Pytania na egzaminie o uprawnienia budowlane

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest odpowiedzialna za opracowanie zestawów pytań do egzaminu ustnego łącznie z egzemplarzem, w którym znajdują się prawidłowe odpowiedzi, oraz zestawów pytań do egzaminu ustnego (program na komputer). Pytania są układane odrębnie dla każdego zakresu oraz rodzaju uprawnień oraz w dwóch wariantach. Wszystkie pytania powstają na podstawie Bazy pytań i są przekazywane do okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Przekazanie zestawów pytań powinno nastąpić najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu. Co ważne, pytania muszą uwzględniać zmiany w prawie, jakie zaszły przed wyznaczonym terminem egzaminu (program na telefon). Zarówno pytania, jak i odpowiedzi są przekazywane w opieczętowanych, podwójnych kopertach, a przy odbiorze konieczne jest potwierdzenie, iż są one nienaruszone.

Ilość zestawów pytań

Pytania na egzaminie o uprawnienia budowlane

Okręgowe Komisje Kwalifikacje są zobowiązane do przechowywania tych pytań oraz odpowiedzi w taki sposób, aby zapewnić im nienaruszalność i tajność (program na egzamin ustny). Ilość zestawów pytań do części ustnej i pisemnej egzaminu nie może być mniejsza niż ilość osób, które przystępują do egzaminach – zgodnie z ust. 5 liczba zestawów musi być powiększona o 10%. Ilość osób, które przystępują do egzaminów pisemnych oraz ustnych ustalają okręgowe komisje kwalifikacyjne – przekazują one te dane do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej poprzez biura okręgowych komisji kwalifikacyjnych na przynajmniej 12 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (promocja 3 w 1).
Liczbę osób, która przystępuje do egzaminu, ustala się biorąc pod uwagę liczbę osób, które zostały dopuszczone do egzaminu i opłaciły drugą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Jeśli dana osoba ubiega się o nadanie uprawnień w specjalności lub zakresie innym niż posiadane już uprawnienia, to egzamin dotyczy wyłącznie tych zagadnień, które nie były objęte egzaminem zadawanym na posiadane już uprawnienia (segregator). Wówczas Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowuje odrębne zestawy w różnych wariantach, w zależności od zakresu oraz rodzaju uprawnień budowlanych. Komisje okręgowe muszą poinformować Krajową Komisję Kwalifikacyjną o tym, ile osób będzie do takiego egzaminu przystępować, na 12 dni przed egzaminem (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !