Blog

03.03.2019

Rodzaje oraz specjalności uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Rodzaje oraz specjalności uprawnień budowlanych

Dzięki uprawnieniom budowlanym inżynier budowlany może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, np. jako projektant lub kierownik robót budowlanych (program na komputer). Uprawnienia są udzielana w kilki specjalnościach, a żeby je uzyskać należy mieć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktykę zawodową oraz zdać państwowy egzamin ze znajomości procesu budowlanego i przepisów budowlanych. Zgodnie z ustawą prawo budowlane możliwe jest zdobycie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (program na telefon). Po zdobyciu uprawnień budowlanych do projektowania można projektować, sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane, sprawować nadzór autorski oraz sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych (program na egzamin ustny).

Obiekty budownictwa ogólnego

Rodzaje oraz specjalności uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi dają inżynierowi prawo do kierowania budową oraz innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych, sprawowania nadzoru i kontroli technicznej nad wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (promocja 3 w 1). Uprawnienia udzielane są w następujących specjalnościach – architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna drogowa, mostowa, wyburzeniowa i hydrotechniczna, instalacyjna telekomunikacyjna, elektryczna oraz sanitarna (segregator).
W ramach niektórych specjalności wyodrębnione są specjalizacje techniczno-budowlane, np.:
• specjalność hydrotechniczna – śródlądowe budowle hydrotechniczne, morskie budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków, melioracje wodne,
• specjalność konstrukcyjno-budowlana – obiekty wysokościowe, obiekty budownictwa ogólnego, obiekty budownictwa przemysłowego, obiekty budowlane na terenach pływów górniczych, rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,
• instalacyjna sanitarna – sieci, instalacje i urządzenia gazowe; sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne; sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
• instalacyjna elektryczna – trakcje elektryczne, elektrownie jądrowe, powyżej 45 kV (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami