Blog

21.04.2021

Racjonalna gospodarka

W artykule znajdziesz:

Racjonalna gospodarka

Racjonalna gospodarka

Obliczając i księgując koszty produkcji, musimy obciążać je kosztami amortyzacji środków trwałych, które zużyły się przy jej wytwarzaniu. Jednocześnie należy wykazywać zmniejszenie wartości posiadanych środków trwałych o odpowiednie kwoty amortyzacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer).
Racjonalna gospodarka nie może dopuścić do zmniejszania się wartości środków trwałych i dlatego w każdym przedsiębiorstwie księgowane są odpisy amortyzacyjne, które są częścią składową funduszu inwestycyjno-remontowego.

Kwoty naliczonej amortyzacji odprowadzane są na specjalne konto Banku Inwestycyjnego. Z tego funduszu finansuje się kapitalne remonty lub zakupuje nowe środki trwałe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Gdy więc jakiś obiekt budowlany, urządzenie czy maszyna są nowe, wówczas posiadają pełną wartość. W miarę upływu czasu wartość ta ulega stopniowemu zmniejszeniu, jednocześnie jednak powiększa się wielkość odpisów amortyzacyjnych, a tym samym fundusz inwestycyjno-remontowy, który tworzy przedsiębiorstwo. W każdym jednak momencie suma wartości obiektów trwałych i odpisów amortyzacyjnych jest równa pełnej wartości tych obiektów w stanie nowym. Gdy obiekt ulega całkowitemu zużyciu i wartość jego staje się minimalna, wówczas odpisy na fundusz amortyzacyjny uzyskują pełną wartość nowego obiektu (uprawnienia budowlane).

Ustalenie właściwej wysokości odpisów amortyzacyjnych jest rzeczą bardzo trudną, wiemy bowiem, że nie wszystkie środki trwałe zużywają się w jednakowym czasie. W rzeczywistości też zużycie ich nie jest równomierne w całym okresie produkcji; z początku zużywają się bardzo powoli, a pod koniec tempo zużycia szybko wzrasta. W praktyce nie jesteśmy więc w stanie określić ich tak dokładnie, aby odpowiadały zużyciu rzeczywistemu, dlatego niezbędne są pewne uproszczenia.

Wielkość odpisów amortyzacyjnych ustalamy praktycznie przy następujących założeniach:
- Okres, w którym obiekt ulegnie całkowitemu zużyciu, określa się na podstawie danych technicznych niezależnie od tego, czy i jak maszyna będzie pracować w tym okresie.
- Przez cały czas okresu amortyzacji obiekty zużywają się równomiernie, czyli w każdym roku odpisy powinny być jednakowe. (Wyjątek pod tym względem stanowią samochody, dla których odpisy amortyzacyjne oblicza się nie w wysokości rocznej, lecz w zależności od liczby przejechanych kilometrów) (program egzamin ustny).

Wielkość odpisów amortyzacyjnych

Według obecnie obowiązujących przepisów wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych dla murowanych budynków gospodarczych wynosi 2%, dla murowanych budynków fabrycznych 3%, dla maszyn i urządzeń fabrycznych 10%. W rzeczywistości więc wielkość odpisów amortyzacyjnych nie zależy od ilości produkcji i usług, które zostały wykonane. Takie uproszczenie sprawy posiada jednak dużą wartość praktyczną. Ponieważ przedsiębiorstwo musi tworzyć swój fundusz amortyzacyjny w wielkości ustalonej przepisami, więc przy spadku produkcji koszty amortyzacji na jednostkę wzrastają. Wynika z tego, że gdy środki trwałe nie są wykorzystane należycie, przedsiębiorstwo ponosi poważne straty (opinie o programie).

Do środków obrotowych zaliczamy:
- przedmioty pracy, a więc materiały podstawowe i pomocnicze, prefabrykaty oraz paliwo i smary, zarówno biorące udział w procesie produkcji, jak i leżące na składzie;
- środki pieniężne i papiery wartościowe, jak weksle, umowy, zobowiązania;
- wyroby gotowe, a więc obiekty budowlane, wykonywane dla zleceniodawców (aczkolwiek w znaczeniu fizycznym obiekty budowlane posiadają cechy trwałości, jednak ze względu na swą funkcję, którą spełniają w procesie produkcji przedsiębiorstwa budowlanego, zaliczamy je do środków obrotowych);
- przedmioty nietrwałe, które omówiliśmy już poprzednio (segregator aktów prawnych).

Widzimy z tego, że pojęcie środków obrotowych jest nieco szersze od pojęcia przedmiotów pracy, chociaż przedmioty pracy stanowią ich grupę podstawową, dlatego też o nich będziemy mówić przede wszystkim.
Cechą charakterystyczną środków obrotowych (z wyjątkiem grupy przedmiotów nietrwałych) jest to, że w procesie produkcji podlegają one pewnemu ruchowi okrężnemu, przechodząc przez trzy fazy. W każdej fazie cyklu produkcyjnego przybierają odmienną postać rzeczową (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami