Uprawnienia budowlane z wykształceniem średnim

Wiele osób uważa, że uprawnienia budowlane dostępne są wyłącznie dla absolwentów studiów. Tymczasem niektóre specjalności w ograniczonym zakresie można uzyskać mając tytuł technika lub mistrza w jednym zawodów związanych z budownictwem (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia budowlane z wykształceniem średnim

Lista tych zawodów znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z tym dokumentem o specjalność architektoniczną mogą wystąpić osoby, które posiadają tytuł technika architekta (program na komputer). Dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykaz zawodów jest znacznie większy. Tę specjalność można otrzymać mając tytuł technika budownictwa, murarza, cieśli oraz murarza-tynkarza (program na telefon).

Technik drogownictwa, dróg i mostów lub budownictwa może starać się o specjalność inżynieryjną mostową lub inżynieryjną drogową. Zawody uprawniające do zdobycia specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych to technik dróg i mostów kolejowych oraz technicznych budownictwa (opinie o programie), natomiast w zakresie sterowania ruchem kolejowym wymagane zawody to technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektryk urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna wymaga posiadania tytułu technika budownictwa, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, budownictwa wodnomelioracyjnego lub inżynierii środowiska i melioracji (program egzamin ustny).

Różnorodność zawodów

Największa różnorodność zawodów dotyczy specjalności instalacyjnej sanitarnej, w której wymagane zawody to technik energetyk, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, monter sieci gazowych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter sieci cieplnych (promocja 3 w 1). Zawody dla specjalności elektrycznej to technik elektryk, elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych. W specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej wymagany jest tytuł technika telekomunikacji (segregator aktów prawnych).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !