Blog

16.08.2018

Ręczne prace transportowe – BHP

W artykule znajdziesz:

Ręczne prace transportowe – BHP

Ręcznie prac transportowe to, zgodnie z definicją, każdy sposób transportowania oraz podtrzymywania ładunków, produktów lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników (program na komputer). Obejmuje to także przemieszczenia ładunków, produktów i materiałów poprzez podnoszenie, unoszenie, pchanie, układanie, przenoszenie, ciągnięcie, przetaczanie, przesuwanie lub przewożenie. Prace dorywcze to według definicji ręczne przemieszczanie materiałów, ładunków lub przedmiotów z częstotliwością nie większą niż 4 razy na godzinę, przy czym czas wykonywania tych prac nie może przekraczać 4 godzin na dobę (program na telefon).
Podczas ręcznych prac transportowych wykorzystywany jest sprzęt pomocniczy, czyli środki, których zadaniem jest ograniczenia uciążliwości oraz zagrożeń wynikających z ręcznego przemieszczania materiałów, ładunków czy przedmiotów. Sprzęt ten ma także ułatwić wykonywanie tych czynności (program na egzamin ustny).

Sprzęt pomocniczy

Ręczne prace transportowe – BHP

Do sprzętu pomocniczego zalicza się liny, pasy, łańcuchy, dźwignie, zawiesia, rolki, chwytaki, nosze, kleszcze, uchwyty, legary, kosze, ręczne wciągarki i wagoniki, taczki i wózki, krążki i wielokrążki linowe oraz przestawne pochylnie (promocja 3 w 1).
Pracodawca jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych, pozwalających na całkowite wyeliminowanie ręcznych prac transportowych. Ponadto mu on prawidłowo oceniać ryzyko zawodowe, które występuje podczas wykonywania ręcznych prac transportowych (segregator). Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zarówno podczas organizowania ręcznych prac transportowych, jak i po każdej zmianie organizacyjnej. Musi on także przeszkolić pracowników w zakresie prawidłowych metod wykonywanych tych prac. Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie pracownikom wszelkich informacji dotyczących przemieszczanego przedmiotu, a zwłaszcza jego masy oraz położenia środka ciężkości (opinie). Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy masa rozłożona jest nierównomiernie. Konieczne jest też poinformowanie pracowników o środkach bezpieczeństwa, które zapobiegają urazom, zwłaszcza kręgosłupa, a także o wymaganiach ergonomii.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami