Przykłady wykonanych obiektów

Przykłady wykonanych obiektów

W Polsce w latach 1958-1960 w kilku cementowniach wykonano baterie sprężonych silosów wg projektu typowego.
Bateria może obejmować 2, 4, 6 lub 8 silosów połączonych systemem rur z urządzeniami do pneumatycznego załadunku, umieszczonymi na stropie jednego z nich (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odbiór cementu następuje od dołu, za pomocą przenośników ślimakowych biegnących w specjalnym tunelu. Cement do przenośników doprowadzany jest układem pochyłych rowków uzbrojonych rurami aeracyjnymi systemu F. L. S m i d t h a.
Pojemność komory silosu wynosi 5 000 m3, co równa się około 7 000 t cementu, średnica zewniętrzna D = 15,0 m, wysokość H = 30,0 m, rozstaw osiowj komór - 17,60 m. W obliczeniach przyjęto dla cementu y = 1,5 T/m3, kąt tarcia wewnętrznego Q = 25°, kąt tarcia cementu o ściany silosu tp = 17° oraz maksymalną temperaturę cementu +100 °C.
Fundament silosu stanowi pierścień żelbetowy 3,0 x 1,0 m, naprężenie na grunt - 4,6 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płaszcz silosu wykonany jest albo jako monolityczny w deskowaniu ślizgowym (o grubości 15 cm), albo z elementów prefabrykowanych o wymiarach 597 x 193 x 12 cm. Część dolna o grubości 35 cm, niesprę- żona ze względu na otwory, jest w obu wariantach wykonana na mokro. Część górna jest sprężona za pomocą nawijarki karuzelowej.
Przekrycie silosu zaprojektowano z płyt prefabrykowanych żebrowych opartych na dźwigarach strunobetonowych. Galerię zaproponowano w dwóch wersjach: żelbetowej i stalowej przykrytej eternitem.
W Poppleton (Anglia) wykonano dwa silosy na cukier o całkowitej pojemności 16 000 ton. Wymiary konstrukcji (uprawnienia budowlane).

Silosy są zasilane przez przenośnik stalowy, biegnący nad nimi ze stojącej obok żelbetowej wieży kwadratowej o boku 4,0 m i wysokości 44,0 m.
Płyta fundamentowa silosu o grubości 53 cm została posadowiona na 483 palach wierconych i podpiera słupy 46 x 46 cm rozstawione co 2,40 m w obu kierunkach oraz ścianę zewnętrzną o grubości 30 cm.

Ściany silosów

Ściany silosów o grubości 20 cm zostały sprężone poziomymi strunami 0 6 mm wg systemu Gifford-Udall. Każda struna obejmowała połowę obwodu. Struny naciągano parami na przemian z obu stron dla wyrównania sprężenia. Odstęp prętów u dołu wynosił 22 mm i wzrósł u góry do 305 mm (program egzamin ustny). Naprężenie sprężające w stali przy zakotwieniu wynosiło 9450 kG/cm2, a w odległości odpowiadającej kątowi 90° od zakotwienia spadało wskutek tarcia do 5270 kG/cm2, pomimo tego, że tarcie zmniejszano przez podkładanie pod struny pionowych prętów z miękkiej stali. W kierunku pionowym ścianę zbrojono na momenty powstające od parcia wiatru i zmian temperatury oraz na momenty istniejące w czasie wykonywania i sprężania ścian.

Ściany silosu wykonano za pomocą deskowania ślizgowego o wysokości płatu 1,12 m, podnoszonego dźwignikami hydraulicznymi na prętach stalowych (opinie o programie).
Wieżę transportową o ścianach żelbetowych grubości 20 cm połączonych z silosem wykonano w deskowaniu zwykłym. Stropy w wieży są prefabrykowane.
W Eppeville (Francja) w roku 1955 wykonano silos sprężony do magazynowania cukru o pojemności 10 000 ton. Dno silosu o grubości 19 cm zostało ułożone na ruszcie żelbetowym opartym na palach Franki. Pale zostały zapuszczone do głębokości zalegania skały wapiennej (segregator aktów prawnych).
Konstrukcja przekrycia składa się z dźwigarów stalowych opartych na ścianie i stalowej wieży centralnej, przykrytych płytami gazobetonowymi.

Wieżę centralną połączono tunelem z rampą i zaopatrzono górą w suwnicę obrotową, która służy do napełniania silosu. W dnie i w ścianach silosu został wbudowany cały system urządzeń wentylacyjnych. Ściany nie zostały ocieplone, a tylko zaimpregnowane szkłem wodnym.
Silos wykonano w deskowaniu ślizgowym i sprężono kablami - u dołu 12,7 mm, wyżej 12,5 mm - zakotwionymi w 4 pilastrach (promocja 3 w 1).

Podobne dwa silosy na cukier o pojemności 20 000 ton każdy zostały wykonane w Kdpingebro (Szwecja). Cukier dostarczany jest tutaj galerią z góry i odprowadzany galerią dolną.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami