Przyśpieszone wiązanie

 

Przyśpieszone wiązanie

Do najpopularniejszych zagranicznych środków firmowych przyspieszających wiązanie należą: Tricosal SIU, Tricosal S48, Tricosal SI, Paratect-schnell 100, Sika 2, 3, 4, 4a, Barra-Rapid, Barra-Extra-Rapid, Lanco-Acti-Rapid, Ceresit- -schnell i inne. Poszczególne produkty tej samej wytwórni różnią się między sobą bądź odrębnym nieco przeznaczeniem (np. stosowanie w przypadku agresji chemicznej), bądź też intensywnością działania albo postacią zewnętrzną (płyn, proszek) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Głównym składnikiem produkowanego w 3 odmianach Tricosalu jest zawsze chlorek wapniowy, pozostałymi są chlorki: glinowy, magnezowy lub żelazowy. Wpływ tych domieszek na szybkość wiązania i wytrzymałość jest bardzo zależny od składu chemicznego. Odmiana, zawierająca A1C13, w stanie nie rozcieńczonym powoduje wiązanie w czasie 6-20 minut, przy jednoczesnym bardzo nieznacznym spadku wytrzymałości (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy zastąpieniu chlorku glinowego chlorkiem żelazowym spadek wytrzymałości wynosi ok. 30%. Najczęściej stosowany jako przyspieszacz jest Tricosal Sili. Pozostałe odmiany przeznaczone są do celów specjalnych. Tricosal SI służy do prac pod wodą. Trico- I cal S48 przeznaczony jest specjalnie do cementów ubogich w wapno.

Paratect-schnell 100 jest roztworem szkła wodnego sodowego z pewną ilością szkła potasowego. Wiąże natychmiast nawet w rozcieńczeniach 1 :3, ale obniża wytrzymałość bardzo znacznie.
Preparaty Sika są to głównie roztwory koloidalne soli metali ziem alkalicznych i innych (uprawnienia budowlane). Poszczególne odmiany dostosowane są do różnych celów specjalnych. Sika 2 - gęsty płyn powoduje bardzo szybkie wiązanie i twardnienie, tamuje przecieki wody w ciągu paru sekund. Sika 3 - zielony płyn o odczynie obojętnym, zależnie od rozcieńczenia skraca wiązanie cementu portlandzkiego do 2 min, przyspiesza twardnienie.

Używany jest do wypełniania fug i szczelin. Sika 4 - brązowy, żrący płyn, powoduje wiązanie i twardnienie także przy nieznacznym ciśnieniu wody. Służy do przyspieszania wiązania i do uszczelniania powierzchni narażonych na działanie wód gruntowych, do uszczelniania mniejszych przecieków itp. Sika 4a - lekko żółty, nieżrący płyn, uszczelnia i przyspiesza wiązanie. Stosuje się szczególnie w przypadkach agresji chemicznej (program egzamin ustny).

Wiązania i twardnienia

Od dawna znane są także preparaty Barra. Do odmian szybkowiążących należą: Barra-Rapid do prac uszczelniających pod wodą oraz Barra-Extra-Rapid powodujący natychmiastowe wiązanie.
Także środki Ceresit produkowane są w różnych odmianach, dostosowanych do celów specjalnych (opinie o programie). Ceresit-schnell-blau jest niebieskawym proszkiem. Głównym składnikiem są krzemiany. Stosowany do tamowania wody pod ciśnieniem i do drobnych robót uszczelniających. Ceresit-schnell-rot jest jasno- różowym proszkiem na bazie chlorku wapniowego. Przyspiesza wiązanie i uodparnia na ścieranie. Ceresit-schnell-fltissig jest jasnobrunatnym płynem, zawierającym sole metali, prawdopodobnie chlorku wapniowego. Działa przyspieszająco i utrwalająco.
Lanco-Acti-Rapid jest bezbarwnym płynem o składzie bliżej nieznanym. Stosowany dla przyspieszenia wiązania i twardnienia, np. do betonowania fundamentów pod maszyny, a także do robót podwodnych i morskich.

Dodatnie działanie środków przeciwmrozowych polega w zasadzie na zbieżności kilku zjawisk, a mianowicie na:
a. obniżeniu punktu zamarzania wody,
b. ociepleniu wody wskutek dyfuzji środka w wodzie,
c. przyspieszeniu początku i skracaniu czasu wiązania,
d. ociepleniu betonu przez reakcję chemiczną z solami cementowymi (segregator aktów prawnych).

Z powyższych czynników stosunkowo najmniej pożądane jest przyspieszenie początku wiązania, oczywiście tylko o ile to przyspieszenie jest nadmierne. Poznanie tych 4 czynników pozwala dopiero na obiektywną ocenę skuteczności działania środka.
Dodatki stosowane jako przeciwmrozowe, omówione są w tomie VI monografii Budownictwo Betonowe. Wobec tego dodatki te omówione będą poniżej w dużym skrócie (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !