Punkty nieparzyste

Punkty nieparzyste

Wzdłużnicę 1 należy umieścić w najniższym punkcie przekroju poprzecznego, zaś drugą wzdłużnicę rozciąganą 3 przyjmuje się o 20 cm w pionie poniżej punktu 20. Drogą prób ustalamy właściwe położenie wzdłużnicy ściskanej w punkcie 8. Linie ściskania łuków pokazane są linią przerywaną; przecinają się one w środku ścinania 4 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Oznaczamy liczbami nieparzystymi 1, 3, 5 środki odcinków wtedy siłę ścinającą odcinka 0—1 możemy uważać za przyłożoną w punkcie 0, siłę ścinającą odcinka 1-3 w punkcie 2 itd. Przenosząc punkty nieparzyste na wykres sił, możemy bezpośrednio odczytać wielkości sił ścinających, działających w odpowiadających punktach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następnie należy powiązać siły ścinające z siłami pionowymi, które wg założenia są przyłożone w tych samych punktach. Wykonujemy to za pomocą wieloboku sił, na którym siły pionowe oznaczone są linią kreskowaną. W punkcie 20 działają trzy siły: pionowa siła ścinająca belki krawędziowej, poziome siły ścinające z odcinka 20 - 19 i odpowiednia siła obciążenia pionowego. Dla punktu 8 należy wykonać specjalny wykres, gdyż siły ścinające odcinków 7-8 i 8-9 znajdują się po przeciwległych końcach rysunku. Możemy obecnie wykreślić wielobok biegunowy, w którym siłami są odcinkowe wypadkowe z wykresu c. Aby uniknąć dodawania się błędów, należy najpierw brać siły większymi grupami, np. 0-6, 8-12 i 14-20 i dopiero potem dzielić je na siły pojedyncze (uprawnienia budowlane).

Przekrój poprzeczny powłoki

Wreszcie budujemy wielobok sznurowy. Przy wyborze bieguna P należy zwracać uwagę, aby żaden promień nie pokrywał się z siłą, gdyż wielobok byłby wtedy bardzo rozciągnięty. Ponieważ trudno jest wykonać wielobok sznurowy z zupełną dokładnością, wykres należy zaczynać od punktu, w którym przecięcia dadzą się ustalić z największą dokładnością. Wobec tego w danym przypadku wykres powinien rozpocząć się na linii przechodzącej przez punkt 8. Ponieważ siła działająca w punkcie 8 jest mała, kierunek jej nie może być dokładnie przeniesiony z wykresu biegunowego na wielobok sznurowy; drogą nieznacznej korekty osiągamy całkowitą zgodność kierunków.

Następnie określamy za pomocą wieloboku sznurowego momenty zginające (program egzamin ustny). Na rysunku przedstawiono jedynie wykres służący do określenia momentu w punkcie 4. Najpierw ustalamy na wykresie biegunowym wypadkową sił 0 i 2. Mnożąc tę siłę przez ramię znalezione z wieloboku sznurowego otrzymujemy moment.

Przekrój poprzeczny powłoki jest uważany za wypukły wtedy, gdy żadna linia prosta nie przecina go więcej niż w dwóch punktach. Przekrój może składać się z odcinków prostej. Większość przekrojów stosowanych w praktyce jest przekrojami wypukłymi. Znaczne odstępstwo od tego stanowi jedynie dach pilasty (opinie o programie).

Układ czterech wzdłużnie 1-2-3-4, mogący przenieść dowolne obciążenie. Każdemu z sześciu łuków 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 i 3-4 odpowiada linia ścinania równoległa do odnośnej cięciwy. Linia ścinania 3′-4′ odpowiada łukowi 1-2. Gdy trzy cięciwy tworzą trójkąt, wówczas odpowiadające im linie ścinania przejdą przez ten sam punkt, czyli środek ścinania 4′ odpowiada trójkątowi 1-2-3 (segregator aktów prawnych).

Czworokąt l’-2′-3′-4′ nazywamy rdzeniem układu wzdłużnie o we go 1-2-3-4. Można go łatwo wyznaczyć w sposób następujący. Najpierw ustalamy linie ścinania 4′ - 3′, 4′- 1′ i 1′ - 2 mniejszych łuków(promocja 3 w 1). Następnie prowadzimy przez punkt 4 linię 4′ - 2′ równoległą do 1-3 i analogicznie przez 1′ linię 1′ - 3′ równoległą do 2-4. W końcu pozostaje tylko sprawdzić, czy 2′ - 3′ jest równoległe do 1-4. Przekątne rdzenia 1′ - 3′ i 2′ - 4′ przecinają się w punkcie 5. Punkt ten, zwany biegunem układu wzdłużnicowego, będzie miał ważne znaczenie w dalszych rozważaniach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami