Blog

Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

Specjalność inżynieryjna drogowa obejmuje szeroki zakres uprawnień dotyczących projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanych z branżą drogową. Polska to kraj, w którym wymagane jest ukończenie określonego kierunku studiów oraz odbycie wielomiesięcznych praktyk do uzyskania tej specjalności.

 

Oferta: Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 możesz zakupić w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to program na laptop oraz do druga wersja to program mobilny. Opinie o porgramie znajdziesz tutaj. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również atrakcyjne cene w promocji 3 w 1.

 

Specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń

Brak ograniczeń w posiadaniu uprawnień budowlanych z zakresu specjalności drogowej, pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości projektowania drogowych obiektów budowlanych oraz kierowania przebiegiem robót budowlanych na drogowych obiektach budowlanych. W szerokim rozumieniu przepisów o drogach publicznych, dotyczy to obiektów takich jak po prostu drogi, za wyjątkiem inżynierskich obiektów drogowych (nie licząc przepustów). W ramach nadawania specjalności bez ograniczeń uwzględniane są także drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepusty.

Ograniczone uprawnienia budowlane

W przypadku posiadania ograniczonego zakresu uprawnień budowlanych w specjalności inżynierii drogowej, pozwalają one posiadaczowi na projektowanie niektórych drogowych obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi bezpośrednio z nimi związanymi. W rozumieniu przepisów o drogach publicznych, dotyczy to obiektów takich jak przede wszystkim drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, za wyjątkiem przepustów oraz drogowych obiektów inżynierskich. W ramach ograniczonej specjalności uwzględniane są także drogi na terenach lotnisk, które nie będą przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Wymagania dotyczące kształcenia i praktyki zawodowej

Polska to kraj, w którym aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń, konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Oprócz tego wymagane jest odbycie praktyki rocznej przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej na budowie. Uprawnienia w zakresie ograniczonym przyznawane są po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na budownictwie lub drugiego stopnia pokrewnego kierunku.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 15 Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 16 Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 17
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 18
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 19 Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 20 Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 21
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 31 Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 32 Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 33
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 34
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 35 Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 36 Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 37
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szczególne zagadnienia projektowania zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami