Pustaki kominowe i wentylacyjne

Pustaki kominowe i wentylacyjne

W razie potrzeby można do tych wiązań stosować cegłę ceramiczną. Korzyści uzyskane ze stosowania pustaków zamiast bloków pełnych lub cegieł są następujące:
- oszczędność na materiale w objętości odpowiadającej objętości komór, tj. ok. 1/3 objętości pełnego pustaka,
- szybsze wysychanie i twardnienie,
- ekonomia zużycia zaprawy - zużywa się ok. 3 razy mniej zaprawy w spoinach niż przy pełnych blokach; gładkie lica pustaków również pozwalają zmniejszyć grubość wyprawy (program uprawnienia budowlane na komputer),
- polepszone warunki izolacji cieplnej pozwalają wznosić cieńsze ściany niż przy użyciu pełnych cegieł i bloków.

Z powyższego wynika, że mury wykonane z pustaków są tańsze niż mury wykonane z pełnych bloków.
Z tworzyw cementowo-glinianych można również wykonywać pustaki wentylacyjne i kominowe. Proporcje i własności techniczne tych pustaków, sposób produkcji i wykonywania murów są podobne jak dla pustaków pełnych lub Alfa. Najlepszym wypełniaczem jest grys ceglany (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pustaki kominowe z tworzyw cementowo-glinianych powinny zapewniać dostateczną szczelność uniemożliwiającą przenikanie gazów przez ścianki. W związku z tym może okazać się zbyteczne rapowanie wewnętrzne ścian i nie zachodzi możliwość zanieczyszczenia przewodów zaprawą. Na przykład pustak pomysłu Malareckiego (Warszawa—Muranów) odpowiada tym warunkom. Wymiary pustaka 34 x 29 X 13 cm •dostosowane są do łączenia z cegłą lub z prefabrykatami odpowiednio do wymiarów konstrukcji żeber stropowych. Poza tym wymiary przewodów zostały tak zaprojektowane, że zbliżają do ciebie osie przewodów, co pozwala na jak najlepsze ścieśnienie muru przy dwu i większej ilości przewodów. Pustaki mogą być jednorzędowe o ciężarze 19 kg i dwurzędowe o ciężarze 17 kg (uprawnienia budowlane).

Kruszywo ceglane

Pustaki wykonane z tworzywa cementowo-glinianego z wypełniaczem w postaci piasku lub grysu ceglanego są odporne na działanie spalin z węgla kamiennego. Proporcja składników tworzywa z dodatkiem grysu wynosi 1 : 2 : 2 : 9, tzn. 1 część cementu portlandzkiego 250 przypada na 2 części zawiesiny gliny (wg stożka pomiarowego), 2 części piasku i 9 części kruszywa ceglanego frakcji od 1 do 3 mm. Uzyskana wytrzymałość wynosi po 28 dniach ok. 35 kG/cm2. Pustaki Ir podobnie jak wentylacyjne można wykonać w- formach drewnianych, które dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz w celu ułatwienia formowania obite są od wewnątrz blachą. Kształty i wymiary (program egzamin ustny).

Z tworzywa eementowo-glinianego można wykonać jako prefabrykaty płyty ścienne. z których zestawia się ściany wewnętrzne bez potrzeby wznoszenia murów z oddzielnych cegieł. Odstępy, pomiędzy płytami i wymiary powinny być tak zaprojektowane, aby ułatwiały ustawianie ościeży drzwiowych i okiennych w ścianach. Grubość płyt powinna być wystarczająca ze względów statycznych. Płyty mogą być wykonane z dodatkiem sieczki, trocin lub żużla. Płyty z dodatkiem sieczki i trocin są lekkie, dają się - jeżeli zachodzi potrzeba — łatwo przecinać i dostosować do żądanych wymiarów . Przy stosowaniu żużla należy dobierać takie gatunki, aby ciężar żużla wynosił ok (opinie o programie).

450-4-650 kg/m3. Płyty z dodatkiem żużla są cięższe od poprzednich. Wytrzymałość płyt ściennych jest niewielka (10-y 15 kg/cm2) jednak w wypadku produkcji płyt poza obrębem budowy przy przewozie mogą łatwo powstać uszkodzenia i dlatego należy je raczej produkować bezpośrednio na budowie. Proporcje składników należy tak dobierać, aby cementu portlandzkiego dozować nie więcej niż 80-y 100 kg/m3 mieszaniny (segregator aktów prawnych). Wartość termiczna i dźwiękochłonna tych płyt będzie tym mniejsza, im większa będzie wytrzymałość płyt.

Produkcja płyt jest prosta. Konsystencja mieszaniny jest sucho-plastyczna. Wymiary płyt wynoszą: grubość ok. 6-y8 cm i boki ok. 50-4- 100 cm przy dodatku sieczki, mniejsze ze względu przy trocinach, a nie przekraczające 50 cm przy dodatku żużla. Płyty z dodatkiem trocin lub sieczki otrzymują fakturę gładką, nadają się one bez tynkowania pod tapety. Dla nadania większej sprężystości można płyty zbroić trzciną (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami