Pytania na egzaminie na uprawnienia budowlane

Pytania na egzaminie na uprawnienia budowlane

Komisja egzaminacyjna przed rozpoczęciem opracowywania pytań dokonuje podziału kandydatów pod kątem rodzajów uprawnień oraz grup specjalistycznych. Pytania są odrębnie przygotowywane dla każdej specjalności i specjalizacji oraz każdego rodzaju uprawnień (program na komputer).

W trakcie egzaminu pisemnego kandydaci udzielają odpowiedzi na pytania, które znajdują się w przygotowanym przez komisję teście. Ocena pozytywna z części pisemnej jest warunkiem przystąpienia do ustnej części egzaminu (program na telefon). Egzamin może być przeprowadzany na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności, uprawnienia do projektowania w wybranej specjalności lub uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności.

Zależy to od posiadanego przez kandydata wykształcenia oraz zakresu praktyki zawodowej, którą odbył.
Komisja przyjmuje zasadę tzw. ilościowego doboru pytań (program egzamin ustny). Oznacza to, że podczas egzaminu na uprawnienia budowlane pojawi się:
• 30-38% pytań z zakresu prawa budowlanego oraz wydanych na jego podstawie przepisów,
• 25-30% pytań z zakresu przepisów techniczno-budowlanych,
• 20-30% pytań z zakresu wybranej specjalności uprawnień budowlanych,
• 5-10% pytań z zakresu przepisów pokrewnych,
• 5-10% pytań z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (opinie o programie).
Czas trwania egzaminu testowego jest różny w zależności od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień. Generalnie na jedno pytanie przewiduje się 1,5 minuty, dlatego egzamin trwa:
• 135 minut przy 90 pytaniach,
• 115 minut przy 75 pytaniach,
• 90 minut przy 60 pytaniach,
• 70 minut przy 45 pytaniach,
• 45 minut przy 30 pytaniach (segregator aktów prawnych).

Egzamin ustny


W przypadku egzaminu ustnego czas przygotowania wynosi ok. 25 minut i łączny czas egzaminu nie powinien być dłuższy niż 60 minut bez względu na liczbę pytań (promocja 3 w 1). Pytań może być 5 lub 10, w zależności od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień. Należy przy tym pamiętać, że pytania podczas egzaminu ustnego obejmują cały zakres wiedzy, który związany jest z wybraną specjalnością.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !