Blog

16.03.2019

Pytania na egzaminie o uprawnienia budowlane

Pytania na egzaminie o uprawnienia budowlane

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest odpowiedzialna za opracowanie zestawów pytań do egzaminu ustnego łącznie z egzemplarzem, w którym znajdują się prawidłowe odpowiedzi, oraz zestawów pytań do egzaminu ustnego (program na komputer). Pytania są układane odrębnie dla każdego zakresu oraz rodzaju uprawnień oraz w dwóch wariantach. Wszystkie pytania powstają na podstawie Bazy pytań i są przekazywane do okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Przekazanie zestawów pytań powinno nastąpić najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu. Co ważne, pytania muszą uwzględniać zmiany w prawie, jakie zaszły przed wyznaczonym terminem egzaminu (program na telefon). Zarówno pytania, jak i odpowiedzi są przekazywane w opieczętowanych, podwójnych kopertach, a przy odbiorze konieczne jest potwierdzenie, iż są one nienaruszone.

Ilość zestawów pytań

Pytania na egzaminie o uprawnienia budowlane

Okręgowe Komisje Kwalifikacje są zobowiązane do przechowywania tych pytań oraz odpowiedzi w taki sposób, aby zapewnić im nienaruszalność i tajność (program na egzamin ustny). Ilość zestawów pytań do części ustnej i pisemnej egzaminu nie może być mniejsza niż ilość osób, które przystępują do egzaminach – zgodnie z ust. 5 liczba zestawów musi być powiększona o 10%. Ilość osób, które przystępują do egzaminów pisemnych oraz ustnych ustalają okręgowe komisje kwalifikacyjne – przekazują one te dane do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej poprzez biura okręgowych komisji kwalifikacyjnych na przynajmniej 12 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (promocja 3 w 1).
Liczbę osób, która przystępuje do egzaminu, ustala się biorąc pod uwagę liczbę osób, które zostały dopuszczone do egzaminu i opłaciły drugą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Jeśli dana osoba ubiega się o nadanie uprawnień w specjalności lub zakresie innym niż posiadane już uprawnienia, to egzamin dotyczy wyłącznie tych zagadnień, które nie były objęte egzaminem zadawanym na posiadane już uprawnienia (segregator). Wówczas Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowuje odrębne zestawy w różnych wariantach, w zależności od zakresu oraz rodzaju uprawnień budowlanych. Komisje okręgowe muszą poinformować Krajową Komisję Kwalifikacyjną o tym, ile osób będzie do takiego egzaminu przystępować, na 12 dni przed egzaminem (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami