Pytania na uprawnienia budowlane - wieże z konstrukcji stalowych


Pytania na uprawnienia budowlane - wieże z konstrukcji stalowych

 

Jakie są klasy niezawodności wież i masztów? W jaki sposób określa się i wykorzystuje w obliczeniach współczynnik niezawodności?


Są trzy klasy niezawodności konstrukcji wież i masztów:

wysoka - zaliczane są do niej wieże i maszty, których zniszczenie pociągnęłoby za sobą katastrofalne skutki materialne i społeczne,

niska - zaliczane są do niej wieże i maszty o lokalnym przeznaczeniu i wysokości <= 30 m w terenie otwartym bez obiektów budowlanych,

normalna - pozostałe wieże i maszty, nie zaliczone ani do klasy wysokiej, ani do klasy niskiej. Jeśli brak probabilistycznej analizy zagrożeń, to współczynnik konsekwencji zniszczenia przyjmuje się równy 1,2 dla klasy wysokiej, 1,0 dla klasy normalnej, 0,9 dla klasy niskiej. W obliczeniach stanów granicznych nośności należy mnożyć obciążenia stałe i zmienne przez współczynnik konsekwencji zniszczenia, a sprawdzając stateczność ogólną budowli należy stosować współczynnik konsekwencji zniszczenia tylko do sił czynnych.

 

Reklama: Zapoznaj się z programem TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj o nas w zakładce Opinie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.


Proszę podać podstawowe zasady określania odkształceń wież i masztów.


Odkształcenia wież i masztów należy obliczać w przewidywanej temperaturze scalania konstrukcji od obciążeń charakterystycznych. Przemieszczenia wierzchołka wieży wg teorii I rzędu należy obliczać z uwzględnieniem umownych sił poziomych (od dużych obciążeń grawitacyjnych). Przemieszczenie wierzchołka masztu wg teorii II rzędu należy obliczać dodając ugięcie wspornikowej części trzonu do przesuwu najwyższego poziomu odciągów. W przypadku wieży lub masztu umieszczonego na budynku zaleca się dodać przechył budynku do przechyłu konstrukcji wieży lub masztu. Jeśli nie uzgodniono inaczej, to należy przyjmować następujące wartości graniczne: przemieszczenie wierzchołka wieży lub masztu nie większe niż 1/100 całkowitej wysokości, przemieszczenia węzłów masztu nie większe niż 1/100 odległości węzła od podstawy masztu, maksymalne ugięcie przęseł masztu od linii łączącej węzły - nie większe niż 1/250 rozpiętości przęsła, ugięcia prętów skratowania - nie większe niż 1/200 długości pręta.

 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !