Blog

Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 10
16.11.2020

Relaksacja naprężeń

W artykule znajdziesz:

Relaksacja naprężeń

Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 11
Relaksacja naprężeń

Relaksację naprężeń wywołanych tymi odkształceniami (tzn. samonaprężeń) obliczamy jak dla ustroju jednorodnego, opierając się na twierdzeniu II. Rozważmy najpierw odkształcenia typu pierwszego, np. odkształcenia skurczowe (program uprawnienia budowlane na komputer). Oznaczając przez fi odkształcenia całkowite, zaś przez ą odkształcenia sprężyste i opóźnione wywołane pełzaniem liniowym, otrzymujemy na podstawie twierdzenia II.
Różniczkując to wyrażenie obustronnie względem czasu i podstawiając zależności (i tu podobnie jak wyżej, współczynnik pełzania uważamy za funkcję jednej zmiennej t), dochodzimy do następującego równania różniczkowego Z zakresu relaksacji naprężeń w obu rozważanych przypadkach odkształceń można zdać sobie sprawę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z tego zestawienia wynika, że relaksacja naprężeń jest dużo wyższa w przypadku odkształceń nagłych. Przeciążenia tego typu nie są niebezpieczne, o ile oczywiście nie powodują doraźnych szkodliwych skutków dla konstrukcji. Z drugiej strony, wskazuje to na małą skuteczność metod regulowania sił wewnętrznych w ustroju poprzez narzucanie mu wstępnych odkształceń. Przebieg obliczeń Teologicznych ustrojów hiperstatycznych jest zatem następujący:
1) Obliczamy straty Teologiczne siły sprężającej na podstawie wzoru (uprawnienia budowlane).
2) W ustrojach o podporach nieprzesuwanych obliczamy relaksację samonaprężeń skurczowych ze wzoru.
3) Jeśli zachodzi obawa osiadania podpór (również przesuwnych, a więc np. w belkach ciągłych) obliczamy relaksację wywołanych tym samonaprężeń ze wzoru, w zależności od tego czy bierzemy pod uwagę osiadanie powolne czy nagle.

Powyższe wywody nie obejmują relaksacji samonaprężeń termicznych; obliczenia relaksacji są w tym przypadku bardziej* skomplikowane.
Straty w urządzeniach naciągowych i straty w zakotwieniach omawiane są równocześnie, ponieważ często są one wyznaczane łącznie (program egzamin ustny). Straty te są ściśle zależne od konstrukcji naciągarki i zakotwienia i różnią się dość znacznie w naciągarkach nawet tego samego typu, pochodzących z różnych serii produkcji. Toteż ograniczymy się do stosowanego w Polsce systemu sprężania Freys- sineta, zwłaszcza sprzętu produkcji krajowej, zwracając uwagę, zarówno na same straty, jak i na błędy w ich ocenie (opinie o programie).

Pomiar charakterystyk mechanicznych

Straty w naciągarkach Freyssineta typu „klasycznego” wywołane są następującymi przyczynami:
- tarcie uszczelki (skórzanej lub z plastyku) dociskanej do cylindra wskutek ciśnienia wewnętrznego (punkt A),
- opór sprężyny wewnętrznej B, służącej do samoczynnego cofania tłoka,
- tarcie drutów kabla w punkcie ich zagięcia na kadłubie naciągarki (punkt C),
- straty w zakotwieniu wynikające z zagięcia drutów w bloku kotwiącym (punkt D) (segregator aktów prawnych).

Wyznaczenie doświadczalne strat odbywa się w sposób następujący. Opór sprężyny, poddanej z reguły pewnemu wstępnemu naciągowi przy montażu naciągarki, wyznacza się przez pomiar charakterystyk mechanicznych sprężyny. Straty 1) i 2) łącznie określa się przez pomiar siły wywieranej przez naciągarkę w dobrze wycechowanej maszynie wytrzymałościowej, przy czym pomiar należy prowadzić przy wysuwającym się (a nie spoczywającym) tłoku naciągarki. Straty oblicza się jako różnicę iloczynu ciśnienia przez powierzchnię tłoka prasy i siły odczytanej na maszynie probierczej.

Straty 1) i 2) łącznie określa się niekiedy jako straty wewnętrzne naciągarki. Sumaryczną wielkość wszystkich strat (tj. strat 1) do 4)) można wyznaczyć w zestawie naciągarka-zakotwie- nie przez pomiar siły naciągu kabla z przeciwnej strony bloku kotwiącego (na lewo od punktu D. Odpowiednie tego rodzaju urządzenie, zastosowane przez E. H. Cooley a] obciążenia mierzono tu prasami talerzowymi (promocja 3 w 1).

Straty w punktach D i C można oddzielnie wyznaczyć za pomocą specjalnych urządzeń dynamometrycznych lub pośrednio przez pomiar wydłużenia drutów na odpowiednim odcinku. Najczęściej podaje się tylko straty wewnętrzne naciągarki oraz straty sumaryczne, jako najłatwiejsze do wyznaczania.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 16 Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 17 Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 18
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 19
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 20 Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 21 Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 22
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 32 Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 33 Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 34
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 35
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 36 Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 37 Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 38
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Do czego służy wieniec stropowy? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami