Remont bieżący

Remont bieżący

Naprawy elementów schodów wchodzące w zakres remontu bieżącego i ustalane w czasie przeglądów okresowych obejmują niżej podane czynności (program uprawnienia budowlane na komputer).

Naprawa wszelkiego rodzaju pęknięć, rozspojeń, wypaczeń, większych uszkodzeń mechanicznych itd. występujących we wszystkich elementach schodów drewnianych ma na celu doprowadzenie elementów uszkodzonych do stanu pełnej ich używalności i należytego wyglądu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymiana niektórych zniszczonych elementów schodowych, jak stopni lub podstopek, wyłamanych słupków balustrady lub zniszczonych części poręczy, wymiana deszczułek klepkowych na spocznikach itd. Elementy zamienne przygotowuje się w warsztacie stolarskim.

Wymiana zagrzybionych elementów drewnianych z uprzednim wycięciem części lub usunięciem całych elementów (z ewentualnym uprzednim rozebraniem elementów sąsiednich w celu ich zrewidowania), dokładnym wysuszeniem, oczyszczeniem i zaimpregnowaniem miejsc sąsiadujących z miejscem zarażonym (uprawnienia budowlane).

Naprawa tynków pod biegami i spocznikami

Naprawa tynków pod biegami i spocznikami lub tynków na ścianach klatek schodowych w zależności od rodzaju uszkodzeń. Naprawa obejmuje np. zerwanie odspojonych tynków, ewentualne umocowanie lub uzupełnienie siatki lub trzciny pod tynk, uzupełnienie brakujących tynków, przetarcie rys, pęknięć oraz pomalowanie (program egzamin ustny).

Wszystkie wyżej wymienione roboty wykonuje się z zastosowaniem materiałów, jakie były użyte pierwotnie.

Częstotliwość przeprowadzania remontów bieżących w klatkach schodowych zależna jest od potrzeby ustalanej w czasie przeglądów okresowych (opinie o programie). Częstotliwość przeglądów okresowych zależna jest od stanu obiektu i warunków jego użytkowania. Dane o potrzebach przeprowadzania remontów bieżących, zbierane przez stałą obsługę eksploatacyjną, służą do planowania remontów.

Ogólnie, na podstawie dotychczasowych obserwacji można określić, że remonty w budynkach użytkowanych ponad 10-15 lat przeprowadzane są w odstępach dwuletnich (segregator aktów prawnych). Poniżej 10-15 lat racjonalnego użytkowania budynku, częstotliwość przeprowadzania remontu można określić w przybliżeniu na 3-4 lata. Im starszy jest obiekt lub im intensywniej jest eksploatowany, tym częściej występuje potrzeba przeprowadzenia remontów (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !