakierów nitrocelulozowych.

Bakterie: ogólna nazwa zwierzęcych i roślinnych mikroorganizmów, które mogą być oglądane tylko pod mikroskopem. Niektóre bakterie żyjące w wodzie lub gruncie, np. bakterie żelaziste i bakterie siarkowe, w zetknięciu z metalem działają nań agresywnie. Bakterie siarkowe (thiobacillus): występują w gruntach zawierających siarkę lub związki siarki. Utleniają one siarkę i jako produkt końcowy tworzą kwas siarkowy, który atakuje metal (segregator aktów prawnych). Bakterie żelaziste: bakterie żyjące w wodzie, tlenowce, atakujące w sposób biochemiczny żelazo.

Barwy ostrzegawcze: barwy do oznaczania niebezpiecznych miejsc w produkcji. Odznaczają się one dużą jaskrawością zwracającą na siebie uwagę. Ich zastosowanie ujęte jest w przepisach (promocja 3 w 1). Baza spoiwa: w ten sposób określa się, jakie spoiwo jest zawarte w danym wyrobie lakierowym lub do jakiej grupy spoiw należy spoiwo zawarte w danym wyrobie, np. farba olejna na bazie oleju, lakier epoksydowy na bazie żywicy epoksydowej. Bemit: naturalny minerał zawarty w boksycie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !