Socjalistyczna przebudowa

Socjalistyczna przebudowa

Stara Moskwa miała niemałą jak na owe czasy skalę przestrzenną, uwarunkowaną przez siłę władzy centralnej kształtującej w XV-XVI wieku osnowę założeń śródmiejskich stolicy Rosji. W zestawieniu z urbanistyką naszych czasów i ta skala architektoniczna okazała się jednak - rzecz prosta - nikła i historycznie ograniczona. Zakreśliły ją wąskie ramy sił miastotwórczych rosyjskiego średniowiecza, ówczesnych możliwości technicznych i gospodarczych oraz wewnętrzne sprzeczności i cała strukturalna ograniczoność przebrzmiałych formacji feudalnej i kapitalistycznej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Socjalistyczna przebudowa Moskwy wprowadziła nową skalę urbanistyczną wkraczającą do miasta wraz ze wzrostem liczby jego ludności i powierzchni, co włączyło w krąg stołecznej kultury miejskiej nowe setki tysięcy obywateli, wraz z podwyższeniem gabarytu zabudowy, bez czego niemożliwe byłoby zabezpieczenie wygód i mieszkań ludności i co za tym idzie - z powiększeniem długości budynków, rozszerzeniem ich rozstawu i powierzchni bloków, wreszcie wraz z rozszerzeniem magistral i placów spowodowanym przez wzrost potencjału komunikacyjnego, a zarazem ułatwiającym wentylację miasta (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tak więc bezpośrednio życiowe, materialne potrzeby gospodarcze, komunikacyjno-techniczne i zdrowotne w oparciu o potęgę ekonomiczną i techniczną socjalistycznej gospodarki planowej, o tkwiące w niej siły urbanizacyjne doprowadzają do radykalnego przeobrażenia wielkości miasta a wraz z nią i skali urbanistyczno- architektonicznej (uprawnienia budowlane).

Ogromna skala nowej wiclokondygnacjowej i wieżowcowej zabudowy Moskwy spotkała się w centrum stolicy z drobną skalą historyczną zachowanych zabytków. Budowniczowie Moskwy afirmując prawidłowość i obiektywną konieczność tego zjawiska nic usiłowali go unikać. W przeciwieństwie jednak do stuletniej już praktyki miast kapitalistycznych przytłaczających zabytki zwaliskami wielopiętrowych czynszówek i banków radzieccy urbaniści pokusili się o koncepcję architektoniczną tego zestawienia osiągając jedność kompozycyjną zespołów o dwóch różnych skalach historycznych (program egzamin ustny).

Współistnienie odrębnych skał

Współistnienie odrębnych skał w zespole architektonicznym nie jest bynajmniej nowym zjawiskiem w historii architektury. Przeciwnie - mistrzowie przeszłości świadomie używali zestawień elementów różnoskalowych widząc w nich niezawodny środek spotęgowania ekspresji architektonicznej, uwydatnienia czołowych obiektów zespołu (opinie o programie). Operowanie dwoma skalami w zespole to tradycyjny rys urbanistyki rosyjskiej, wyraźnie widoczny chociażby w kompozycji Kremla moskiewskiego, gdzie drobnoskalowe potraktowanie mniejszych, podporządkowanych budowli wydobywa potęgę wielkiej formy architektonicznej dominant: dzwonnicy Iwana Wielkiego i soboru Uspienskiego.

Bardzo często występuje dwuskalowość w zespołach urbanistycznych Polski, że wymienimy filigranowe perły kaplic przylepione do masywu katedry wawelskiej lub też kompozycję Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie z wielką formą wyniosłych kościołów oraz najokazalszych pałaców przemieszanych drobnym wątkiem kamienic mieszczańskich (segregator aktów prawnych). Wielka bryła Zamku Królewskiego w Warszawie zestawiona w wieku XVII z drobnymi kamienicami staromiejskimi; potężny gmach ratusza poznańskiego sąsiadujący z miniaturowymi domkami budniczymi - oto przykłady śmiałych zestawień odrębnych skał obiektów historycznych różnych epok, w których architekci minionych stuleci sugestywnie odzwierciedlili postępowy proces nieustannego wzrostu i przeobrażania się miasta.

Epoka kapitalizmu przemysłowego uniemożliwiająca operowanie kompozycyjne terenami miasta i przeciwstawiająca tradycjom budownictwo kosmopolityczne zatraciła umiejętność zestawiania architektonicznego różnoskalowych budowli. W warunkach socjalistycznej gospodarki miejskiej i nowego rozkwitu kultury architektonicznej zestawienie wysokich i wielkoskalowych nowych budowli z delikatną strukturą zabytków staje się możliwym osiągnięciem kompozycyjnym (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !