Blog

09.12.2021

Zbiorniki posadowione w gruncie

W artykule znajdziesz:

Zbiorniki posadowione w gruncie

Zbiorniki posadowione w gruncie

Zbiorniki posadowione w gruncie mogą być jednocześnie pod ciśnieniem hydrostatycznym wód gruntowych. W okresie kiedy są one wypełnione, może zachodzić równowaga pomiędzy ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym. W przypadku jednak opróżnienia zbiornika, zewnętrzna płyta dociskowa przejmuje ciśnienie wody gruntowej. Z tego powodu płyta od strony wody (tzn. zewnętrzna) powinna być liczona na parcie wody gruntowej. W tych przypadkach przepony nie wymagają jednak żadnych zmian natury technologicznej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Rury, przewody, kable itp. instalacje nie mogą być bezpośrednio prowadzone przez przepony izolacyjne.

Zwłaszcza rury są trudne do bezpośredniego uszczelnienia, ponieważ ulegają znacznym odkształceniom termicznym. Rury gorące powodują zmięknienie masy izolacyjnej. Rury połączone z pompami i innymi mechanizmami drgając powodują rozluźnienie bezpośrednio nałożonych kołnierzy. Poza tym wszelkie przewody są rozprowadzane zazwyczaj po zakończeniu robót izolacyjnych i związanych z nimi robót budowlanych. Przebijanie otworów w dowolnych miejscach jest niedopuszczalne, ponieważ obniża szczelność fundamentów skrzyniowych i zbiorników (program uprawnienia budowlane na ANDROID)..
Z tych powodów wszelkie przebicia powinny być przewidziane w projekcie i opracowane indywidualnie dla każdego rodzaju przebicia. Należy również
uwzględnić przejścia zapasowe na wypadek prowadzenia rur i przewodów w przyszłości.

Otwory te zabezpiecza się, korkując je na okres, kiedy nie są one używane. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń technicznych, w których przewidziana jest rozbudowa urządzeń instalacyjnych. Na przykład może zajść potrzeba prowadzenia większych przekrojów rur (uprawnienia budowlane). W tym przypadku należy albo od razu wprowadzić tuleje o większym przekroju, albo założyć dodatkową większą tuleję jako zapasową.
Jeżeli przebicia przebiegają przez sąsiadujące ze sobą zdylatowane człony budowli, należy stosować tuleje z materiałów podatnych, jak np. ołowiu lub igelitu. Tuleje łączy się przeponą na zaciski. Do najprostszych i najłatwiejszych w wykonaniu należy typ tulei (program egzamin ustny).

Konieczność pompowania wody

Jest to rura z przyspawanym kołnierzem, w którym są osadzone śruby. Po założeniu przepony nakłada się pierścień stalowy i zaciska się nim przeponę za pomocą nakrętek.
Przekrój wewnętrzny tulei powinien być większy od przekroju zewnętrznego prowadzonych przez te tuleje rur i przewodów. Pozostałą dookoła rury przestrzeń uszczelnia się sznurem asfaltowym, kitem asfaltowym lub ołowiem. Można skonstruować tuleje z uszczelnieniem na śruby na zasadzie dławienia (opinie o programie).

Tuleje na kable są takie same jak na rury, jedynie uszczelnienie kabla w stalowej tulei jest odmienne. Kable ołowiane są elastyczne i ubijanie pakunkiem może uszkodzić ołowiany pancerz. Rurę stalową (tuleję) pobiela się cyną i łączy się z kablem za pomocą przylutowanego kołnierza ołowianego.
Tuleje na obsadowe rury wiertnicze, studzienki kontrolne wykonuje się w ten sam sposób, tylko stosuje się większe przekroje rur.
Często w celu obniżenia wód gruntowych w obrębie wznoszonego obiektu zachodzi konieczność stosowania specjalnych wpustów do studzien wierconych. Wyciągnięcie filtrów jest możliwe po całkowitym zakończeniu robót izolacyjnych i zabezpieczeniu izolacji płytą dociskową (segregator aktów prawnych).

Sposób zabezpieczenia pozostałego otworu od przenikania wody. Tuleje należy założyć na przewody odprowadzające wodę ze studni przed rozpoczęciem pompowania, gdyż w późniejszym etapie jest to niemożliwe. Podane zabezpieczenie umożliwia późniejszy dostęp do studni, gdyby zaszła konieczność pompowania wody oraz ewentualnej wymiany uszczelniaczy.

Przykład odlanej żeliwnej tulei, stosowanej na studzienki kontrolne oraz do wyprowadzania rur wiertniczych przy obniżaniu zwierciadła wód gruntowych. Po zakończeniu izolacji rury wyciąga się, a studzienkę zamyka pokrywą (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami