Blog

Zastrzyki zdjęcie nr 10
16.03.2019

Pytania na egzaminie o uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Pytania na egzaminie o uprawnienia budowlane

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest odpowiedzialna za opracowanie zestawów pytań do egzaminu ustnego łącznie z egzemplarzem, w którym znajdują się prawidłowe odpowiedzi, oraz zestawów pytań do egzaminu ustnego (program na komputer). Pytania są układane odrębnie dla każdego zakresu oraz rodzaju uprawnień oraz w dwóch wariantach. Wszystkie pytania powstają na podstawie Bazy pytań i są przekazywane do okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Przekazanie zestawów pytań powinno nastąpić najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu. Co ważne, pytania muszą uwzględniać zmiany w prawie, jakie zaszły przed wyznaczonym terminem egzaminu (program na telefon). Zarówno pytania, jak i odpowiedzi są przekazywane w opieczętowanych, podwójnych kopertach, a przy odbiorze konieczne jest potwierdzenie, iż są one nienaruszone.

Ilość zestawów pytań

Zastrzyki zdjęcie nr 11
Pytania na egzaminie o uprawnienia budowlane

Okręgowe Komisje Kwalifikacje są zobowiązane do przechowywania tych pytań oraz odpowiedzi w taki sposób, aby zapewnić im nienaruszalność i tajność (program na egzamin ustny). Ilość zestawów pytań do części ustnej i pisemnej egzaminu nie może być mniejsza niż ilość osób, które przystępują do egzaminach – zgodnie z ust. 5 liczba zestawów musi być powiększona o 10%. Ilość osób, które przystępują do egzaminów pisemnych oraz ustnych ustalają okręgowe komisje kwalifikacyjne – przekazują one te dane do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej poprzez biura okręgowych komisji kwalifikacyjnych na przynajmniej 12 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (promocja 3 w 1).
Liczbę osób, która przystępuje do egzaminu, ustala się biorąc pod uwagę liczbę osób, które zostały dopuszczone do egzaminu i opłaciły drugą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Jeśli dana osoba ubiega się o nadanie uprawnień w specjalności lub zakresie innym niż posiadane już uprawnienia, to egzamin dotyczy wyłącznie tych zagadnień, które nie były objęte egzaminem zadawanym na posiadane już uprawnienia (segregator). Wówczas Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowuje odrębne zestawy w różnych wariantach, w zależności od zakresu oraz rodzaju uprawnień budowlanych. Komisje okręgowe muszą poinformować Krajową Komisję Kwalifikacyjną o tym, ile osób będzie do takiego egzaminu przystępować, na 12 dni przed egzaminem (opinie).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Zastrzyki zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Zastrzyki zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Zastrzyki zdjęcie nr 16 Zastrzyki zdjęcie nr 17 Zastrzyki zdjęcie nr 18
Zastrzyki zdjęcie nr 19
Zastrzyki zdjęcie nr 20 Zastrzyki zdjęcie nr 21 Zastrzyki zdjęcie nr 22
Zastrzyki zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zastrzyki zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zastrzyki zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zastrzyki zdjęcie nr 32 Zastrzyki zdjęcie nr 33 Zastrzyki zdjęcie nr 34
Zastrzyki zdjęcie nr 35
Zastrzyki zdjęcie nr 36 Zastrzyki zdjęcie nr 37 Zastrzyki zdjęcie nr 38
Zastrzyki zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zastrzyki zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zastrzyki zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami