Blog

Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 10
16.08.2018

Ręczne prace transportowe – BHP

W artykule znajdziesz:

Ręczne prace transportowe – BHP

Ręcznie prac transportowe to, zgodnie z definicją, każdy sposób transportowania oraz podtrzymywania ładunków, produktów lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników (program na komputer). Obejmuje to także przemieszczenia ładunków, produktów i materiałów poprzez podnoszenie, unoszenie, pchanie, układanie, przenoszenie, ciągnięcie, przetaczanie, przesuwanie lub przewożenie. Prace dorywcze to według definicji ręczne przemieszczanie materiałów, ładunków lub przedmiotów z częstotliwością nie większą niż 4 razy na godzinę, przy czym czas wykonywania tych prac nie może przekraczać 4 godzin na dobę (program na telefon).
Podczas ręcznych prac transportowych wykorzystywany jest sprzęt pomocniczy, czyli środki, których zadaniem jest ograniczenia uciążliwości oraz zagrożeń wynikających z ręcznego przemieszczania materiałów, ładunków czy przedmiotów. Sprzęt ten ma także ułatwić wykonywanie tych czynności (program na egzamin ustny).

Sprzęt pomocniczy

Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 11
Ręczne prace transportowe – BHP

Do sprzętu pomocniczego zalicza się liny, pasy, łańcuchy, dźwignie, zawiesia, rolki, chwytaki, nosze, kleszcze, uchwyty, legary, kosze, ręczne wciągarki i wagoniki, taczki i wózki, krążki i wielokrążki linowe oraz przestawne pochylnie (promocja 3 w 1).
Pracodawca jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych, pozwalających na całkowite wyeliminowanie ręcznych prac transportowych. Ponadto mu on prawidłowo oceniać ryzyko zawodowe, które występuje podczas wykonywania ręcznych prac transportowych (segregator). Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zarówno podczas organizowania ręcznych prac transportowych, jak i po każdej zmianie organizacyjnej. Musi on także przeszkolić pracowników w zakresie prawidłowych metod wykonywanych tych prac. Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie pracownikom wszelkich informacji dotyczących przemieszczanego przedmiotu, a zwłaszcza jego masy oraz położenia środka ciężkości (opinie). Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy masa rozłożona jest nierównomiernie. Konieczne jest też poinformowanie pracowników o środkach bezpieczeństwa, które zapobiegają urazom, zwłaszcza kręgosłupa, a także o wymaganiach ergonomii.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 16 Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 17 Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 18
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 19
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 20 Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 21 Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 22
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 32 Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 33 Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 34
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 35
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 36 Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 37 Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 38
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami