Rodzaje awarii obiektów budowlanych

 
Rodzaje awarii obiektów budowlanych

Zgodnie z treścią Ustawy o stanie klęski żywiołowej w naszym kraju awarią techniczną określa się zdarzenie w postaci gwałtownego oraz nieprzewidzianego w żaden sposób uszkodzenia bądź też zniszczenia obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub całego systemu rozmaitych urządzeń technicznych, które powodują przerwę w trakcie ich używania, a także pozbycie się ich wszystkich niezbędnych właściwości (uprawnienia budowlane). W polskim prawie awaria techniczna funkcjonuje jako jedno z pojęć w kategorii klęski żywiołowej. Obiekt budowlany może być uszkodzony w wyniku kilku rodzajów awarii. Awaria sieci energetycznych może wystąpić przede wszystkim na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak przede wszystkim: silne burze, duża ilość mokrego śniegu, silny wiatr mogący uszkodzić wiszące przewody oraz wiele innych. Tego rodzaju przeszkody mogą powodować między innymi przerwy w dostawach prądu. Innym typem awarii jest awaria sieci wodociągowej, która może wystąpić praktycznie w każdej chwili wskutek pojedynczych zdarzeń losowych, niefortunnej ingerencji człowieka, a także w przypadku pęknięcia rur wodociągowych, co jest również bardzo częstą przyczyną występowania tego rodzaju zakłóceń (program egzamin ustny).

 

Dzieje się to szczególnie wtedy, gdy rury są stare oraz wykonane z żeliwnego materiału. Awaria instalacji gazowej, awarie telekomunikacyjne i katastrofy budowlane. Jeszcze jeden typ awarii technicznej to awaria instalacji gazowej. Jest to o tyle niebezpieczne, że ulatniający się gaz gromadzi się w pomieszczeniu, a to z kolei może doprowadzić do wybuchu. Warto pamiętać, że może go spowodować nawet iskra, która wydaje się stosunkowo niewielka. Awaria telekomunikacyjna wiąże się natomiast z blokadą sieci przesyłowej, powstałą na skutek katastrofy naturalnej i tym podobnych zakłóceń. Mianem katastrofy budowlanej określa się zaś niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub też jego poszczególnych elementów, jak na przykład: obudowy wykopów czy też ścianek szczelnych (opinie o programie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami