Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne i inne materiały chemiczne stosują w swoich projektach i doświadczalnych budynkach architekci wielu krajów: I. Schein, Y. Magnant, A. Quarmby, F. Otto, K. Tange, N. Schóffer, P. Maymont, J. Chaneac, P. Ilausermann i in. Wśród entuzjastów chemizacji budownictwa należy wspomnieć również radzieckich architektów I. Leonidowa i A. Bu- rowa, B. Jofana i G. Borysowskiego, W. Munca i M. Makotinskiego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zasługują na uwagę projekty uprzemysłowionego budownictwa przyszłości, wykonane przez młodych radzieckich architektów umiejętnie stosujących szkielety ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości oraz wyroby z aluminium i tworzyw sztucznych. Już w 1931 r. I. Leonidów wypowiedział słowa, które być może staną się prorocze: ,,W przyszłości tworzywa sztuczne niewątpliwie zajmą zaszczytne miejsce wśród naszych najnowszych materiałów budowlanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tworzywa sztuczne otwierają nieograniczone możliwości szerokiego stosowania nowych materiałów i można śmiało twierdzić, że dla architektury odegrają one taką samą rewolucyjną rolę, jak w swoim czasie żelbet”.

Poglądy przodujących przedstawicieli nauki i praktyki bardzo często i efektywnie są wykorzystywane przez nowoczesne prognozowanie naukowe dla tzw. informującego osądu intuicyjnego o odległej przyszłości (uprawnienia budowlane). Ważną cechą tej nowej metody prognozowania, znanej pod nazwą „metoda Delfy”, jest uwzględnienie tego, że określone cechy przewidywanej przyszłości, na podstawie których przyjmuje się te lub inne rozwiązania, są w znacznym stopniu oparte na osobistych osądach poszczególnych ludzi, a nie na ścisłej i dokładnej informacji. W braku zaś dokładnych i ogólnie przyjętych teoretycznych uzasadnień i niezawodnej statystyki (właśnie w takim położeniu okazują się wszyscy usiłujący przewidzieć materiałową bazę architektury przyszłości) metoda ocen przeprowadzonych przez rzeczoznawców, pozwalając uzyskać uogólnioną opinię specjalistów pokrewnych branż, jest po prostu nie do zastąpienia (program egzamin ustny).

Współczesna faza rozwoju

Z inicjatywy Sekcji Materiałów Budowlanych Stowarzyszenia Architektów Laboratorium Prognozowania Wszechzwiązkowego Naukowo-Badawczego Instytutu Nowych Materiałów Budowlanych zostało przeprowadzone referendum architektów i przodujących specjalistów różnych gałęzi przemysłu budowlanego w celu ujawnienia perspektyw rozwoju materiałowej bazy architektury na najbliższą (5-15 lat) i daleką (do 125 lat) przyszłość. Jednocześnie usiłowano uzyskać niektóre dane retrospektywne, których brakowało w literaturze (opinie o programie).

W skład rady ekspertów razem 19 specjalistów zostali włączeni architekci (teoretycy i praktycy), przodujący inżynierowie, konstruktorzy, ekonomiści, technolodzy produkcji materiałów budowlanych, uczeni z instytutów naukowo-badawczych i naukowych. Eksportów proszono o wypowiedzenie swego zdania na temat wielkości stosowania 12 najbardziej rozpowszechnionych grup materiałów w światowym budownictwie mieszkaniowym i ogólnym w różnych okresach (od XVIII do końca XXI stulecia) i wypełnienie specjalnie opracowanej w tym celu tablicy. Wzór takiej tablicy, nadesłanej przez jednego z ekspertów architekta, zajmującego się zagadnieniami stosowania materiałów budowlanych, przytoczono poniżej (segregator aktów prawnych).

Dla każdego z 10 okresów (6 okresów z przeszłości, bieżące stulecie, 3 okresy prognozowanej przyszłości od 1990 po 2100 r.) eksperci określili miejsce (rangę), które według ich mniemania należało się lub będzie przypadać każdemu z wymienionych w tablicy 12 rodzajów materiałów budowlanych. Jak należało oczekiwać, najbardziej jednomyślny był pogląd ekspertów co do okresu ograniczonego ramami współczesnej fazy rozwoju naukowo-technicznego, mniej zbieżna była ocena okresu retrospektywnego, a jeszcze mniej jednomyślny ich pogląd na przyszłość. Matematyczne opracowanie wyników badania ekspertów, opracowanie specjalnych programów dla zespołu obliczeniowego i analizę wyników uogólnienia prognozy heurystycznej przeprowadzono w Głównym Ośrodku Obliczeniowym Ministerstwa Materiałów Budowlanych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !