Roboty dekarskie i blacharskie

 

Roboty dekarskie i blacharskie

W analogiczny sposób można obrabiać wystające nad dach przewody z elementów azbestowo-cementowych lub innych, w których nie można wykonać wydry. Obróbki rur wystających ponad dach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odpowietrzniki z blachy ocynkowanej, zakładane na piony kanalizacji sanitarnej, powinny być zaopatrzone w odpowiednie kołnierze z tej samej blachy. Kołnierze powinny być ściśle zespolone z pokryciem dachu. Przy pokryciu blaszanym kołnierz ma szerokość ok. 3 cm i jest na całym obwodzie przylutowany do pokrycia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy pokryciu z dachówek lub płyt azbestowo-cementowych kołnierz powinien mieć szerokość co najmniej 15 cm z 3 stron i nieco więcej od strony odboju. Podsuwa go się pod płyty z boku i od góry (od strony kalenicy), a wypuszcza na pokrycie u dołu, tj. od strony okapu, podobnie jak przy kominie. Kołnierz z blachy ocynkowanej o grubości minimum 0,5 mm powinien mieć szerokość co najmniej 15 cm, a jego część odchylona ku górze (tzw. mankiet), obejmująca odpowietrznik, powinna mieć kształt stożka ściętego, pod który przy montażu podkłada się kit uszczelniający i dociska do pierwszej warstwy papy (uprawnienia budowlane).
Górne brzegi mankietu powinny być dokładnie przylutowane na całym obwodzie spoiwem lutowniczym o zawartości co najmniej 50% cyny.
Rury żeliwne. Obecnie często wykonuje się stropodachy, ponad które wyprowadza się piony z rur żeliwnych, wymagające odrębnego sposobu uszczelnienia w styku z pokryciem (program egzamin ustny). W przypadku takim można stosować rozwiązanie tj. uszczelnić styk rury z pokryciem za pomocą mankietu (wokół pionu) z kołnierzem z blachy ocynkowanej, wsuniętym między warstwy pokrycia. Górny brzeg mankietu i jego styk z górną warstwą papy należy dodatkowo uszczelniać kitem Bitizol KF lub SB albo Polkitem.

Rury stalowe

Rury stalowe wystające ponad dach, np. maszty antenowe, mogą być uszczelnione w styku z pokryciem w analogiczny sposób, z tym że przy stosowaniu mankietu z kołnierzem z blachy ocynkowanej należy górny jego brzeg zaciskać ściągaczem. Mankiet z kołnierzem z blachy ocynkowanej należy stosować w pokryciach blaszanych oraz z płyt lub dachówek (opinie o programie).

Przy pokryciach papowych może on być wykonany z blachy stalowej o grubości ok. 3 mm, przyspawanej do rury wystającej nad dach. Obróbka włazów kominowych. Pokrywa włazu powinna być kryta całym kawałkiem blachy, bez sztukowania, o grubości co najmniej 0.5 mm.

Ramę włazu należy zabezpieczyć blachą na całym obwodzie, dokonując wywinięcia pasa blachy na pokrycie od strony okapu, a pod pokrycie z pozostałych 3 stron. Obróbka podpórek do zwodów odgromowych (segregator aktów prawnych).

Miejsca przenikania podpórek przez pokrycie powinny być uszczelnione za pomocą odwróconych lejków z blachy, przylutowanych do blachy pokrycia i do podpórek. W pokryciach dachówkowych lub z płyt azbestowo-cementowych należy umieszczać. Roboty dekarskie i blacharskie pod lejki specjalnie przycięte kawałki blachy wsuwając je pod płytki górne. Na dachach żelbetowych krytych papą należy osadzać podpórki stalowe w bloczkach betonowych (najlepiej o kształcie stożka ściętego o podstawie 10-12 cm i wysokości 6-8 cm.

Bloczki te przykleja się do pokrycia lepikiem asfaltowym na gorąco. Elementy metalowe o znacznym ciężarze wymagają kotwienia w stropach, a zatem przenikają przez pokrycie.

Uszczelnienie ich w styku z pokryciem papowym jest możliwe przez zastosowanie kołnierzy uprzednio przyspawanych do masztu, na które nakleja się warstwy pokrycia, a na styku z masztem dodatkowo nakłada się kit asfaltowy uszczelniający. Na pokryciu blaszanym stosuje się przy maszcie lejki z blachy przylutowane do pokrycia (dolny) i do masztu (górny) (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !