Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

Specjalność inżynieryjna drogowa obejmuje szeroki zakres uprawnień dotyczących projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanych z branżą drogową. Polska to kraj, w którym wymagane jest ukończenie określonego kierunku studiów oraz odbycie wielomiesięcznych praktyk do uzyskania tej specjalności.

 

Oferta: Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 możesz zakupić w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to program na laptop oraz do druga wersja to program mobilny. Opinie o porgramie znajdziesz tutaj. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również atrakcyjne cene w promocji 3 w 1.

 

Specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń

Brak ograniczeń w posiadaniu uprawnień budowlanych z zakresu specjalności drogowej, pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości projektowania drogowych obiektów budowlanych oraz kierowania przebiegiem robót budowlanych na drogowych obiektach budowlanych. W szerokim rozumieniu przepisów o drogach publicznych, dotyczy to obiektów takich jak po prostu drogi, za wyjątkiem inżynierskich obiektów drogowych (nie licząc przepustów). W ramach nadawania specjalności bez ograniczeń uwzględniane są także drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepusty.

Ograniczone uprawnienia budowlane

W przypadku posiadania ograniczonego zakresu uprawnień budowlanych w specjalności inżynierii drogowej, pozwalają one posiadaczowi na projektowanie niektórych drogowych obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi bezpośrednio z nimi związanymi. W rozumieniu przepisów o drogach publicznych, dotyczy to obiektów takich jak przede wszystkim drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, za wyjątkiem przepustów oraz drogowych obiektów inżynierskich. W ramach ograniczonej specjalności uwzględniane są także drogi na terenach lotnisk, które nie będą przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Wymagania dotyczące kształcenia i praktyki zawodowej

Polska to kraj, w którym aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń, konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Oprócz tego wymagane jest odbycie praktyki rocznej przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej na budowie. Uprawnienia w zakresie ograniczonym przyznawane są po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na budownictwie lub drugiego stopnia pokrewnego kierunku.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !