Blog

Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 10
30.05.2018

Regulacje prawne

W artykule znajdziesz:

Regulacje prawne


Praktyka zawodowa do uzyskania uprawnień budowlanych

 

Niezbędnym warunkiem pozwalającym na przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane jest praktyka zawodowa. Do jej zaliczenia wymagana jest praca przez określony czas, polegająca na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod nadzorem osoby mającej uprawnienia budowlane lub na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych. Praktykę można odbyć zarówno w kraju, jak i za granicą. Dopiero po jej odbyciu możliwe jest przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane.

 

Kiedy można odbyć praktykę?

 

Praktykę zawodową uprawniającą do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane można odbyć:


• po uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
• po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika,
• po uzyskaniu dyplomu stanowiącego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w nauczanym zawodzie na poziomie technika.


Praktyka zawodowa mysi być potwierdzona przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane. Do praktyki zawodowej zalicza się również praktyka rozpoczęta po ukończeniu trzecie roku studiów.

 

Jak udokumentować praktykę zawodową?

 

Od 25 września 2014 roku nie jest wymagane prowadzenie dziennika praktyk. Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej jest oświadczenie podpisane przez opiekuna praktyki. Do tego oświadczenia należy załączyć zestawienie zbiorcze zawierające:


• nazwę zadania,
• czas praktyki,
• formę praktyki,
• dane kierującego.


Czas praktyki liczony jest od wprowadzenia pierwszego wpisu do zbiorczego zestawienia praktyk.

 

Regulacje prawne

 

Wszelkie regulacje prawne związane z uprawnieniami budowlanymi można znaleźć w Prawie Budowlanym. W tej ustawie znajdują się podstawowe zagadnienia związane z nadawaniem uprawnień budowlanych oraz informacje na temat trybu nadawania uprawnień, wymagań oraz specjalności. Wszelkie kwestie dotyczące uprawnień budowlanych znajdują się w rozdziale 2 Prawa Budowlanego, w którym określone są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Uprawnienia nadawane są przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa i Okręgowe Izby Architektów.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 15 Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 16 Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 17
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 18
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 19 Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 20 Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 21
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 31 Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 32 Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 33
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 34
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 35 Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 36 Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 37
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ile kosztuje ocieplenie domu? zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami