Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń – przykładowe pytania

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej można uzyskać do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie lub do projektowania bądź do kierowania robotami budowlanymi oddzielnie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponadto uprawnienia mogą

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń – przykładowe pytania

być nadane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Ilość pytań zarówno podczas egzaminu pisemnego, jak i ustnego zawsze uzależniona jest od rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych wybranych przez kandydata (program na komputer). Jeśli chodzi o tematykę pytań, to zawsze zależy ona od wybranej specjalności uprawnień budowlanych, choć niektóre kwestie mogą być podobne, np. w przypadku pytań dotyczących ustawy prawo budowlane (program na telefon).

Najwięcej obaw wśród osób, które przystępują do egzaminu na uprawnienia budowlane, wzbudza część ustna. O ile do pisemnej można się w miarę łatwo przygotować, korzystając z dostępnych programów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane, o tyle z egzaminem ustny nie jest już tak łatwo, ponieważ mogą pojawić się na nim pytania dodatkowe, które zadaje komisja (opinie o programie). Najczęściej są one bezpośrednio związane z praktyką zawodową, którą odbywał dany kandydat. Konieczne jest więc solidne przykładanie się do swoich obowiązków podczas praktyk i uczestniczenie we wszystkich wymaganych pracach, a także znajomość odpowiednich aktów prawnych (segregator aktów prawnych).

W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej

W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń na części ustnej trzeba odpowiedzieć na 8 pytań. Biorąc pod uwagę poprzednie egzaminy można przedstawić przykładowe pytania, jakie mogą się na takim egzaminie pojawić (promocja 3 w 1). Jedno z takich pytań dotyczy możliwych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych – czy można do nich dopuścić i pod jakimi warunkami? Na egzaminie może też paść pytanie o rodzaje urządzeń i instalacji, jakie muszą się znaleźć w rysunkowej części projektu budowlanego (program egzamin ustny). Kolejne pytanie może dotyczyć tego, jakie elementy projektu budowlanego są sprawdzane przez właściwy organ oraz jakie są sposoby ochrony metalu przed korozją.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !