Blog

02.04.2022

Przyspieszenie kątowe

Przyspieszenie kątowe

Przyspieszenie kątowe - wielkość wektorowa charakteryzująca szybkość zmian prędkości kątowej w czasie, przedstawiona za pomocą wektora równego pochodnej prędkości kątowej względem czasu przyspieszenie normalne, przyspieszenie dośrodkowe - składowa przyspieszenia punktu w kierunku normalnej głównej do toru punktu, o wartości bezwzględnej równej ilorazowi kwadratu prędkości przez długość promienia krzywizny toru (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przyspieszenie objętościowe - iloczyn pola elementu powierzchni przez składową przyspieszenia akustycznego, prostopadłą do tego elementu przyspieszenie styczne - składowa przyspieszenia punktu w kierunku stycznej do toru punktu, o wartości bezwzględnej równej pochodnej wartości liczbowej prędkości względem czasu przyspieszenie unoszenia - przyspieszenie punktu względem układu stałego, jakie posiadałby, gdyby był związany sztywno z układem ruchomym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przyspieszenie ziemskie - przyspieszenie ciał swobodnie spadających w próżni na Ziemię pod działaniem sił grawitacji przyspieszeniomierz, akcelerometr - przyrząd do pomiaru przyspieszeń; w zależności od rodzaju badanego ruchu rozróżnia się p. liniowe i kątowe, w zależności od konstrukcji - p. mechaniczne, elektromechaniczne, optyczne i in. (uprawnienia budowlane).

Przyspiesznik, pedał przyspieszenia, pedał gazu - urządzenie w samochodzie umożliwiające sterowanie przepustnicy gaźnika lub zębatki pompy wtryskowej, w postaci nożnej dźwigni zamocowanej przegubowo przed siedzeniem kierowcy i związanej układem dźwigni i cięgieł z osią przepustnicy lub zębatki przyspiesznik - inspekt założony na warstwie gorącego nawozu, służący do przyspieszenia rozwoju rozsady przysposobienie złoża, ułożenie stworzenie warunków złożowych w celu uzyskania najwyższego wydobycia całkowitego (program egzamin ustny).

Przyssawka

Przyssawka - narzędzie ręczne zakończone małą czaszą gumową, ułatwiające chwytanie płaskich przedmiotów (np. wytłoczek) dzięki wytwarzanemu pod czaszą podciśnieniu przystanek - miejsce planowego zatrzymania się pojazdu dla wsiadania i wysiadania podróżnych lub doładowania, załadowania i wyładowania ładunków Przystanek plastyczności - wytrz. początkowa faza plastycznego rozciągania niektórych metali (np. stali niskowęglowych), w czasie której siła rozciągająca nie zwiększa się, a odkształcenie wzrasta przystań - mały port rzeczny lub jeziorowy (bez urządzeń przeładunkowych) dla taboru pływającego żeglugi śródlądowej oraz łodzi sportowych i turystycznych (opinie o programie).

Przystań pływająca - pływający pomost-barka, do którego mogą podchodzić statki wodne przystawanie - kongruencja liczbowa przystawka [rurowa) - króciec rurowy umieszczony w dnie lub ścianie bocznej zbiornika, lub też u wylotu rury o większym przekroju poprzecznym niż przekrój wypływowy króćca przystawka - słupek drewniany przymocowany do drewnianego słupa linii napowietrznej w celu wzmocnienia jego nadgniłej dolnej części przystawka Bordy - wewnętrzna przystawka cylindryczna o osi poziomej przystawka efektowa - w technice widowiskowej urządzenie nakładane na projektor w celu uzyskiwania różnych efektów świetlnych, np. ognia, deszczu, falującej wody.

Przystawka instalacyjna - urządzenie, na którym znajdują się zakończenia przewodów instalacyjnych doprowadzających wodę, gaz, energię elektryczną itp. przystawka napędowa, przystawka wiertnicza - zestaw przekładni pasowych, łańcuchowych lub zębatych dla przenoszenia ruchu obrotowego od silnika napędowego na pozostałe podzespoły wiertnicy (wyciąg, stół itp.) przystawka pneumatyczna, blok pneumatyczny - przyrząd do wykonywania operacji matematycznych (segregator aktów prawnych).

Przystawka powiększająca - urządzenie umożliwiające wykonanie powiększenia przy użyciu normalnego aparatu do zdjęć; p.p. stanowi niejako głowicę powiększalnika przystawka reprodukcyjna - fot. urządzenie do makrofotografii za pomocą aparatów małoobrazkowych bez lustra i matówki; p.r. składa się z korpusu, w którym z jednej strony jest wmontowana matówka formatu 24 x 36 mm, z drugiej zaś pierścień obiektywowy do wkręcania obiektywu aparatu małoobrazkowego; po nastawieniu na ostrość wsuwa się na miejsce urządzenia matówkowego przystawki aparat małoobrazkowy i wówczas można wykonać zdjęcie przystawka Venturiego - przystawka zewnętrzna o osi poziomej w kształcie zwężki Venturiego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami