Blog

Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 10
26.07.2018

Ręczne prace transportowe – obowiązki pracodawcy

W artykule znajdziesz:

Ręczne prace transportowe – obowiązki pracodawcy


Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych są bardzo ważne. Pracodawca, który zleca pracownikom ich wykonywanie musi przestrzegać odpowiednich przepisów, jednak przede wszystkim powinien on w miarę możliwości eliminować tego rodzaju czynności. Polega to na ich zstępowaniu urządzeniami technicznymi, np. taśmociągami, wózkami widłowymi czy mechanicznymi chwytakami. Sprzęt ten pozwala uniknąć takich czynności jak unoszenie, przenoszenie, pchanie itp. przedmiotów, materiałów czy towarów. W przypadku, gdy ręcznych prac transportowych nie można uniknąć, pracodawca powinien przeprowadzić samodzielnie lub zlecić wykonanie oceny ryzyka tego rodzaju prac. Porady specjalistów należy zasięgnąć zwłaszcza wtedy, gdy przemieszczenia ładunków odbywa się w tzw. trudnych warunkach środowiskowych.
Ocena ryzyka polega na zidentyfikowaniu zagrożeń, oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz przewidzeniu następstw tego rodzaju zdarzeń. Ponadto konieczne jest zaplanowanie oraz wdrożenie skutecznych środków profilaktycznych, których zdaniem jest ograniczenie ryzyka i niedopuszczenie do następnych zagrożeń. Pracodawca jest również zobowiązany do zmniejszenia ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi poprzez uwzględnienie zasad ergonomii, ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, ograniczenie do minimum odległości, na które przedmioty przemieszczane są ręcznie, wykluczenie nadmiernego obciążenia układ mięśniowo-szkieletowego pracownika wywołanego pracą w wymuszonej pozycji.
Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz do zapewnienia pracownikom wszystkich niezbędnych informacji o transportowanym przedmiocie, a zwłaszcza jego masie czy środku ciężkości. Musi on też poinformować pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego. W przypadku, gdy niemożliwe jest wykonywanie pracy w sposób prawidłowy i niestwarzający zagrożeń, pracodawca musi wstrzymać prace.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 15 Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 16 Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 17
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 18
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 19 Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 20 Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 21
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 31 Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 32 Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 33
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 34
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 35 Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 36 Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 37
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami