Ramy drewniane

Ramy drewniane

Projektuje się je przeważnie jako jednoprzęsłowe, dwu- lub trójprzegubowe, o konstrukcji kratowej lub pełnej. Ramy mogą mieć oba słupy o jednakowym kształcie lub jeden słup może być zaprojektowany jako element sztywny i sztywno związany z ryglem, drugi zaś jako wahak (program na komputer). Sztywność narożników ram uzyskuje się przez odpowiednio sztywne połączenia słupów z ryglem. W konstrukcjach drewnianych trudno jest wykonać dostatecznie sztywne naroża ram. Podatność złączy i zmniejszająca się z biegiem czasu sztywność naroży wpływa na zwiększenie momentu przęsłowego rygla (program na telefon).

Z tego powodu najczęściej wykonuje się je jako trój przegubowe. Wykonanie przegubów kalenicowych nie nastręcza specjalnych trudności, ponieważ wskutek podatności drewna nie muszą one być wykonane w sposób zapewniający typowe połączenie przegubowe (program egzamin ustny). Za przegub można już uważać przekrój, który ma mniejszą powierzchnię i wykazuje znacznie większą podatność w porównaniu z innymi przekrojami konstrukcji. Rygle i słupy ram konstrukcją swą zasadniczo nie różnią się od konstrukcji wiązarów kratowych lub dźwigarów pełnych. Rozpór poziomy ram jest stosunkowo nieduży i dlatego może być przenoszony przez kotwie stalowe obsadzone w fundamentach.

Obecnie najbardziej rozpowszechnione są dźwigary warstwowe, łuki i ramy klejone, o przekroju prostokątnym lub dwuteowym (opinie o programie). Dźwigary warstwowe belkowe są znacznie mniej korzystne niż np. łuki i z tego względu stosowane są stosunkowo rzadko. Wysokość belek o pasach równoległych waha się w granicach 1/i4-f-1/io L, a z górnym pasem załamanym VQ-T-VH L. Najtrudniejszą konstrukcją w ramach z elementów klejonych są naroża. Oprócz ram warstwowych wykonuje się również ramy ze środnikiem ze sklejki (segregator aktów prawnych).

Dźwigary łupinowe

Dźwigary łupinowe ŁP z twardych płyt pilśniowych o przekroju parabolicznym na podstawie przeprowadzonych badań zostały wprowadzone do katalogu budownictwa jako elementy typowe, a mianowicie: typ ŁP-18/50/3,2 — dla rozpiętości 3,5-4-5,5 m ze zmianą rozpiętości co 0,5 m, typ ŁP-27/60/3,2 — dla rozpiętości 4,5-4-7,5 m ze zmianą rozpiętości co 1,0 m; typ ŁP-41/75/5,0 — dla rozpiętości 9,0 i 11,0 m. Dźwigary łupinowe bez dodatkowego zabezpieczenia środkami wodoodpornymi można stosować tylko do pomieszczeń o wilgotności nie przekraczającej 60% (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !