Rodzaje rusztowań i deskowań

Rodzaje rusztowań i deskowań

Do budowy mostów sprężonych o mniejszych rozpiętościach lub o skomplikowanych kształtach, na przykład wiaduktów w łuku, stosuje się zwykłe rusztowanie stojakowe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Obok rusztowań drewnianych do budowy mostów sprężonych stosuje się ostatnio często rusztowania rurowe i inwentaryzowane stalowe. Dla długich mostów o jednakowej konstrukcji przęseł może okazać się celowe zastosowanie górnego rusztowania jako przestawnego lub przesuwnego w kierunku podłużnym.

Mosty sprężone prefabrykowane, szczególnie rozpowszechnione dla małych rozpiętości, są montowane metodami stosowanymi przy montażu wszelkich konstrukcji prefabrykowanych, np. za pomocą odpowiednich żurawi lub urządzeń montażowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Niekiedy opłaci się wykonanie odpowiednich rusztowań montażowych. Mogą to być wąskie rusztowania, które służą do przesunięcia poprzecznego lub podłużnego lub też rusztowania umożliwiającego wykonanie kolejno obu tych przesuwów.

Mogą również znaleźć zastosowanie pomocnicze rusztowania pływające, na których przewozi się poszczególne belki główne.
Rusztowania i deskowania specjalne. Do budowy mostów kablobetonowych o dużych rozpiętościach znajdują zastosowanie rusztowania przesuwne specjalne, wysuwane wspornikowo przed uprzednio wykonany odcinek przęsła pracującego w czasie budowy jako wspornik (uprawnienia budowlane). Rusztowanie jest zawieszone na tym wsporniku konstrukcji mostowej.
Rusztowanie przesuwne wiszące zastosowane przy budowie mostu kablobetonowego przez Mozelę w Koblencji.

Deskowanie nie ma w zasadzie żadnych cech wspólnych z rusztowaniem tradycyjnym. Konstrukcja jego nie wymagająca ustawienia rusztowań przekazujących obciążenia bezpośrednio na grunt wynikła z rozwiązania konstrukcyjnego samego mostu, co było możliwe dzięki zastosowaniu konstrukcji sprężonej kablobetonowej. Omawiane rusztowanie można przyrównać do urządzenia suwnicowego mającego charakter urządzenia mechanicznego (program egzamin ustny).
Wózek porusza się po szynach ułożonych na uprzednio wykonanej płycie pomostu.

Rusztowania górne pod mosty łukowe

Wózek wystaje wspornikowo około 4 m poza uprzednio wykonaną część mostu. Na wspornikach wózka i na części wykonanej mostu jest zawieszony pomost, na którym opiera się rusztowanie, na którym z kolei jest oparte deskowanie następnego odcinka mostu. Do deskowań stosowano tarcze drewniane.
Głównymi częściami składowymi rusztowań i deskowań mostów łukowych jest deskowanie, rusztowanie górne, przyrządy do opuszczania rusztowania górnego i rusztowanie dolne. Rusztowanie górne ma za zadanie przekazać obciążenia na rusztowanie dolne (opinie o programie).

Deskowanie spoczywa na krążynach (wieńcach), które są dostosowane do kształtu krzywizny podniebienia łuku lub sklepienia. Krążyny mogą być z pojedynczego elementu lub częściej dwudzielne. Wykonuje się je z desek, bali lub krawędziaków, a niekiedy nawet z przyciosanych połówek okrąglaków. W celu zaoszczędzenia drewna wymaganą krzywiznę uzyskuje się przez nałożenie na element prosty wypełnienia w postaci wycinka koła lub innej figury zależnej od kształtu krzywej tworzącej podniebienie (segregator aktów prawnych).

Poszczególne odcinki krążyn w miejscach ich złącz spoczywają na stojakach rusztowania górnego i w razie potrzeby (przy większych odstępach stojaków lub dużym obciążeniu) podpiera się je w jednym lub kilku punktach dodatkowo odchylonymi od pionu zastrzałami. Krążyny pod wpływem obciążeń podlegają zginaniu. W miejscach oparcia występują w drewnie krążyn naprężenia ściskające prostopadle do włókien.

Jeśli naprężenia te przekraczają naprężenie dopuszczalne (rząd wielkości 20 kG/cm2), należy w miejscach podparcia podłożyć podkładki z drewna twardego lub ze stalowych ceownikow 12-16, wypełnionych kawałkami drewna przyciętymi do kształtu krzywizny (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !