Blog

30.05.2018

Rodzaje awarii obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Rodzaje awarii obiektów budowlanych

 
Rodzaje awarii obiektów budowlanych

Zgodnie z treścią Ustawy o stanie klęski żywiołowej w naszym kraju awarią techniczną określa się zdarzenie w postaci gwałtownego oraz nieprzewidzianego w żaden sposób uszkodzenia bądź też zniszczenia obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub całego systemu rozmaitych urządzeń technicznych, które powodują przerwę w trakcie ich używania, a także pozbycie się ich wszystkich niezbędnych właściwości (uprawnienia budowlane). W polskim prawie awaria techniczna funkcjonuje jako jedno z pojęć w kategorii klęski żywiołowej. Obiekt budowlany może być uszkodzony w wyniku kilku rodzajów awarii. Awaria sieci energetycznych może wystąpić przede wszystkim na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak przede wszystkim: silne burze, duża ilość mokrego śniegu, silny wiatr mogący uszkodzić wiszące przewody oraz wiele innych. Tego rodzaju przeszkody mogą powodować między innymi przerwy w dostawach prądu. Innym typem awarii jest awaria sieci wodociągowej, która może wystąpić praktycznie w każdej chwili wskutek pojedynczych zdarzeń losowych, niefortunnej ingerencji człowieka, a także w przypadku pęknięcia rur wodociągowych, co jest również bardzo częstą przyczyną występowania tego rodzaju zakłóceń (program egzamin ustny).

 

Dzieje się to szczególnie wtedy, gdy rury są stare oraz wykonane z żeliwnego materiału. Awaria instalacji gazowej, awarie telekomunikacyjne i katastrofy budowlane. Jeszcze jeden typ awarii technicznej to awaria instalacji gazowej. Jest to o tyle niebezpieczne, że ulatniający się gaz gromadzi się w pomieszczeniu, a to z kolei może doprowadzić do wybuchu. Warto pamiętać, że może go spowodować nawet iskra, która wydaje się stosunkowo niewielka. Awaria telekomunikacyjna wiąże się natomiast z blokadą sieci przesyłowej, powstałą na skutek katastrofy naturalnej i tym podobnych zakłóceń. Mianem katastrofy budowlanej określa się zaś niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub też jego poszczególnych elementów, jak na przykład: obudowy wykopów czy też ścianek szczelnych (opinie o programie).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami