Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

Specjalność inżynieryjna drogowa obejmuje szeroki zakres uprawnień dotyczących projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanych z branżą drogową. Polska to kraj, w którym wymagane jest ukończenie określonego kierunku studiów oraz odbycie wielomiesięcznych praktyk do uzyskania tej specjalności.

 

Oferta: Program do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 możesz zakupić w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to program na laptop oraz do druga wersja to program mobilny. Opinie o porgramie znajdziesz tutaj. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również atrakcyjne cene w promocji 3 w 1.

 

Specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń

Brak ograniczeń w posiadaniu uprawnień budowlanych z zakresu specjalności drogowej, pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości projektowania drogowych obiektów budowlanych oraz kierowania przebiegiem robót budowlanych na drogowych obiektach budowlanych. W szerokim rozumieniu przepisów o drogach publicznych, dotyczy to obiektów takich jak po prostu drogi, za wyjątkiem inżynierskich obiektów drogowych (nie licząc przepustów). W ramach nadawania specjalności bez ograniczeń uwzględniane są także drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepusty.

Ograniczone uprawnienia budowlane

W przypadku posiadania ograniczonego zakresu uprawnień budowlanych w specjalności inżynierii drogowej, pozwalają one posiadaczowi na projektowanie niektórych drogowych obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi bezpośrednio z nimi związanymi. W rozumieniu przepisów o drogach publicznych, dotyczy to obiektów takich jak przede wszystkim drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, za wyjątkiem przepustów oraz drogowych obiektów inżynierskich. W ramach ograniczonej specjalności uwzględniane są także drogi na terenach lotnisk, które nie będą przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Wymagania dotyczące kształcenia i praktyki zawodowej

Polska to kraj, w którym aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń, konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Oprócz tego wymagane jest odbycie praktyki rocznej przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej na budowie. Uprawnienia w zakresie ograniczonym przyznawane są po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na budownictwie lub drugiego stopnia pokrewnego kierunku.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami