Blog

25.11.2022

Przyczepność żywicy

W artykule znajdziesz:

Przyczepność żywicy

Przyczepność żywicy do betonu jest duża. Dzięki tej właściwości żywica nie odspaja się od podłoża, ale z powodu różniących się znacznie współczynników rozszerzalności termicznej żywicy i betonu (współczynnik ten dla tworzyw epoksydowych  jak też znacznego skurczu mieszanek żywicznych na granicy ich zetknięcia z betonem, powstają znaczne naprężenia styczne rozwarstwiające (program uprawnienia budowlane na komputer). Może je przenieść jedynie beton o dużej wytrzymałości na ścinanie. Jeśli naprężenia te przekroczą wytrzymałość betonu na ścinanie, to powłoka z tworzywa wraz z przylegającą do niej warstwą betonu oddziela się od reszty podłoża. Im podłoże jest bardziej wytrzymałe, tym prawdopodobieństwo odspajania się powłoki lub posadzki od podłoża jest mniejsze i tym bardziej zapewniona jest trwałość pokryć chemoodpornych.

Jeśli powłokę lub posadzkę wykona się na podłożu (konstrukcji) otynkowanym lub z nałożoną na nim wykładziną cementową o niedostatecznej grubości i nie zbrojoną, to warstwa ta nie tylko odspoi się od podłoża starego betonu, ale i popęka, a wraz z nią pokrycie chemoodporne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przed przystąpieniem do wykonywania powłoki beton powinien dojrzewać co najmniej przez 4 tygodnie. Powierzchnia betonu powinna być mocna, szczelna, wolna od nie związanych cząstek, mleczka cementowego i wszelkich zanieczyszczeń (gliny, kurzu, tłuszczów, smarów itp.) oraz lekko szorstka. Nie może być gładka i polerowana (uprawnienia budowlane).

Wymaganą jakość powierzchni betonowej powinno się uzyskać przy zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego i wypróbowanego szczelnego i sztywnego deskowania. Elementy deskowania nie powinny być wiązane drutami stalowymi przechodzącymi przez elementy konstrukcji. Nie należy stosować olejów do smarowania deskowania. Naroża konstrukcji należy wykończyć skosami 1:1 lub wyokrąglić.

W okresie dojrzewania beton powinien być starannie pielęgnowany (program egzamin ustny). W celu uzyskania wymaganej powierzchni można ją spiaskować, zmłotkować mechanicznie i następnie zmyć wodą lub odpylić za pomocą sprężonego powietrza lub silnych odkurzaczy itp.

Metody oczyszczania chemicznego

Metody oczyszczania chemicznego (za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego) nie zaleca się. Podłoże powinno być suche. Wilgotność nie powinna przekraczać 3%. Dostateczny stopień wysuszenia podłoża betonowego można sprawdzić za pomocą papierków wskaźnikowych (np. Hydrotest), które po przyłożeniu do podłoża na 24 godziny nie powinny zmienić barwy, co świadczy o wilgotności powierzchni poniżej 3% (opinie o programie).

Laminaty są powłokami wzmacnianymi włóknem szklanym. Wykonuje się je z żywic epoksydowych, poliestrowych i innych. Włókna szklane używane do laminatów produkuje się ze szkła niskoalkalicznego. Laminaty w porównaniu z powłokami wykazują znacznie większą wytrzymałość na rozciąganie, nie tracąc innych właściwości. Włókna szklane mogą być wykorzystane w laminacie pod warunkiem, że będą całkowicie otoczone żywicą.

Do laminatów stosuje się następujące wyroby z włókien szklanych tkaniny z włókien szklanych (tkaniny produkowane są też w Polsce St-40/100, St-20/60, St-17/100 i St-1588/100), maty o różnej gramaturze: 250, 300. 450 i 600 g/m2 (o symbolu EM-I00I, E-1002 lub EM-1004) (segregator aktów prawnych). Oprócz włókien szklanych do kompozycji do wykonywania laminatów dodaje się wypełniacze (np. mączkę kwarcytową lub węglową), dodatki tiksotropowe (np. krzemionkę koloidalną) i ewentualnie pigmenty do wierzchniej warstwy, jeśli to jest podyktowane względami estetycznymi.

Laminaty wykonuje się jako powłoki wielowarstwowe. Składają się one z następujących warstw: gruntującej, podkładowej, zbrojonej włóknem szklanym, nawierzchniowej. Zależnie od wymagań wytrzymałościowych i trwałości laminaty mogą mieć więcej warstw zbrojonych niż jedną. W celu polepszenia współpracy laminatu z podłożem warstwę podkładową i ewentualnie pierwszą warstwę zbrojoną wykonuje się z mieszanek o zwiększonej elastyczności. Poszczególne arkusze maty lub tkaniny łączy się na zakład szerokości ok. 5 cm (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami