Remonty bieżące linii napowietrznych

Remonty bieżące linii napowietrznych

W zakres remontów bieżących linii napowietrznych niskiego napięcia wchodzą następujące prace:
Remonty słupów drewnianych, polegające na bandażowaniu słupów tkaniną jutową (program uprawnienia budowlane na komputer), workową lub papą po uprzedniej dodatkowej impregnacji słupa na odcinku zbutwiałym, na zakładaniu szczudeł pomocniczych (łubków) w przypadku zaawansowanego procesu gnilnego, ustawianiu podpór drewnianych lub zakładaniu odciągów drucianych w celu zabezpieczenia słupa przed przewróceniem się (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zakładanie szczudeł polega na wbiciu w ziemię po obu stronach słupa dwóch odcinków starych szyn kolejowych (każdy odcinek o długości ok. 2,5 m) w taki sposób, aby przylegały one na całej długości do drewna słupa. Odcinki szyn wiąże się ze słupem na obu końcach za pomocą mocnego stalowego drutu.
Remonty osprzętu słupów drewnianych polegające na sztukowaniu zerwanego przewodu elektrycznego odcinkiem przewodu o identycznym przekroju od miejsca zerwania się przewodu do najbliższego izolatora, na wymianie pękniętego lub stłuczonego izolatora na nowy (uprawnienia budowlane).
Wykonywanie wymienionych remontów musi być poprzedzone wyłączeniem spod napięcia wszystkich przewodów zawieszonych na remontowanym słupie.

Przed rozpoczęciem robót na słupie drewnianym należy każdorazowo zbadać stan słupa u jego podstawy. Jeżeli pojedynczy słup drewniany ma u podstawy nadgnicia głębsze niż 2-3 cm, wówczas przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć słup przed upadkiem kilkoma odciągami. Wszelkie roboty na slupach pracownik powinien wykonywać przy użyciu słupołazów i po uwiązaniu się do słupa lub jego konstrukcji za pomocą pasa bezpieczeństwa.

Konserwacja przyłączy domowych wykonanych kablem ziemnym polega przede wszystkim na zabezpieczeniu kabli energetycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi i nadmiernym obciążeniem (program egzamin ustny). Do obowiązków konserwatora należy:
Oglądać raz na rok trasę kabla ułożonego w ziemi, zwracając uwagę, ozy przykrycie ziemią jest wystarczające (powyżej 0,5 m), czy są prowadzone w pobliżu trasy ułożonego kabla roboty, przy których mogą powstać uszkodzenia kabla, pogorszenie warunków pracy lub utrudnienia dostępu do kabla (opinie o programie).

Obciążenia prądowe kabli

Kontrolować obciążenia prądowe kabli przez dokonywanie pomiarów temperatury powłoki kablowej w godzinach, dniach i miesiącach, w których przypada największe obciążenie sieci odbiorczej. W domach mieszkalnych niecałkowicie zelektryfikowanych (o trzonach kuchennych węglowych i z centralnym ogrzewaniem) największe obciążenie zwykle przypada: między godz. 18 a 19, wiecie między 20 a 21. W domach całkowicie zelektryfikowanych (wyposażonych w kuchnie elektryczne, warniki do grzania wody itp.) zimą między godz. 7 a 8 i godz. 18 a 19, latem między godz. 7 a 8 i 20 a 21.

Sprawdzać szczelność muf kablowych (ewentualność wyciekania oleju) oraz stan masy kablowej (segregator aktów prawnych). Przy przeglądzie tras kabli ułożonych w kanałach kablowych zwrócić uwagę na stan kanałów i pokryw kanału. Przestrzegać, aby w kanale nie zbierała się woda oraz żeby kanały nie były zbiornikiem wszelkiego rodzaju śmieci, papierów i innych odpadków łatwopalnych. Oczyszczać kanały raz na rok.

Przeprowadzać dwa razy na rok (na wiosnę i na jesieni przy dużej wilgotności gruntu) pomiary oporności izolacji między żyłami kabla oraz między żyłą i ziemią w liniach kablowych będących pod opieką administracji domu. Pomiary oporności przeprowadza się dwukrotnie dla każdego układu przy pomocy induktora o napięciu 500 V (promocja 3 w 1). Wyniki uzyskane zapisać w dzienniku kontrolnym.

Remont uszkodzonej żyły kablowej polega na wstawieniu mufy kablowej przelotowej w miejscu uszkodzenia. Remont taki, jako awaryjny, nie wchodzi w zakres konserwacji i remontów bieżących.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !