Blog

Dane wyjściowe zdjęcie nr 10
22.02.2022

Rozpoznanie zagrożenia budowli

W artykule znajdziesz:

Dane wyjściowe zdjęcie nr 11
Rozpoznanie zagrożenia budowli

W miarę coraz powszechniejszego stosowania stali w charakterze materiału budowlanego rozszerza się zakres wiedzy i środków związanych z ochroną stali przed korozją. Dotyczy to w szczególności krajów i regionów rozwiniętych przemysłowo, w których zabudowa, urządzenia produkcyjne i sieć komunikacyjna ulegają znacznemu zagęszczeniu. Na takich obszarach zagadnienia korozji i ochrony przed nią mają nie tylko znacznie większą wagę, lecz także są bardziej skomplikowane wskutek stosowania w zabudowie przemysłowej nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak np. lekkich konstrukcji stalowych, montowania urządzeń przemysłowych i aparatury pod gołym niebem oraz stałego potęgowania się wpływu czynników agresywnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponadto zachodzi tu konieczność przeprowadzenia bardziej precyzyjnego rachunku ekonomicznego dla ustalenia opłacalnej wielkości nakładów na ochronę przed korozją w stosunku do wartości chronionych obiektów. Szczególnie w skomplikowanych warunkach budowli przemysłowych są niezbędne gruntowne wiadomości o przyczynach i przebiegu procesów korozyjnych, aby można było prawidłowo planować, projektować i wykonywać roboty zabezpieczające budowlę przed korozją (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wiadomości takie można zdobyć po przestudiowaniu niniejszego rozdziału. Rozpoczyna się on od wyjaśnienia pojęcia korozji, prowadzi do nabycia umiejętności rozpatrywania korozji jako czynnika technicznego i ekonomicznego i w końcowej części podaje materiał umożliwiający zdobycie potrzebnych wiadomości o przyczynach korozji (uprawnienia budowlane).

Korozja może powodować bardzo duże straty gospodarcze, dlatego tez należy jej zapobiegać przez stosowanie odpowiednich środków technicznych. Rozpoznanie zagrożenia budowli i urządzeń przez korozję oraz wybór i wykonanie odpowiednich i skutecznych zabezpieczeń wymaga umiejętności odróżniania korozji od innych szkodliwych czynników i rozróżniania jej przyczyn i objawów (program egzamin ustny). Tego powinniście nauczyć się po przerobieniu niniejszego rozdziału. Metale niczym nie zabezpieczone mogą być niszczone nie tylko przez korozję, lecz również przez inne czynniki zewnętrzne, działające na ich powierzchnie.

Metalowe elementy budowli

Każdy z tych rysunków przedstawia przyczyny i sposób działania jednego z czterech czynników powodujących niszczenie metalu, a mianowicie: korozję, erozję, ścieranie i kawitację, oraz typowe objawy spowodowane przez te czynniki (uwaga: kolejność rysunków nie jest zgodna z kolejnością wyliczenia wymienionych czynników agresywnych) (opinie o programie).

 Za pomocą tych rysunków powinniście nauczyć się rozróżniania podanych czynników, przyczyn ich powstawania i sposobów działania. Wzorując się na przykładzie opisu kawitacji, wpiszcie w tablicę wszystko to, co wam dotychczas wiadomo o przyczynach i sposobie działania czynników powodujących niszczenie metalu, jak również to, czego dowiedzieliście się z rys. od 1 do 4 i z wymienionych tablic.

Porównajcie wypełnioną przez was z definicjami podanymi I y w „Zbiorze wiadomości”, dotyczącymi omawianych czynników atakujących metal. Poznaliście w ten sposób już cztery rodzaje czynników atakujących metal (segregator aktów prawnych). Obecnie powinniście zaznajomić się bliżej z pojęciem „korozja”. Metalowe elementy budowli są niszczone właśnie głównie przez korozję. Fizyczne czynniki agresywne występują tylko sporadycznie w elementach maszyn i urządzeń.

Niszczeniu metalu przez czynniki fizyczne trudno zapobiec za pomocą pokryć ochronnych naniesionych na powierzchnię metalu. Stosuje się w tym celu raczej odpowiednią konstrukcję części narażonych na uszkodzenie lub tez materiał odporny na tego rodzaju działanie. Sposoby te nie będą tu rozpatrywane, gdyż niniejszy podręcznik zajmuje się tylko korozją metali i ich ochroną przed korozją (promocja 3 w 1).

Następnie porównajcie tekst, który wpisaliście, z opisem wzorów chemicznych zamieszczonych w zestawieniu wzorów produktów korozji i ze zilustrowanymi w barwnej tablicy 1 szkodami spowodowanymi przez korozję.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Dane wyjściowe zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Dane wyjściowe zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Dane wyjściowe zdjęcie nr 16 Dane wyjściowe zdjęcie nr 17 Dane wyjściowe zdjęcie nr 18
Dane wyjściowe zdjęcie nr 19
Dane wyjściowe zdjęcie nr 20 Dane wyjściowe zdjęcie nr 21 Dane wyjściowe zdjęcie nr 22
Dane wyjściowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dane wyjściowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dane wyjściowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dane wyjściowe zdjęcie nr 32 Dane wyjściowe zdjęcie nr 33 Dane wyjściowe zdjęcie nr 34
Dane wyjściowe zdjęcie nr 35
Dane wyjściowe zdjęcie nr 36 Dane wyjściowe zdjęcie nr 37 Dane wyjściowe zdjęcie nr 38
Dane wyjściowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dane wyjściowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dane wyjściowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami