Rodzaje awarii obiektów budowlanych


Rodzaje awarii obiektów budowlanych

 

Zgodnie z treścią Ustawy o stanie klęski żywiołowej w naszym kraju awarią techniczną określa się zdarzenie w postaci gwałtownego oraz nieprzewidzianego w żaden sposób uszkodzenia bądź też zniszczenia obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub całego systemu rozmaitych urządzeń technicznych, które powodują przerwę w trakcie ich używania, a także pozbycie się ich wszystkich niezbędnych właściwości. W polskim prawie awaria techniczna funkcjonuje jako jedno z pojęć w kategorii klęski żywiołowej.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Awaria sieci energetycznych oraz awaria sieci wodociągowej


Obiekt budowlany może być uszkodzony w wyniku kilku rodzajów awarii. Awaria sieci energetycznych może wystąpić przede wszystkim na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak przede wszystkim: silne burze, duża ilość mokrego śniegu, silny wiatr mogący uszkodzić wiszące przewody oraz wiele innych. Tego rodzaju przeszkody mogą powodować między innymi przerwy w dostawach prądu.
Innym typem awarii jest awaria sieci wodociągowej, która może wystąpić praktycznie w każdej chwili wskutek pojedynczych zdarzeń losowych, niefortunnej ingerencji człowieka, a także w przypadku pęknięcia rur wodociągowych, co jest również bardzo częstą przyczyną występowania tego rodzaju zakłóceń. Dzieje się to szczególnie wtedy, gdy rury są stare oraz wykonane z żeliwnego materiału.

Awaria instalacji gazowej, awarie telekomunikacyjne i katastrofy budowlane
Jeszcze jeden typ awarii technicznej to awaria instalacji gazowej. Jest to o tyle niebezpieczne, że ulatniający się gaz gromadzi się w pomieszczeniu, a to z kolei może doprowadzić do wybuchu. Warto pamiętać, że może go spowodować nawet iskra, która wydaje się stosunkowo niewielka.


Awaria telekomunikacyjna wiąże się natomiast z blokadą sieci przesyłowej, powstałą na skutek katastrofy naturalnej i tym podobnych zakłóceń.
Mianem katastrofy budowlanej określa się zaś niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub też jego poszczególnych elementów, jak na przykład: obudowy wykopów czy też ścianek szczelnych.