Pustaki kominowe i wentylacyjne

Pustaki kominowe i wentylacyjne

W razie potrzeby można do tych wiązań stosować cegłę ceramiczną. Korzyści uzyskane ze stosowania pustaków zamiast bloków pełnych lub cegieł są następujące:
- oszczędność na materiale w objętości odpowiadającej objętości komór, tj. ok. 1/3 objętości pełnego pustaka,
- szybsze wysychanie i twardnienie,
- ekonomia zużycia zaprawy - zużywa się ok. 3 razy mniej zaprawy w spoinach niż przy pełnych blokach; gładkie lica pustaków również pozwalają zmniejszyć grubość wyprawy (program uprawnienia budowlane na komputer),
- polepszone warunki izolacji cieplnej pozwalają wznosić cieńsze ściany niż przy użyciu pełnych cegieł i bloków.

Z powyższego wynika, że mury wykonane z pustaków są tańsze niż mury wykonane z pełnych bloków.
Z tworzyw cementowo-glinianych można również wykonywać pustaki wentylacyjne i kominowe. Proporcje i własności techniczne tych pustaków, sposób produkcji i wykonywania murów są podobne jak dla pustaków pełnych lub Alfa. Najlepszym wypełniaczem jest grys ceglany (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pustaki kominowe z tworzyw cementowo-glinianych powinny zapewniać dostateczną szczelność uniemożliwiającą przenikanie gazów przez ścianki. W związku z tym może okazać się zbyteczne rapowanie wewnętrzne ścian i nie zachodzi możliwość zanieczyszczenia przewodów zaprawą. Na przykład pustak pomysłu Malareckiego (Warszawa—Muranów) odpowiada tym warunkom. Wymiary pustaka 34 x 29 X 13 cm •dostosowane są do łączenia z cegłą lub z prefabrykatami odpowiednio do wymiarów konstrukcji żeber stropowych. Poza tym wymiary przewodów zostały tak zaprojektowane, że zbliżają do ciebie osie przewodów, co pozwala na jak najlepsze ścieśnienie muru przy dwu i większej ilości przewodów. Pustaki mogą być jednorzędowe o ciężarze 19 kg i dwurzędowe o ciężarze 17 kg (uprawnienia budowlane).

Kruszywo ceglane

Pustaki wykonane z tworzywa cementowo-glinianego z wypełniaczem w postaci piasku lub grysu ceglanego są odporne na działanie spalin z węgla kamiennego. Proporcja składników tworzywa z dodatkiem grysu wynosi 1 : 2 : 2 : 9, tzn. 1 część cementu portlandzkiego 250 przypada na 2 części zawiesiny gliny (wg stożka pomiarowego), 2 części piasku i 9 części kruszywa ceglanego frakcji od 1 do 3 mm. Uzyskana wytrzymałość wynosi po 28 dniach ok. 35 kG/cm2. Pustaki Ir podobnie jak wentylacyjne można wykonać w- formach drewnianych, które dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz w celu ułatwienia formowania obite są od wewnątrz blachą. Kształty i wymiary (program egzamin ustny).

Z tworzywa eementowo-glinianego można wykonać jako prefabrykaty płyty ścienne. z których zestawia się ściany wewnętrzne bez potrzeby wznoszenia murów z oddzielnych cegieł. Odstępy, pomiędzy płytami i wymiary powinny być tak zaprojektowane, aby ułatwiały ustawianie ościeży drzwiowych i okiennych w ścianach. Grubość płyt powinna być wystarczająca ze względów statycznych. Płyty mogą być wykonane z dodatkiem sieczki, trocin lub żużla. Płyty z dodatkiem sieczki i trocin są lekkie, dają się - jeżeli zachodzi potrzeba — łatwo przecinać i dostosować do żądanych wymiarów . Przy stosowaniu żużla należy dobierać takie gatunki, aby ciężar żużla wynosił ok (opinie o programie).

450-4-650 kg/m3. Płyty z dodatkiem żużla są cięższe od poprzednich. Wytrzymałość płyt ściennych jest niewielka (10-y 15 kg/cm2) jednak w wypadku produkcji płyt poza obrębem budowy przy przewozie mogą łatwo powstać uszkodzenia i dlatego należy je raczej produkować bezpośrednio na budowie. Proporcje składników należy tak dobierać, aby cementu portlandzkiego dozować nie więcej niż 80-y 100 kg/m3 mieszaniny (segregator aktów prawnych). Wartość termiczna i dźwiękochłonna tych płyt będzie tym mniejsza, im większa będzie wytrzymałość płyt.

Produkcja płyt jest prosta. Konsystencja mieszaniny jest sucho-plastyczna. Wymiary płyt wynoszą: grubość ok. 6-y8 cm i boki ok. 50-4- 100 cm przy dodatku sieczki, mniejsze ze względu przy trocinach, a nie przekraczające 50 cm przy dodatku żużla. Płyty z dodatkiem trocin lub sieczki otrzymują fakturę gładką, nadają się one bez tynkowania pod tapety. Dla nadania większej sprężystości można płyty zbroić trzciną (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !