Blog

06.03.2019

Uprawnienia budowlane a rynek pracy

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane a rynek pracy

Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, są bardzo cenione na polskim rynku pracy (program na komputer). Wynika to z faktu, że mają one bezpośredni wpływ na architekturę, która przecież istnieje niemalże wszędzie. Jej powstawaniem, usuwaniem czy przebudowywaniem mogą zajmować się wyłącznie te osoby, które mają wymagane kompetencje i są w stanie podejmować odpowiednie decyzje. Nie może być bowiem takich sytuacji, że budynek nagle się zawali lub zaczną w nim pękać stropy czy ściany (program na telefon). Jak w każdym zawodzie, tak i w przypadku inżynierów budowlanych, są gorsi oraz lepsi specjaliści, ale każdy z nich, aby móc otrzymać uprawnienia budowlane, musi spełnić surowe wymagania i zdać państwowy egzamin. Tylko wtedy można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na egzamin ustny).

Najbardziej cenieni specjaliści

Uprawnienia budowlane a rynek pracy

Osoby, które mają uprawnienia budowlane, mogą pracować przy takich nieruchomościach, jak bloki mieszkalne, domy jednorodzinne, obiekty handlowe, zakłady usługowe czy produkcyjne, a także różnego rodzaju miejsca użyteczności publicznej (promocja 3 w 1). Co więcej, fachowcy uprawnieni do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mogą też budować obiekty sportowe, sale koncertowe oraz różnego rodzaju elementy infrastruktury kolejowej, drogowej czy wodnej. Wiadomo, że takie prace muszą być wykonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami budowlanymi czy warunkami technicznym, dlatego posiadanie uprawnień jest niezbędne (segregator).
Uprawnienia budowlane dają też możliwość dokonywania odbiorów technicznych nieruchomości o różnym przeznaczeniu. W zależności od rodzaju uprawnień inżynier może projektować lub kierować robotami budowanymi, a także wykonywać obie te czynności łącznie (opinie). Tacy specjaliści są najbardziej cenieni na rynku pracy, ponieważ są wszechstronni. Pracodawcy wybierają spośród takich osób te, które są najlepszymi specjalistami. Najczęściej przed zatrudnieniem wybranego inżyniera robią rozeznanie na rynku pracy, sprawdzając m.in. opinie na temat projektantów czy kierowników robót budowlanych. Na tej podstawie wyrabiają sobie zdanie i wybierają odpowiedniego specjalistę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami