Rękojmia wiary publicznej – co to jest?

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych jest uregulowana ustawą z 1982 roku, zgodnie z którą „W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)” (program na komputer). Zgodnie z tym przepisem przyjmuje się założenie, że stan prawny danej nieruchomości, który opisany jest w jej księdze wieczystej, odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu. Niestety nie zawsze tak jest i prawdopodobnie nigdy tak nie będzie (program na telefon).

Bezpieczeństwo obrotu prawnego

Rękojmia wiary publicznej – co to jest?

W większości przypadków stan prawny nieruchomości zgadza się z tym, co zapisane jest w księgach wieczystych (program na egzamin ustny). W przypadku, gdy tak nie jest, to pierwszeństwo ma stan prawny zwarty w księdze. Osoba, która dokonała czynności prawnych na podstawie księgi wieczystej, nie ponosi konsekwencji związanych z tym, że stan rzeczywisty jest inny – dotyczy to np. sytuacji, gdy rzeczywistym właścicielem jest nie ta osoba, która została wpisana do księgi wieczystej (promocja 3 w 1). Regulacja ta zwiększa bezpieczeństwo obrotu prawnego. Wynika to z faktu, że potencjalny nabywca nie jest w stanie poznać wszystkich faktów związanych z daną nieruchomością (segregator).
Ustawodawca nałożył więc na właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości obowiązek zadbania o to, aby wszystkie istotne informacje znalazły się w księdze wieczystej Wszelkie nieprzyjemne skutki innego stanu rzeczy ponosi właśnie ta osoba (opinie). Oznacza to, że osoba, która nabyła nieruchomość kierując się zapisami w księdze wieczystej, jest chroniona przez prawo, nawet jeśli zawarte w księdze dane nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Należy przy tym pamiętać, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa w przypadku nieodpłatnych rozporządzeń, czyli np. darowizn, a także rozporządzeń dokonanych na rzecz nabywcy, który działa w złej wierze. Rękojmia nie obowiązuje również przypadku prawa dożywocia, służebności czy innych praw obciążających nieruchomość z mocy ustawy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !