Blog

11.05.2019

Przykładowe pytania

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń – przykładowe pytania

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej można uzyskać do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie lub do projektowania bądź do kierowania robotami budowlanymi oddzielnie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponadto uprawnienia mogą

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń – przykładowe pytania

być nadane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Ilość pytań zarówno podczas egzaminu pisemnego, jak i ustnego zawsze uzależniona jest od rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych wybranych przez kandydata (program na komputer). Jeśli chodzi o tematykę pytań, to zawsze zależy ona od wybranej specjalności uprawnień budowlanych, choć niektóre kwestie mogą być podobne, np. w przypadku pytań dotyczących ustawy prawo budowlane (program na telefon).

Najwięcej obaw wśród osób, które przystępują do egzaminu na uprawnienia budowlane, wzbudza część ustna. O ile do pisemnej można się w miarę łatwo przygotować, korzystając z dostępnych programów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane, o tyle z egzaminem ustny nie jest już tak łatwo, ponieważ mogą pojawić się na nim pytania dodatkowe, które zadaje komisja (opinie o programie). Najczęściej są one bezpośrednio związane z praktyką zawodową, którą odbywał dany kandydat. Konieczne jest więc solidne przykładanie się do swoich obowiązków podczas praktyk i uczestniczenie we wszystkich wymaganych pracach, a także znajomość odpowiednich aktów prawnych (segregator aktów prawnych).

W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej

W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń na części ustnej trzeba odpowiedzieć na 8 pytań. Biorąc pod uwagę poprzednie egzaminy można przedstawić przykładowe pytania, jakie mogą się na takim egzaminie pojawić (promocja 3 w 1). Jedno z takich pytań dotyczy możliwych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych – czy można do nich dopuścić i pod jakimi warunkami? Na egzaminie może też paść pytanie o rodzaje urządzeń i instalacji, jakie muszą się znaleźć w rysunkowej części projektu budowlanego (program egzamin ustny). Kolejne pytanie może dotyczyć tego, jakie elementy projektu budowlanego są sprawdzane przez właściwy organ oraz jakie są sposoby ochrony metalu przed korozją.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami