Rękojmia na roboty budowlane – przepisy

Zarówno prawa, jak i obowiązki sprzedawcy i konsumenta, również w kwestiach związanych z robotami budowlanymi, reguluje Kodeks cywilny. Związane z rękojmią przepisy zostały znacznie zmodyfikowane 25 grudnia 2014 roku (program na komputer). To właśnie wtedy wydłużono okresy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Według paragrafu 1. art. 568 Kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, jeśli zostały one stwierdzone przed upływem 2 lat – poprzednio był to rok (program na telefon). Jeśli zaś chodzi o wady nieruchomości to odpowiedzialność istnieje do 5 lat od momentu wydania rzeczy nabywcy, czyli inwestorowi zlecającemu budowę domu – wcześniej były to 3 lata (program na egzamin ustny). Co więcej, nowelizacja Kodeksu cywilnego rozszerzyła zakres definicji wady fizycznej, która stanowi postawę do roszczeń inwestora z tytułu rękojmi.

Umowa o roboty budowlane

Zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego za wadę uznaje się niezgodność rzeczy sprzedanej z umową (promocja 3 w 1). W przepisach podano, że rzecz jest niezgodna z umową, jeśli:
• nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na oznaczony w umowie cel lub cel, który wynika z okoliczności lub przeznaczenia,
• nie właściwości, o których kupujący został zapewniony przez sprzedającego, np. poprzez przedstawienie wzoru lub ulotki,
• kupujący otrzymał ją w stanie niepełnym,
• nie nadaje się do celu, o jakim kupujący informował sprzedawcę podczas zawierania umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do planowanego przeznaczenia danej rzeczy (segregator).
W artykule 5561 Kodeksu cywilnego zaznaczono, że rzecz jest wadliwa także wtedy, gdy zostanie nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, nawet jeśli inwestor zrobił wszystko samodzielnie i trzymając się instrukcji, otrzymanej od sprzedawcy. Artykuł 557 zastrzega jednak, że wykonawca lub sprzedawca może być zwolniony od odpowiedzialności wynikającej z rękojmi, jeśli inwestor lub kupujący wiedział o wadzie w momencie podpisywania umowy (opinie). W przypadku robót budowlanych pod uwagę brana jest umowa o roboty budowlane, przy czym nie ma znaczenia czy chodzi o budowę, przebudowę, rozbudowę czy remont.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami