Rękojmia na roboty budowlane – przepisy

Zarówno prawa, jak i obowiązki sprzedawcy i konsumenta, również w kwestiach związanych z robotami budowlanymi, reguluje Kodeks cywilny. Związane z rękojmią przepisy zostały znacznie zmodyfikowane 25 grudnia 2014 roku (program na komputer). To właśnie wtedy wydłużono okresy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Według paragrafu 1. art. 568 Kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, jeśli zostały one stwierdzone przed upływem 2 lat – poprzednio był to rok (program na telefon). Jeśli zaś chodzi o wady nieruchomości to odpowiedzialność istnieje do 5 lat od momentu wydania rzeczy nabywcy, czyli inwestorowi zlecającemu budowę domu – wcześniej były to 3 lata (program na egzamin ustny). Co więcej, nowelizacja Kodeksu cywilnego rozszerzyła zakres definicji wady fizycznej, która stanowi postawę do roszczeń inwestora z tytułu rękojmi.

Umowa o roboty budowlane

Zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego za wadę uznaje się niezgodność rzeczy sprzedanej z umową (promocja 3 w 1). W przepisach podano, że rzecz jest niezgodna z umową, jeśli:
• nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na oznaczony w umowie cel lub cel, który wynika z okoliczności lub przeznaczenia,
• nie właściwości, o których kupujący został zapewniony przez sprzedającego, np. poprzez przedstawienie wzoru lub ulotki,
• kupujący otrzymał ją w stanie niepełnym,
• nie nadaje się do celu, o jakim kupujący informował sprzedawcę podczas zawierania umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do planowanego przeznaczenia danej rzeczy (segregator).
W artykule 5561 Kodeksu cywilnego zaznaczono, że rzecz jest wadliwa także wtedy, gdy zostanie nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, nawet jeśli inwestor zrobił wszystko samodzielnie i trzymając się instrukcji, otrzymanej od sprzedawcy. Artykuł 557 zastrzega jednak, że wykonawca lub sprzedawca może być zwolniony od odpowiedzialności wynikającej z rękojmi, jeśli inwestor lub kupujący wiedział o wadzie w momencie podpisywania umowy (opinie). W przypadku robót budowlanych pod uwagę brana jest umowa o roboty budowlane, przy czym nie ma znaczenia czy chodzi o budowę, przebudowę, rozbudowę czy remont.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !