Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne z zastosowaniem pap należy wykonywać zgodnie z normą PN-69/B-10260 „Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Należy zwrócić uwagę na staranne przygotowanie podłoża betonowego, które powinno być równe, suche, zagruntowane roztworem asfaltowym oraz czyste. Do klejenia papy do podłoża i między sobą używa się lepików asfaltowych, przy czym w przypadku izolacji chemoodpornych należy stosować lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Papy asfaltowe na osnowie nietekturowej są to materiały rolowe wykonane z tkaniny jutowej lub z welonu z włókien szklanych, nasyconych i powleczonych masą asfaltową. Masa asfaltowa powlekająca posiada wypełniacz mineralny. Papy te posiadają dwustronną posypkę mineralną. Nazwy handlowe: papa asfaltowa jutowa obustronnie powlekana (PN-59/B-27615) i papa asfaltowa na osnowie z włókien szklanych (PN-63/B-27616).
Papa jutowa asfaltowa obustronnie powlekana produkowana jest w dwóch gatunkach i wymiarach: 10×1 m. Papa asfaltowa na osnowie z włókien szklanych produkowana jest w jednym gatunku i wymiarach: 10×1 m i 20×1 m.

Posypkę papy jutowej stanowi czysty talk. Papy na osnowie jutowej i z włókna szklanego charakteryzują się większą wytrzymałością na rozrywanie niż papy na osnowie z tektury, przy czym są również bardziej elastyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Papy dobrych właściwościach powinny mieć wygląd jednolity bez załamań i dziur, nie sklejać się przy składowaniu, nie pękać przy rozwijaniu rolki. Naderwania brzegów są dopuszczalne najwyżej w dwóch miejscach na każde 10 m długości papy, przy czym dla papy jutowej wielkość naderwania dopuszcza się do 30 mm, a dla papy na osnowie z włókien szklanych 20 mm. Papy jutowe i na osnowie z włókien szklanych wykazują dość dobrą odporność na działanie roztworów alkalicznych i kwaśnych o niewielkich stężeniach. Jak wszystkie materiały asfaltowe, wymienione papy są nieodporne na działanie rozpuszczalników organicznych, olejów, tłuszczów oraz posiadają ograniczoną odporność na podwyższone temperatury (uprawnienia budowlane).

Papy jutowe

Papy jutowe asfaltowe oraz na osnowie z włókien szklanych stosuje się do wykonywania wierzchnich warstw pokryć dachowych i izolacji wodochronnych chemoodpornych przede wszystkim tam, gdzie mogą być one narażone na wstrząsy lub ruchy grożące spękaniem izolacji oraz w przypadkach konieczności zastosowania warstwy izolacyjnej o dużej elastyczności i wytrzymałości. Obydwa rodzaje pap mogą być używane w izolacjach warstwowych w połączeniu z papami na osnowie z tektury. Podobnie jak papy na osnowie z tektury, papę jutową i na osnowie z włókien szklanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (program egzamin ustny).
Papy na osnowie jutowej i z włókna szklanego używa się analogicznie jak papy na osnowie z tektury.

Taśmy izolacyjne „Denso” są to pasma płótna bawełnianego nasycone i powleczone odpowiednimi masami impregnacyjnymi. Masy impregnacyjne stanowią kompozycję odpowiednich asfaltów z dodatkami uszlachetniającymi i wypełniaczami mineralnymi lub innego rodzaju masy o składzie zastrzeżonym patentem.
Taśmy produkowane są w odmianach charakteryzujących się różną szerokością pasma (opinie o programie).

Taśmy izolacyjne „Denso” stosuje się jako:
- izolację przeciwwilgociową rurociągów i kabli ułożonych w ziemi, pod mostami, wiaduktami, w tunelach,
- ochronę przed korozją chemiczną rurociągów w środowiskach słabo agresywnych,
- izolację wodochronną lub chemoodporną specjalnych elementów żelbetowych (ściągi, rozpory i inne),
- prowizoryczne uszczelnienie szwów i spoin przewodów rurowych (segregator aktów prawnych).

Taśmę nawija się na suchą i oczyszczoną z rdzy rurę lub kabel z zakładką
5-10 mm, wygładzając dłonią fałdy tak, aby otrzymać trwałą, jednolitą osłonę całej powierzchni. Osłona z taśmy plastycznej powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ochronę stanowić może papier, juta, papa itp.
Materiały na bazie tworzyw sztucznych stanowią obecnie obszerny asortyment środków do ochrony przeciwkorozyjnej (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !