Blog

28.04.2019

Rodzaje uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Rodzaje uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane dają inżynierowi prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Są udzielane w różnych specjalnościach, a w celu uzyskania jednej z nich należy mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również odbyć

Rodzaje uprawnień budowlanych

praktyki przy sporządzaniu projektów lub prowadzeniu robót budowlanych. Następnie konieczne jest zdanie egzaminu, który sprawdza znajomość przepisów oraz procesu budowlanego (program na komputer). Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, uprawnienia budowlane można zdobyć do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na telefon).

Według prawa budowlanego uprawnienia budowlane do projektowania dają prawo do wykonywania projektów, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (opinie o programie). Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi pozwalają natomiast na kierowanie budową oraz tzw. innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych, sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz sprawowanie kontroli technicznej związanej z utrzymaniem obiektów budowlanych (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane i ich podział

Jeśli chodzi o specjalności uprawnień budowlanych to dzielą się one na:
• architektoniczną,
• konstrukcyjno-budowlaną,
• inżynieryjną mostową,
• inżynieryjną drogową,
• inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjną wyburzeniową,
• inżynieryjną hydrotechniczną,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (promocja 3 w 1).
W niektórych z wymienionych specjalności wyodrębnione są różne specjalizacje techniczno-budowlane (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami