Blog

Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 10
30.05.2018

Pytania na uprawnienia budowlane - wieże z konstrukcji stalowych

W artykule znajdziesz:

Pytania na uprawnienia budowlane - wieże z konstrukcji stalowych


Pytania na uprawnienia budowlane - wieże z konstrukcji stalowych

 

Jakie są klasy niezawodności wież i masztów? W jaki sposób określa się i wykorzystuje w obliczeniach współczynnik niezawodności?


Są trzy klasy niezawodności konstrukcji wież i masztów:

wysoka - zaliczane są do niej wieże i maszty, których zniszczenie pociągnęłoby za sobą katastrofalne skutki materialne i społeczne,

niska - zaliczane są do niej wieże i maszty o lokalnym przeznaczeniu i wysokości <= 30 m w terenie otwartym bez obiektów budowlanych,

normalna - pozostałe wieże i maszty, nie zaliczone ani do klasy wysokiej, ani do klasy niskiej. Jeśli brak probabilistycznej analizy zagrożeń, to współczynnik konsekwencji zniszczenia przyjmuje się równy 1,2 dla klasy wysokiej, 1,0 dla klasy normalnej, 0,9 dla klasy niskiej. W obliczeniach stanów granicznych nośności należy mnożyć obciążenia stałe i zmienne przez współczynnik konsekwencji zniszczenia, a sprawdzając stateczność ogólną budowli należy stosować współczynnik konsekwencji zniszczenia tylko do sił czynnych.

 

Reklama: Zapoznaj się z programem TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj o nas w zakładce Opinie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.


Proszę podać podstawowe zasady określania odkształceń wież i masztów.


Odkształcenia wież i masztów należy obliczać w przewidywanej temperaturze scalania konstrukcji od obciążeń charakterystycznych. Przemieszczenia wierzchołka wieży wg teorii I rzędu należy obliczać z uwzględnieniem umownych sił poziomych (od dużych obciążeń grawitacyjnych). Przemieszczenie wierzchołka masztu wg teorii II rzędu należy obliczać dodając ugięcie wspornikowej części trzonu do przesuwu najwyższego poziomu odciągów. W przypadku wieży lub masztu umieszczonego na budynku zaleca się dodać przechył budynku do przechyłu konstrukcji wieży lub masztu. Jeśli nie uzgodniono inaczej, to należy przyjmować następujące wartości graniczne: przemieszczenie wierzchołka wieży lub masztu nie większe niż 1/100 całkowitej wysokości, przemieszczenia węzłów masztu nie większe niż 1/100 odległości węzła od podstawy masztu, maksymalne ugięcie przęseł masztu od linii łączącej węzły - nie większe niż 1/250 rozpiętości przęsła, ugięcia prętów skratowania - nie większe niż 1/200 długości pręta.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 15 Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 16 Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 17
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 18
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 19 Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 20 Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 21
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 31 Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 32 Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 33
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 34
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 35 Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 36 Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 37
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ostre wymogi środowiskowe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami